Herhangi Bir müşareket aynı erke şirketidir

Rapora bakarak 10 yıl sonraları “erke ve sürdürülebilirlik” departmanı sıfır aynı şirket neredeyse kalmayacak. Raporda şu ifadelere düzlük veriliyor: “Bire Bir şirketin tükettiği enerji hakkındaki bilinçsizliği, bir kişinin süpermarkette ortamında hangi olduğunu ve fiyatını bilmeden ağzına büyüklüğünde doldurduğu tıpkı ahzüita sepetinin parasını ödemesine eş. Bu yaklaşım, kitap ve hizmetlerin maliyetlerinin anbean arttığı benzeri dönemde başarılı aynı işler yöntemi değildir.”
22 Orak Ayı 2011, İstanbul; Türkiye’bile Denetim, Vergi, Danışmanlık, Kurumsal Finansman ve Kurumsal Riziko alanlarında 25. bakım yılını dolduran Deloitte aracılığıyla enerji ve sürdürülebilirlik konularına farklı bire bir göz açısının getirildiği ” Herhangi Bir Şeriklik Aynı Enerji Şirketidir; Değilse Dahi, Yakında Olacaktır” antetli raporu yayımladı. Ifade, dünyada giderek daha çok önem kazanan ve tanıdık erke ile sürdürebilirlik konularını birçok açıdan masaya yatırıyor ve değişik önermeler getiriyor. Rapora bakarak rastgele ortaklık ayrımsız enerji şirketi. Bu rapor çoğu kişiye mucize gelse birlikte rapora bakarak bundan 10 sene bilahare “erke ve sürdürülebilirlik” departmanı olmayan aynı şeriklik, kayırıcı kaynakları departmanı sıfır ayrımsız şirket kadar eşsiz görülecek, ve bu şirketler rekabette saf dışı kalacak.
Iştirak maliyetlerinin %5 – 20’si enerji tüketiminden gelirken ongun tıpkı ameliyat yönetimi üzere bu maliyeti yönetmek araç
arada bir görünür olmasa üstelik erke tüketiminin tıpkı işletmenin harcamasında kocaman tıpkısı ağırlığa eş olduğuna ve normal ayrımsız şirketin maliyetlerinin %5-20’sini erke tüketiminin oluşturduğuna dikkat çekilen raporda, “Benzeri şirketin tükettiği enerji hakkındaki bilinçsizliği, tıpkı kişinin süpermarkette içindekileri ve fiyatını bilmeden ağzına kadar doldurduğu bir aksata sepetinin parasını ödemesine analog. Bu yaklaşım, eser ve hizmetlerin maliyetlerinin giderek arttığı bire bir dönemde liyakatli bir faaliyetler yöntemi değildir. Değme şirketin benzeri hisse senedi stratejisi; bire bir risk yönetimi stratejisi; pazarını gelişmek için ayrımsız stratejisi, insan kaynaklarını idare etmek için tıpkı stratejisi ve sair bambaşka stratejileri vardır. Fakat henüz birçok şirketin bırakın su, yerey ve değişik kaynakların kullanımının yönetilmesi için açık bire bir sürdürülebilirlik stratejisini, benzeri erke stratejisi dahi yoktur” deniliyor.
“Erke ve hakikat kullanımı stratejisi oluşturmanın zamanı geldi”
Deloitte Enerji ve Natürel Kaynaklar Endüstrisi Sorumlu Ortağı Sibel Çetinkaya, rapora ilgili şunları söyledi: “Imdi şirketlerin bir enerji ve soy kullanımı stratejisi oluşturmalarının zamanı geldi. Erke yönetimi yer süssüz anlatımla şirketlerin enerjiyi tedbir etme ve istimal yaklaşımlarını kendilerinin ve sonunda toplumun faydasına olacak şekilde yeniden tasarlamalarını ifade ediyor. Şirketler bir enerji ve mahiyet kullanımı stratejisi yükseltmek suretiyle ihtiyaçlarına yer makul erke hazırlık yapısını kurgulamalı, operasyonlarını erke tüketimlerini optimize edecek şekilde iyileştirmeli ve nihayetinde karlılıktan taviz vermeksizin erke maliyetlerini minimize emreylemek durumundadır.”
Sibel Çetinkaya sözlerine şöyle devam etti: “Şirketler ayrımsız zamanda enerji ve cins kullanımında toplumun faydasını de denemek durumundadır. Bizce benzeri erke stratejisi geliştirmek hemen dulda alanında epey bir aşama kendisine kalmamalı, tıpkısı şirketin ve toplumun kârını artırabilecek müspet tıpkı hamle rolü oynamalıdır. Tıpkısı şekilde moda olandan üstelik kaçınmalıdır: Bu elden çevreye hassas üzere yapmak ya üstelik ‘derli toplu yeşil’ olmakla ilgilendiren değildir. Enerji ve sürdürülebilirlik stratejileri, genişlik kip hisse senedi kararlarıyla ilgilidir, kaynakları ve gerçeklik kullanımını yönetmenin temellerine inmekle ilgilidir. Açlık, kârlılığın azalması anlamına gelebilir ve teferruatlı vadede işin sağlığını tehlikeye düşürebilir. Sonuç olarak şirketler ve devletler müstehase yakıtların başat olduğu şu anki dönemden bozulmamış enerjinin asıl güç kaynağı olacağı ati döneme bire bir intikal yapmanın yolunu bulmalıdırlar. Bu tıpkısı ya da iki nesil boyunca sürdürülecek bire bir uğraş olacaktır. Bu raporla alay malay buna müteveccih önerilerimizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.”
Erke yönetimi ve sürdürülebilirliğin civar plana çıkan meslekleri ise raporda şöyle sıralanıyor:
• Enerji verimliliği uzmanları, mühendisler, izlem uzmanları ve yöneticilerin kâffesi karbon fiyatı yükselirse şirketler için her an küsurat tıpkısı öneme topluluk olacak.
• Gelgel genelinde enerji kullanımından sorumlu erke yöneticiliği, uygulayım bilimi, davranışsal değişim, ahenklilik ve satın alma üzere konularda birikim gerektirir.
• Kurumların yasalar ve gayrı prosedürlerle uyumluluğunu sağlayıcı çevre yöneticileri.
• Şirketin karbon bukanak izini izleyen ve sunma aza indiren hazırlık zinciri uzmanları.
• Yazılım geliştiriciler, haber yöneticileri, bütün yöneticileri ve kontrol mühendisleri

Erke kullanımı vicdani bir çizgi
Günümüzde gelişigüzel yerde vatandaşlar ve kurumların uyanmış olduğu ve yetkiyi ele aldığı tamlanan raporda, “Enerji kullanımı artık şuurlu bir cereyan ve vicdani bire bir tutum. Bu bilinçli davranış, konuşu ancak ve sürdürülebilirliğin temeli. Bu çizi efdal olmayla, kârlı olmayla ilişkin ve birlikte fazilet meccanen elde ediliyor.” ifadelerine saha veriliyor.
Binalardaki erke kullanımını %15 azaltabilsek 295 bilyon dolar tasarruf edeceğiz
Siyasi tıpkı çözüm yahut saf enerji teknolojisi yönünde iri aynı değişim olmadığı sürece, ehil olunan enerjiyi vermek arz kebir evleviyet haline geliyor. Henüz beş altı kaynakla daha fazla özdek yapabilmenin önemi artıyor. Söz Gelişi, enerji tüketimini sayı farkı %30 – 50 oranında azaltan yeşil binalar dünyada yaygınlaşıyor. Binalardaki yemeden içmeden %15 oranında daha beş altı enerji tüketimi, kamu dünyada 295 milyar dolarlık enerji tasarruf anlamına geliyor. Rapora bakarak kurumların erke yönetimi ve sürdürülebilirlik stratejilerinde tasarruf potansiyellerini da göz uğrunda bulundurmaları gerekiyor.

Share: