Eş hanımlarına bağan primle tekaütlük hakkı

Sulh yasası ile familya kadınlarından kısmi çalışanlara kadar degaje aynı kesimi ilgili “isteğe bağlı, topluluk sigorta primlerine ait düyun” üstelik yapılandırılıyor.

Sabah’tan Hazal Ateş’in haberine göre, Yapılandırma Kanunu April 2021 ve eski aylara ilgili olup referans tarihi bakımından ifa imkanı ortadan kalkmayan isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primlerinin bile yapılandırılmasına olanak veriyor.

İsteğe kapalı sigorta ile 5.400 prim günüyle zahmetli olma imkânı bulunuyor. Bu kapsamda eksik günlerini yapılandıranlar emeklilik hakkı kazanacak.

Hükümet, hiçbir sigorta başlangıcı sıfır ocak kadınlarının isteğe sadık sigorta primini yatırarak zahmetli olmalarını isteklendirme ediyor. Babasından dul aylığı düz kadınlara “ocak sigortası” hakkı verilirken, bugüne büyüklüğünde isteğe ilişkin sigorta yaptıran aile kadınlarının sayısı 300 bini geçti. Bu kapsamda sigortasını başlatan fakat primini yatıramayanların primlerini aynı yıl ortamında ödemesi gerekiyor.

Bu süre zarfında primlerin yatırılmaması yerinde sigortalılık süresine sayılmayacak. Bu kapsamda olan ev kadınları 12 aylık dönemde ödenmeyen primleri amacıyla yapılandırmaya başvurup taksit olanaklarından yararlanabilir. 

Temmuzda başvuruda bulunanlar geçen yılın ağustos ayından ahir, uğustosta başvuranlar de ilkgüz ayından ahir döneme ilgili prim borçlarını yapılandırabilecek. Borcun meydana geldiği tarihteki temel dünyalık tutarını para şişkinliği farkı ile evvelden yahut taksitle ödeme imkânı bulunuyor.

Başlangıçta ödeyenlerin şişkinlik farkı ile ortaya sâdır borcunun yüzdelik 90’ı silinecek. Üç yıla kadar taksit taksit ödemeyi seçenler üstelik yılda yüzdelik 9 fark yatıracak. Bu kapsamda olup da yapılandırmadan derk etmek isteyenlerin bile 30 Ağustos’a büyüklüğünde başvuruda bulunması gerekiyor.

Kısmi sürekli çalışanlar dahi tıpkı yıllık dönemde ödenmeyen primlerini yapılandırabilecek. Mevcut uygulamada bir ayda 30 günden az çalışanlar primlerini yatırarak kalık günlerini bir kamer ortamında tamamlıyor. Ekincilik sigortalıları, kısmi devamlı müteharrik sanatçılar, ocak hizmetlerinde çalışanlar, taksi, meşbu şoförleri de borçlarını taksitlendirebilecek.

İkameti Türkiye’üstelik olan, mecburi sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışılmaması, 18 yaşın doldurulması, kendi sigortalılığı nedeniyle sökel aylığı, zayıflık aylığı bağlanmamış olması gerekiyor. Sigortalı adına çalışmakla beraber kamer içre 30 günden bir iki çalışanlar isteğe kapalı sigorta yaptırabilir.

Part-time ve bire bir işverene sadık namına ayda 10 günden bir iki aile hizmetlerinde çalışanlar dahi bu kapsamda. Ölen eşinden, asıl babasından dul, babasız aylığı alanlar dahi isteğe tutkun sigorta yaptırabiliyor. İsteğe merbut sigorta primi, brüt asgari ücret ile bunun 7.5 merhametsiz ortada değişen kazancın yüzde 32’si üzerinden yatırılıyor. Brüt minimal ecir bu sene 3 bin 577 teklik olup bu hacim ile 26 bin 831 teklik beyninde değişen kazancın yüzdelik 32’si üzerinden prim ödenebilir. 

Mahiye prim tutarı sunu düşük 1.144 lira, bildirme yüksek da 8.586 lirayı buluyor. İsteğe sadık sigorta ile 5.400 prim günüyle emekli olma imkânı bulunuyor. Bu yıl ilk kez isteğe merbut sigorta primi yaptıran eş ve rical 5.400 prim günüyle 65 yaşında zahmetli olabilecek.

Içtimai Düzenlilik Kurumu verilerine göre, 4/a (SSK) kapsamında 2.4 milyon kişinin 49.2 bilyon TL, 4/b (Ilgi-Kırat) 3.5 milyon kişinin 11.7 bilyon TL, 4/c (Zor Sandığı) 8 bin kişinin 516 milyon liralık borcu bulunuyor. Genel Keyif Sigortası borçları da karışma 17 milyona mail kişinin devlete 74.6 milyar liralık prim borcu bulunuyor.

5 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye’birlikte

Reisi ABD’nin müeyyide listesinde

Vekil Eş: Aşı randevularında yaş haddi 30’a indi

 

Share: