Gidiş Geliş sigortasında indirim başladı

Zorunlu gidiş geliş sigortasında Esas Mahkemesi’nin Karayolları Trafik Kanunu’nda fesih ettiği 2 konu kaynaklı müphemlik ortadan kalkınca rahatlayan şirketler iskonto yapmaya başladı. Güzeşte hafta Divan Genel Oturmuş’na akseptans edilen yasalı düzenleme ile trafik kazası sonucu beis gören kişilere veya emrihak fail kişilerin yakınlarına ödenecek bedeni tazminatlar ölçün ayla getirilmişti. Habertürk’ün haberine bakarak böylece yaş, patika, rüşvet kabil parametreler baz alınarak ödence ödemeleri bire bir durumda olan dizge üzere değer olacak. Yasanın ardından Sigorta ve Hususi Tekaütlük Aranjman ve Denetleme Kurumu (SEDDK) madun düzenlemeleri yaparak şirketlere gönderecek. Aranjman yapılırken sigorta şirketleri itibarıyla tazminatların öngörülebilir seviyede olmasının sigorta primlerinde indirimlere bozukluk olacağı öngörüsü yapılıyordu.

KAMU VE YERLİ ŞİRKETLER BAŞLATTI

Yasal düzenleme ile müphemiyet ortadan kalkınca sigorta şirketleri dahi bayındır bir dem aldı. Korkunun ortadan kalkması ise karşılık rekabetinin başlamasına nedeni oldu. Şirketler tazminat hesabı yapabilir duruma gelince trafik sigortasında tenzilat yapmaya başladı. Başta kamu şirketi Türkiye Sigorta tutmak için yerel şirketlerin yıpranmamış poliçeleri yüzdelik 30’lara varan iskonto tutarı ile kesmeye başladığı ifade edildi. Şirketlere danışmanlık fail sigorta uzmanı Özer Balkır, şirketlerin Esas Mahkemesi kararının arkası sıra şimdiye büyüklüğünde ipham zımnında değer oluşturmakta zorlandıklarını bu belirsizliğin ortadan kalkması ile rahatlayarak tenzilat yapmaya başladıklarını söyledi. Özer indirimlerin daha yıpranmamış başladığını çıktı artarak sürmesini beklediğini ifade etti.

SİNYALİ SEDDK VERMİŞTİ

SEDDK, düzenlemenin ardından TBMM Türe Komisyonuna atıf edilen 2918 az Karayolları Gidiş Geliş Kanununun 90 ve 92’nci maddelerinde değişiklik öngören düzenlemenin 9 Haziran 2021 tarihinde TBMM Genel Müesses’nda görüşülerek kabul edildiğine ilgi çekerek “söz konusu uymazlık ile mecburi trafik sigortası kapsamında ayar kaybı, sürekli yanılgı ve destekten mahrum kalma tazminatlarına ve bu sigortanın teminat kapsamı dışında artan hallere ilişkin kanuncu çerçeve çizilerek trafik kazaları sonucunda zarar gören türe sahiplerine tazminatlar daha adil ve acul aynı şekilde ödenebilecek” açıklaması yapmıştı. Düzenlemenin ana amacının herhangi bir türe kaybına düzlük verilmeksizin tazminatların bilimsel yöntemlere bakarak hesaplanarak adalet sahiplerinin köken zararının yeryüzü bodur sürede karşılanması olduğuna aksan yapılan açıklamada, böylelikle gerek sigortalılar ve hak sahipleri gerekse sigorta şirketleri bakımından gidiş geliş sigortalarında tazminatların öngörülebilirliğe kavuştuğu belirtmişti.

SEDDK, tazminat hesaplamalarına dayalı asıllar ve esasların temel çerçevesinin kanunda çizilmesinin sigorta şirketlerinin sorumluluğunun ve zımnında mali durumlarının öngörülebilir olmasını birlikte sağlayacağından aranjman ile vatandaşların makul primlerle zorunlu trafik sigortasını realizasyon etmeye devam edeceğini belirtmişti. SEDDK, bu sayede ise hem kanunen yapılması mecburi olunan gidiş geliş sigortalarında primlerin vatandaşlar marifetiyle ödenebilir seviyede olmasının hem bile sigorta şirketleri bakımından tazminatların öngörülebilir seviyede olmasının sağlandığına ilgi çekmişti.

Rusya’birlikte sigorta sektörü üzere kullanılmamış bölüm

 

Trafik sigortasında yıpranmamış dönme

 

Sigorta sözleşmelerine müteveccih talimatname yürürlüğe girdi

 

Share: