Aileleriyle yaşıyor, harçlıkla geçiniyor

MasterCard tarafından gerçekleştirilen MasterIndex Cahillik Araştırmasına göre, 15-24 yaş arasındaki gençlerin çoğunluğu okuyor, ailelerinin birlikte yaşıyor ve ailelerinden harçlık alıyor.
Gençler, hergün 2 saate mümasil göstergeç izliyor, averaj birer saat internette ve Facebook’bile vakit geçiriyor. Yersiz vakitlerinde ise arz çokça arkadaşlarıyla olmaktan hoşlanıyorlar.
Çökertme telefonlarını averaj iki yılda bire bir yenileyen gençler, temassız ifa ve cep telefonu ile ifa konusunda dahi bilgi sahibi. Gençlerin yarıya yakını ise 2023 yılında nakitsiz cemiyet olabileceğine inanıyor.
MasterCard tarafından, 15-24 yaş arasındaki gençlerin hayat tarzlarını, abes zamanlarını yorum biçimlerini, internet tasarruf alışkanlıklarını tayin etmek ve temassız ve kıpırdak ödeme hakkındaki görüşlerini ortaya sezmek için Formül Araştırı Müşavirlik marifetiyle gerçekleştirilen MasterIndex Bilgisizlik Araştırmasının Mayıs 2012 sonuçları açıklandı.
Karı Gelişigüzel Devir Destek
Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 64’ü okuyor, yüzde 24’ü çalışıyor, yüzde 7’si hem okuyor, hem çalışıyor, yüzdelik 5’i ise okumuyor ve çalışmıyor. Yüzdelik 76’sı aileleriyle alay malay hareketli gençlerin yüzde 75’i ailelerinden harçlık alıyor.
Evleviyet Değme Zaman Arkadaşlarda
MasterIndex Cahillik Araştırmasına katılan gençlerin gereksiz zamanlarını istimara biçimleri sorulduğunda ilk üç sırayı “arkadaşlarımla gezmek (yüzde 93)”, “internette piyasa etmek (yüzde 92) ve “televizyon tutulmak (yüzdelik 89)” yanıtı alıyor. Arkadaşlarımla sıra geçiririm diyen çoluk çocuk beyninde, haftada 1-2 kez arkadaşlarıyla buluştuğunu söyleyenler ağırlıkta. Bahis internete buyurmak, bilgisayar oyunu iğfal etmek ve göstergeç seyretmeye gelince gençlerin yüzde 67’si temas dolaşma internete girdiğini, yüzde 73’ü birlikte rastgele periyot göstergeç izlediğini söylüyor.
Ağırlıklı ortalamalara göre çoluk çocuk günde 2 saate mümasil televizyon izliyorlar (109 zaman), bunu 76 dakika ile internette başvurmak ve 65 dakika ile Facebook’dahi aralık kılmak izliyor.
Gençlerin Anaç Kullanımına Bakışı
15-24 gözyaşı arasındaki gençlerin yüzde 26’sının bire bir adet, yüzdelik 4’ünün iki skor, yüzde 1’inin ise üç nüsha ve üzerinde cesaret kartı, yüzde 4’ünün ayrımsız sayı ön ödemeli kartı, yüzdelik 34’ünün ayrımsız skor ödeme kartı bulunuyor. Gençlerin özellikle internetten yaptıkları alışverişlerini güven kartları ile ifa alışkanlıkları olduğu gözleniyor. Gençler internetten en çokça çul, içtimai etkinlik bileti, uçak bileti / dolaşma / gezi bileti satın alıyor.
Çoluk Çocuk Temassız Ödemeye Yunak Bakıyor
MasterCard’ın Gençlik Araştırmasına katılan gençlere temassız ifa teknolojilerini duyup duymadıkları sorulduğunda, gençlerin yarıya yakını bu uygulayım bilimi ile ait bilgilerinin olduğunu, hele toplu ulaşımda (yüzde 49), okulda etiket hesabına kaplamak ve temas cins harcama amacıyla (yüzde 44) ve kafe / fast food restoranlarında (yüzdelik 42) temassız ödeme teknolojilerini yeğleme edeceklerini söylüyorlar.
Gençlerin Çoğunun Bir Adet Esas İşlevli Cep Telefonu Var
MasterCard araştırmasında cep telefonu yararlanma alışkanlıkları birlikte araştırılan gençlerin yüzde 94’ü tıpkısı skor, yüzdelik 4’ü iki sayı el telefonu bulunduğunu söylüyor. Yüzde 2’lik barışma ise el telefonu kullanmadığını ifade ediyor. Geçer çökertme telefonlarının yüzdelik 58’i bayağı / anne işlemleri eden cep telefonları. Gençlerin yüzdelik 5’i iPhone, yüzde 5’i Blackberry kullanırken, yüzde 27’si gayrı aptal telefonları yeğleme ediyor. MasterCard araştırmasına katılan çoluk çocuk, çökertme telefonlarını ortalama iki yılda benzeri yenilediklerini söylüyor. Gençlerin yarıya yakını ise cep telefonu üzerinden ifa yapılabileceğini biliyor. Gençlere çökertme telefonları üzerinden ifa yapmayı tercih edip etmeyecekleri sorulduğunda seçkin dört gençten biri bunu isteyeceğini söylüyor.
Çoluk Çocuk Nakitsiz Topluma İnanıyor
MasterIndex Gençlik Araştırmasına katılan gençlerin yarıya yakını (yüzde 47) 2023 yılında nakitsiz tıpkısı sosyete olabileceğine ve yekpare ödemelerin elektronik namına yapmanın kabil olacağına inanıyor.

Share: