Yabancıların Türk para sektörüne ilgisi

Rekabet Kurumunun “2020 Yılına İlişkin Toplaşma ve Devralma Görünüş Raporu”ndan yapılan derlemeye bakarak, Gelgel, 2019 yılında 208 toplaşma ve devralma işlemini incelerken bu benzer 2020’de 220 yerine gerçekleşti.

söz konusu birleşme ve devralmaların 30’unda tarafların hepsi Türkiye kökenli, 139’unda ise tümü ecnebi büyüklük yasalarına göre kurulmuş şirketlerden oluşurken, 38’inde ise iş taraflarından sunma az birer tanesinin Türkiye ve yabancı asıllı şirketler olduğu belirlendi. Nitelik dışı yahut başka kategorisinde yer düzlük bütün 13 işlem bu gruplamaya karışma edilmedi.

Yekpare işlemlerde kül tarafları Türkiye kökenli olan şirketler beyninde gerçekleştirilen muhassala ve devralmaların hep muamele değeri 6 milyar 632 milyon lira, ayrımsız dönemde tam tarafları yabancı şirketler olan işlemlerde gerçekleşen toplam muamelat değeri 2 trilyon 669 milyar liralık, iş taraflarında Türkiye ve ecnebi asıllı şirketlerden oluşan muhassala ve devralmalarda bildirilen prosedür değeri 21 bilyon 846 milyon teklik oldu.

Ecnebi yatırımcıların devralma talepleri

2020 yılında Türkiye asıllı şirketlerin ant konusu olduğu devralma işlemlerinde yabancı yatırımcılarca yapılması öngörülen 34 ayrı işlemde bütün envestisman tutarı kısaca 10,7 milyar liralık oldu.

Güzeşte yıl muamele bazında yapılan sıralamaya göre, önce sırada 5 işlemle Almanya asıllı yatırımcılar meydan aldı.

İkinci tam 4’er işlemle Müttehit Zenci Emirlikleri ile Lüksemburg asıllı yatırımcılar gelirken, bunları 3 işlemle ABD, 2’şer işlemle Avusturya, İngiltere, İsviçre ve Şimendifer izledi.

Azerbaycan, Belçika, Çekya, Cenup Kore, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Japonya ve Polonya’daki yabancı yatırımcılardan bile Türkiye kökenli şirketleri devralmak için birer başvuru işlemi incelendi.

Akçasal delalet faaliyetlerine yatırımcı ilgisi

Sabık sene 75 işlemde meram şirketin Türkiye asıllı olduğu görülürken, bu işlemlerde bütün eşit 29 bilyon 192 milyon lira adına hesaplandı.

Soylu Erki zindelik alanı itibarıyla, uğur şirketin Türkiye kökenli olduğu amal süresince sunma faziletli muamelat değeri 7 milyar 340 milyon lirayla “akçasal uzlaştırıcı kuruluşların faaliyetleri” alanında gerçekleşti.

Bu alandaki işlem değeri 2020 yılında bildirilen Türkiye işlemlerinin toplam değerinin yaklaşık yüzde 25,2’sine fiyat geldi.

söz konusu alanı kısaca 3,7 bilyon lirayla “belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ayrıksı global tecim”, 2,3 milyar lirayla “durma gayeli olan yahut olmayan binaların inşaatı grubu”, 2,1 bilyon lirayla “motorlu karaca taşıtlarının imalatına müteveccih işler” takip etti.

Yer efdal muamelat hacmi kaydedilen başka ruh alanları ise kısaca 1,5 bilyon lirayla “temel eczacılık ürünleri imalatı”, 1,4 milyar lirayla “faaliyet enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı”, 1,3 milyar lirayla “transport amacıyla destekleyici cerrahi müdahale”, 857 milyon lirayla “sigortacılık faaliyetleri” namına kayıtlara geçti.

Ripple’dan eşkâl bankalarına bakir tıpkısı blockchain!

Dev bankalara rekor gelir yetmedi: 700 yaşama işten çıkarıldı

Bankacılık sektöründe konsolidasyon beklentisi

Bankalara kredileri kısıntı talimatı

Bankaların açıklanan 2020 yılı 12 mahiye bilançoları

Bankalar parayı emtiadan kazandı

 

Share: