Kooperatiflerden itimat rekoru

Cesaret ve kefalet kooperatifi marifetiyle kullandırılan kredilerde rekor kırıldı.
Gümrük ve Tecim Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü verilerine bakarak, yoz işletmelere bağan faizli itimat kullandırmak üzere 2012 yılı bütçesine 282 milyon 393 bin lira yanıt konuldu. Ancak küsurat cesaret ve destek talebi konusunda arttırma 110 milyon lira bedel tahsis edilerek mecmu tahsisat miktarı 392 milyon 393 bin liraya çıkarıldı. Sabık yıl bu ödeneğin kısaca 368,2 milyon lirası kullanıldı.
Emniyet ve kefillik kooperatifi kefaleti ile Halkbankası kaynaklarından 2002-2012 döneminde mali bütçeye bütün 2 milyar 40 milyon 72 bin 200 lira bedel konuldu ve 1 milyar 830 milyon 282 bin teklik kısmı ayrımsız dönemde kıtipiyoz işletmelere, esnaf ve sanatkarlara nema desteği yerine kullandırıldı.
2002-2012 döneminde Türkiye genelinde yüreklilik ve kefalet kooperatifleri vasıtasıyla kısaca 850 bin beribenzer pres/esnaf ve sanatkar düşük faizli emniyet imkanından yararlandı.
Kredi ve kefillik kooperatifleri tarafından kullandırılan kredilerle ekonominin kılcal damarları olan siftinlik işletmelerin çarkları döndürüldü.
Halen 1009 kredi ve kefalet kooperatifinden 824’ü kefillik verebilecek durumda bulunuyor. Bu da emniyet geri dönüşlerinin gani tıpkısı noktada olduğunu gösteriyor.
Itimat ve kefillik kooperatifleri tarafından 2012’bile yüreklilik kullanan kuma sayısı 260 bine yaklaştı.
Kooperatifler tarafından güzeşte sene kullandırılan güven hacmi yaklaşık 7 milyar liralık kadar rekor bire bir seviyeye ulaştı.
Cesaret ve kefillik kooperatifleri marifetiyle 2002-2012 yıllarında Halkbankası’ndan kullandırılan kredilere ilişkin veriler şöyle:
2002 2012
——– ————-

Kullandırılan yüreklilik tutarı (milyon teklik) 154 6.926
Yüreklilik kullanan esnaf ve sanatkar sayısı (bin yaşama) 63,5 258,1
Cari faiz oranı (yüzdelik) 59 10-12
Akan Faiz oranının Hazinece karşılanan kısmı (yüzde) 20 50-35
Ürem oranı (yüzde)
a)1 yıldan gücük vadeli ise 47 5-6,5
b)1 yıldan detaylı vadeli ise 47 6-7,8
Kooperatif kredisi şahıs eğin limiti (bin liralık) 5 125
Krediden kooperatifçe yapılan kemiksiz kopukluk oranı (yüzdelik) 9 4
Vezneci hesabına yapılan kesintiler (alt kurul+dosya ücreti) 100 teklik yüzde 1,3-2,8
Kefalet verebilen kooperatif sayısı 402 824
Aplikasyon
Pratikte, emniyet ve kefalet kooperatifleri, tezyifkâr işletmelerin, esnaf ve sanatkarın finansman kuruluşundan emniyet kullanabilmeleri üzere kredilere karşılık bankaya kefalet veriyor ve emniyet kuruluşuna garanti sağlıyor. Kredinin vadesinde ödenmemesi halinde yüreklilik taksit tutarı faiziyle alay malay bankaca doğrudan kefil olan kooperatifin bankadaki blokeli hesaplarından kesiliyor.
Amme Sermayeli Bankalar Marifetiyle Planlı Nema Destekli Güven Kullandırılmasına Dair Kanun’un 1. maddesine dayanılarak çıkarılan Kabine Kararları doğrultusunda basit işletmelere, esnaf ve sanatkarlara Itimat ve Kefillik Kooperatifleri vasıtasıyla Türkiye Umum Bankası AŞ kaynaklarından bağan faizli itimat kullandırılıyor.
Kabine’nun akıbet adına 22 Şubat 2012 tarihli kararına göre;
Vadesi 1 yılı aşmayan 25 bin liraya büyüklüğünde olan krediler için esnaf ve sanatkara yansıyan alamet faiz oranı (yüzde 10 x yüzde 50) yüzdelik 5; tıpkı vadede fakat 25 bin liradan fazla miktarda güven kullanılmış ise 25 bin lirayı aşan kısmı amacıyla antrparantez (yüzdelik 10 x yüzde 65) yüzde 6,5,
1 yıldan tafsilatlı vadeli kredilerin 25 bin liraya büyüklüğünde kısmına (yüzdelik 12 x yüzde 50) yüzde 6; aşan kısmı amacıyla bile ayrıca (yüzde 12 x yüzdelik 65) yüzde 7,8 karine ürem oranları uygulanıyor.
2013 bindi miktarı
Öte yandan, itimat ve kefillik kooperatifleri marifetiyle düşük faizle kredi kullandırmak amacıyla 2013 yılı bütçesinde 513 milyon 901 bin teklik rekor temel tahsis edildi.
Bu ödeneğin tamamının 2013 yılı içerisinde kullanılması halinde, aşağılık işletmelerin, esnaf ve sanatkarın bu yıl kullanabileceği bütün yüreklilik hacminin averaj 10,3 bilyon liraya ulaşması bekleniyor.

Share: