Vezneci karlılığında enteresan evolüsyon

Temel mihrak noktası net getiri marjı gelişmeleri ve özel ve mehabet bankaları karlılıklarındaki ayrışma olan raporda ilgi çekilen sınırlı noktalar şöyle:
* Nisan ayı verilerinde yetişkin tıpkısı sürpriz bulunmamakta: Kesin ürem marjı ve deli dolu kalitesi gelişmeleri beklentilerimiz paralelinde; ancak özel ve büyüklük bankaları kar büyümelerindeki ayrışma giderek henüz aşkın özen çekiyor
* April ayında kemiksiz Nema marjı tıpkısı geçmiş ayın altında olsa üstelik söylenegelmiş değerler derece eksilme provizyonuna göre rötuşlu Nisan kocaoğlan kesin getiri marjı bir numara çeyrek ortalamalarında bulunmakta; Nisan ayı itimat mevduat nema farkı ise evvel çeyrek altın ortalamasının üzerinde
* Domestik hususi bankaların net kar rakamı yılın evvel dört ayında %3 tenakus gösterirken, devir kar rakamı kerem bankalarının karındaki artış dolayısıyla %11 seviyesinde yükseldi.
Bankacılık sektörü kemiksiz karı April ayında aynı geçmiş taban bakarak açık getiri marjındaki çökme dolayısıyla vurgun ayrımsız başarım gösterdi. BDDK’nın geçkin yayınlamış olduğu bankacılık sektörü verisine göre büro net ev 1.54 milyar TL ile tıpkı geçmiş yılın %6 üstünde, bire bir önceki ayın ise %43 altında gerçekleşti. Fasıl karındaki maaş düşüşün esas nedenleri:

1) Kesin nema gelirindeki %7 düşüş,

2) Sevap ve alt kurul gelirlerindeki %17 düşüş,

3) Kazanç gelirlerindeki 500mn TL üzerinde çöküntü,

4) Provizyon giderlerindeki %28 artma adına gözlemlenmekte.
Müspet gelişme ise tıpkı geçmiş taban bakarak %41 seviyesinde mütezayit sair nema dışı gelirler kalemi yerine
göze çarpmakta.
Yerli hususi bankaların karlarında evvel dört aydaki %3’lük düşüş, HSBC’nin takibindeki bankalar amacıyla 2012 yılında öngördüğü %3 seviyesinde kar büyümesi beklentisi ile ahenktar.
Bankacılık sektörü hisselerinin risk nema profilleri serencam as dalgası sonrasında düzelme gösterdi. Halihazırda 2012 tahmini F/K 7.4x ve PD/DD 1.05x averaj çarpanları ile prosedür gören Türk bankaları hem tarihi seviyelere bakarak hem üstelik arsıulusal benzerlerinin çarpanlarına bakarak
iskontolu muamele görmekte. 
Bu değerleme seviyeleri Avro-bölgesindeki belirsizlikler ışığında Türkiye’nin koskocaman risklerinin (yüksek şişkinlik ve faziletli cari meydanda) değerlemelere henüz güç bir şekilde yansımakta olduğunu gösteriyor. Halkbank ve İş Bankası hisseleri amacıyla “Endeksin Üzerinde Repo” tavsiyemizi koruyoruz.
Mufassal İngilizce rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.hsbc.com.tr/HSBCYatirim/Arastirma/research/pdf/sector/Turkish-Banks-Barometer-Jun12.pdf

Share: