Vatandaş çokça memnun çıktı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan kıymetlendirme, evre halkı gelirlerinden mutlu olan bireylerin sayısının her an arttığını gösteriyor.
2005 yılında zinde nüfusta yüzde 33,2 yerine belirlenen kerte halkı gelirinden memnuniyet oranı, aradan güzeşte 6 yılda 12,7 nokta artarak sabık sene bakımından yüzde 45,9’a yükseldi.
Bu dönemde gelirlerinden ölçülü derecede kıvançlı olan gençlerin oranı yüzde 25,2’den yüzdelik 26,4’e çıkarken, bu nüfus grubunda olup dahi evre halkı gelirlerinden mutlu olmadığını belirtenlerin oranı dahi yüzdelik 41,6’dan yüzde 27,8’e geriledi.
Kerte halkı gelirinden memnuniyet zihayat nüfusun memnuniyetine nazaran bir miktar kapalı kalsa üstelik balaban nüfusta da çoğalma gösterdi.
Oylumlu erkeklerin yani 25 ve eğin yaştaki erkek nüfusun merhale halkı gelirinden memnuniyet oranı bu dönemde 6,5 benek terfian yüzde 29,5’ten yüzdelik 36’ya daha çok.
Merhale halkı gelirinden kıvançlı sıfır oylumlu erkeklerin oranı ise yüzde 45’ten yüzde 37,5’e indi.
2005-2011 döneminde gelirden memnuniyetin gençlerde yetişkinlere nazaran olduğu kadar kadınlarda dahi erkeklere oranla daha yüksek olması dikkati çekti.
Zinde erkeklerin 2005 yılında yüzdelik 30,9 düzeyinde kâin derece halkı gelirinden memnuniyet oranı 2011’de yüzde 43,2’ye, bir dönemler bakımından canlı kadınlarda bile yüzdelik 35,1’den yüzde 48,3’e yükseldi.
Hane halkı gelirinden memnuniyet oranı önemli erkeklerde yüzde 26,2’den yüzde 35,2’ye ve büyük kadınlarda bile yüzdelik 32,7’den yüzde 36,8’e artık.
KAZANÇTAN MEMNUNİYET ÜSTELIK ARTIYOR
Bireylerin işlerinden elde ettikleri kazançtan duydukları sevinme birlikte 2009-2011 döneminde yetişkin ölçüde arttı.
2009 yılında gençlerin yüzde 27,3’ü işten elde ettikleri kazançtan memnun olduğunu belirtirken, bu şevket geçen sene yüzde 40’a ulaştı. Ayrımsız dönemde işten elde ettiği kazançtan memnun olan yetişkinlerin oranı üstelik yüzdelik 26’dan yüzde 33,5’e yükseldi.
Ayak halkı gelirinden memnuniyetin aksine işten elde edilen kazançtan memnuniyette kadınlar erkeklerin gerisinde kaldı.
Önemli erkeklerde 2009 yılında yüzdelik 26,4 olan işten elde edilen kazançtan memnuniyet, 3 yılda 9,1 puan artarak, yüzde 35,5’e bundan sonra amma koca kadınların memnuniyetindeki artış 2,5 puanla vabeste kaldı. Oylumlu kadınlarda işten elde edilen kazançtan mahsus memnuniyet bu dönemde yüzdelik 25,2’den yüzdelik 27,7’ye çıktı.

Share: