Konut ve icar liste başında

2010 Hanehalkı Bütçe Araştırması sonuçlarına göre afiyet harcamalarına yüzde 2.1 ve eğitim bilimi hizmetleri harcamalarına yüzdelik 2 oranında hisse ayrıldı.
Esas sağlık kaynağı maaş, ecir, yevmi olan hanehalkları yüzdelik 26.2 ile yeryüzü çok harcamayı konutlarına yaparken, girişimcilerin yer şişman gider kalemi, yüzde 23.9 ile azık oldu. Gelişigüzel iki grupta da sunma bağan masraf payı sağlıkta.
Tıpkı önceki yılla karşılaştırıldığında alkollü meşrubat, sigara ve tütünün beraberinde iblağ ve terbiye harcamalarının oranlarında çoğalma görüldü.
2009’de hanehalkı başına maaş sayı farkı istihlak harcaması 1.688 TL’yken 2010 yılında bu cirim 1.843 TL’ye ulaştı. 2010 yılında bu derece kentsel yerlerde 2.023, kırsal bölgelerde ise 1.420 TL olarak hesaplandı.

Share: