Türkiye’deki maaşlardaki müsavatsızlık gözler önüne serildi

ILO Türkiye ve TÜİK’mağara eş çalışmasında, Türkiye “cinsiyete dayalı ücret farkı” hesaplaması yapıldı. Buna göre, 2018 verilerine bakarak Türkiye’da kadınlar erkeklerden yüzde 15,6 elan bağan ücret alıyor.

Kayıtdışılık, yaş grupları, eğitim bilimi durumu faktörlerinin sınıflanıp, beherglas faktörün toplam içindeki ağırlığının temel alındığı “sebep ağırlıklı cinsiyete dair ücret farkı” hesaplandığında ise kadınların erkeklerden yüzde 21,1 daha birkaç sevap aldığı belirlendi.

Uluslararası Düzentileme Örgütü-ILO Türkiye ve TÜİK işbirliğiyle, Türkiye’de müteharrik kadınların cinsiyete bakarak ücret durumlarının hesaplanmasında yöntem oluşturulması ve hesaplama yapılmasına müteveccih say tamamlandı. Dünya’dan Mehmet Kayaç haberine göre, ülkelere özgü metodolojiyle hesaplanan cinsiyete dayalı ecir farkı hesaplamasında, Türkiye’de “TÜİK Dirimsel ve Yaşam Koşulları Araştırması” arz akıllıca fen kaynağı adına belirlendi. Cinsiyete dair ecir farkı; eş ve avrat arasındaki sevap farkının, koca ücretine oranı namına hesaplanıyor.

ILO Türkiye eliyle hazırlanan rapor, 30 Ilkgüz haset online seminer ile tanıtıldı. Seminerin açılışında mütekellim ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, avrat-eş arasındaki emek hayatı koşullarının eşitlenmesinin bulunan müstacelen devam ederse 250 yıl süreceğinin hesaplandığını hatırlatarak, bu sürecin hızlandırılması ve eş lehine müdahalelere ihtiyaç olduğunu belirtti. Ifade, TÜİK Komutan Yardımcısı Hüseyin Tancan Kale ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Emel Memiş yoluyla tanıtıldı.

Çalışmada, Türkiye’bile “mesleklere göre” cinsiyete dayalı ücret farkının çoğu ümranlı ülkeye kıyasla daha bağan olması ilgi çekti. Emel Memiş, bu durumun Türkiye’üstelik kadın çalışanların gâh mesleklerde ötede yoğunlaşmasından kaynaklandığını vurguladı.

Türkiye cinsiyete dair sevap farkı çalışmasındaki kâh bulgular şöyle:

Ücret farkı, tüvana yaşlarda yüzdelik 3,8 dolayındayken, 40’lı yaşlarda yüzdelik 25,9’a büyüklüğünde yükseliyor.

Terbiye seviyesine göre bakıldığında, ilkokul ve altı terbiye düzeyindeki kadınlar erkeklerin yüzde 38,6’sı büyüklüğünde sevap alırken, akademi ve üzeri eğitim bilimi seviyesinde bu mehabet yüzdelik 15,8’e geriliyor.

Kayıtdışı çalışanların (yüzde 24,2) cinsiyete dair ücret farkı mukayyet çalışanlara (yüzdelik 11,5), nazaran çok daha faziletkâr.

Analık Ecir Farkı: Ana olan kadınlar, sıfır kadınlara göre yüzdelik 11 elan bağan sevap alıyor. Asıl olan kadınların, ata olan erkeklere bakarak cinsiyete göre ecir farkı yüzdelik 19. Antrparantez cet olan rical ise ağababa sıfır erkeklerden daha efdal ecir alıyor.

Kamuda çalışanlar arasında cinsiyete dair ücret farkı yüzdelik 5,1 ile çokça düşük düzeyde.

Kayıt dışı çalışanlarda cinsiyete dayalı ücret farkı yüzdelik 24,2.

Umumi adına cinsiyete bakarak sevap farkı hep alt kırılımlarda ve toplamda 2015 verilerine bakarak azalırken, takkadak vasıta dışı çalışanlar ile ilkokul ve şeş talimli kadınlarda artış gösteriyor.

Share: