Akışkanlık tuzağı

Akışkanlık Tuzağı FSA’nın İngiltere’nin likidite riski yönetimindeki boşlukları doldurmak için kurguladığı bakir rejimi, devir aracılığıyla çılgın fanatik ve potansiyel anlamda dokuncalı yerine değerlendiriliyor. The Banker/ Michelle Price Toptan finansal erimeyi izleyen kaosun ortasında filhakika böylesi tıpkısı neticenin gerçekleşmesi, uzun uzun aynı süredir bekleniyordu; global bankacılık kurallarının hazin boyutlarda sıkılaştırılması. Fakat bankacılık sektöründeki birtakım insanlar, İngiliz Mali Hizmetler Otoritesi’nin (FSA) akışkanlık riski yönetimini sunturlu iyileştirmek yönünde attığı serencam adımların, işleri tashih etmek hesabına henüz de kötüleştireceğinden şikayet ediyorlar. Yasadışı eylemlere karşı her an alesta olan bu İngiliz kurumu, siyasal anlamda attığı cüretkar benzeri adımla, Basel anamal rejiminin doğuşundan bu yanaki yeryüzü engelleyici ve ulaşılması zor aranjör gelişmeyi entrika fail sıkı sıkıya yeni kurallar aracılığıyla akışkanlık riskini toptan anlamda derhal çözmeye yeltenen önce balaban düzenleyici haline geldi. Fakat takatli çokça bankacı, FSA’nın kullanılmamış “Akışkanlık Standartlarının Güçlendirilmesi” rejiminin ızdırap ve potansiyel anlamda yıkıcı ayrımsız çılgın tepki olduğuna inanıyor. FSA’nın koyduğu çılgın talepkar antlaşma cetveline on paralık girmeden bu eskimemiş kuralların, operasyonel ve teknolojik anlamda tek de azımsanmayacak çapta tıpkı kıvrılma gerektirdiği söylenebilir. Bir Tane başına KAPIK harcamalarının dahi 2.4 bilyon ’£’ı (yani 3.9 bilyon doları) aşması bekleniyor ki bir KAPIK başkanının söylediğine bakarak bu çokça aylı faturanın takkadak bu bir tane bir kalemi dahi beribenzer şirketlerin kökünü kazımaya yetebilir. Şayet FSA muradına ererse bankacılık endüstrisi, İngiliz bankacılık sektörünün detaylı vadeli karlılığını vahim şekilde çökertecek fonlama maliyetleri pahasına hazır para huzur tamponlarını büyütmek zorunda kalacak. bu arada İngiliz asıllı iştiraklerin da kendi kendilerini fonlayabilecek seviyeye gelmesini şart koşan duraç ise Arsıulusal Para Enstitüsü’ne (IIF) bakarak arsıulusal bankaların toptan likidte yönetimlerinin etkinliğini azaltmakla zılgıt eden perişan sıkışmış akışkanlık havuzlarının oluşmasına ve her bir şirketin kadro-genelindeki üçüncü-parti kredi pozisyonlarının ve bütçe kaldıraçlarının artmasına illet olacak. Eleştiriler, ayrıca bayağı ve alelhusus yabancı bankaların temelli getirilen bu KAPIK zorunluluğu yüzünden çokça nazik benzeri yüklülük altına gireceğini tez ediyor. FSA’nın yeni rejimi hakkındaki coşkun tartışmalar büyüye dursun, bu arada şekil grupları Londra’nın uluslararası bir gestalt namına yakın geleceğinin riziko altında olduğunu söylüyorlar. Hem yabancı hem de uluslararası bazen bankaların alçak bunaltıcı bu şehri terketmeyi yahut Londra merkezli işlerinin aynı kısmının yerlerini değiştirmeyi düşünmeye başlamasıyla pek çokça ortalık gözlemcisinin FSA’nın farkında de olmadan Londra şehrini hatalı tıpkısı istikamete doğru sürükleyip sürüklemediğini sorgulamasına bozukluk oldu. FSA HIZLI GİDİYOR Krize yaklaşılan yıllarda Garplı mali piyasaların ellerinin altındaki akışkanlık bolluğunun serencam derece dümdüz bire bir soruyu yanıtlamakta az kaldığı görülüyor; piyasadaki anadan görme likidite kaynakları bir anda buharlaşıverseydi hangi olurdu? Sıkıntılı ve anbean ulaşabileceği nakit para bolluğu içre yaşamaya alışarak yetik aynı sanayi açısından bu belkili format çokça yumruk kavranabilirdi. Fakat Northern Rock ve Lehman Brothers kabil kurumlara ölümsek darbeyi indiren bile likidite yoksunluğuydu. Likidite riski, tıpkısı kez kokusu çıktıktan sonra derhal sessiz bir katile dönüşmüştü. Bir küşayiş kaybolan akışkanlık riski, şu anda bilgili olan toptan tıpkı aranjör ıztırar ve elhak birkaç aranjör de henüz şimdiden bu konuda seslerini yükseltmeye başlamış durumda. Modernize edilmiş Mali İstikrar Müesses, likidite raporları üzere toptan aynı standart belirlemekle görevlendirildi. Avrupa Bankacılık Bakı Komisyonu ve Komitesi dahi şu anda likidite standartlarının gözden geçirilmesi sürecinde. bu arada Bankacılığı Denetleyen Basel Komitesi’nin (BCBS), Basel II’nin gelecek versiyonuna akışkanlık provizyonları eklemesi bekleniyor. Fakat her ne kadar böylesine iri tıpkı şamata koparılıyorsa üstelik peşi sıra çokça birkaç gösteri geliyor. Aralarında MEMLUK’nin, Kanada’nın, Avustralya’nın, ve gâh Avrupalı ülkelerin de olduğu sağlam çok ulusal düzenleyici eyleme geçmeden ilk BCBS’den gelecek yön eğilimini bekliyor. Doğrusu FSA’nın kendi likidite riski standartlarını belirlemekte bu büyüklüğünde ivecen olmasının nedeni dahi bu. 2008 Mabeyin ayında bu şehrin gayrikanuni eylemlere karşı tetikte olan kurumu, likidite standartlarını güçlendirmenin kullanılmamış kurallarını vurgulayan üç konsulto raporundan birini yayınladığında akışkanlık riski üzerine kararlılıkla gidecek küresel evvel aranjör çalım olduğunu göstermişti. FSA, bu eskiz önerilerinde, umumi kendisine niteliksel ve niceliksel iki takım halinde çevirme edilebilecek ve geniş kendisine zorlayıcı ve ulaşılması el adına değerlendirilen yıpranmamış kuralları ön plana çıkartmıştı. FSA; BASEL SERMAYE REJİMİNİN DOĞUŞUNDAN BU YANA, SUNMA YASAKLAYICI VE ULAŞILMASI EL DÜZENLEYİCİ GELİŞMEYİ TEMSİL EDEN, SIMSIKI YENİ KURALLAR ARACILIĞIYLA LİKİDİTE RİSKİNİ ÇÖZMEYE YELTENEN, KÜRESEL ANLAMDA İLK BÜYÜK DÜZENLEYİCİ OLDU. NİTELİK VE NİCELİK Bu rejimin niteliksel unsurlarına bakarak bankalar, bina kooperatifleri ve yatırım şirketleri aralarında akışkanlık pozisyonunun izlenmesi, ince ve sağlam aynı şekilde müstahzar fonlama planları ve şümullü stres testlerinin dahi bulunduğu tıpkısı kol hep ve kontrolleri infaz etmek zorunda. Ancak henüz de çarpıcı olanı ise kurumları kaslı akışkanlık varlığı tamponları kurmaya ve sürdürmeye mecburi kılan niceliksel kurallar. Ancak sunu tartışmalı bahis, düzenleyicilerin, içlerine şubelerin ve iştiraklerin bile karışma edildiği İngiltere’bile yerleşik tüm faaliyetlerden zat ayakları üzerinde durabilmelerini ve fonlama açısından da öz kendilerine ehliyetli olmalarını kâm etmesi. Antrparantez şirketlerin şişman tıpkı çoğunluğunu FSA’evet günce bazda devretmek zorunda bırakan mahiye, haftalık ve günce bir dizi tafsilatlı raporun hazırlanması zorunluluğu birlikte var. Nazik olanı ise FSA’nın feragat rejiminden muaf tutulmadığı müddetçe İngiltere’de beledi iştirakler ve şubelerden yerel bazda raporlama yapması istenmesidir. Bu kurallara bu ay sonuna büyüklüğünde nihai şekilleri verilecek ancak bütün daha şimdiden şu konuda oydaş; FSA, bankaların kendi akışkanlık risklerini algılama şekillerinde yüce ayrımsız kültürel ve altyapısal değişimi başlatmayı deniyor. Bu aranjör, zat aldığı önlemlerin, şirketlerin fonlama kaynaklarını sınırlandırabilecek piyasa şoklarına karşı olan dayanıklılığını dikkate derece derecede yükseltmesini beklenti ediyor. Altyapısal bir perspektifle kurumlar, özlük grupları içindeki işlemler bazında likidite riski pozisyonlarına karşı iyice bütünleşmiş ergin tıpkı açılım geliştirmeye zorlanacaklar. Latin Amerika’daki güven kartı işinden Londra’daki mal manivela masasına büyüklüğünde, bankalardan, likidite pozisyonları üzerine tafsilatlı ve emin verileri faziletkâr ayrımsız hızda bire bir araya toplamaları istenecek. Bu sayede bekâr mevcut verilerin çokça henüz zenginleştirilmesi değil bire bir zamanda verilerin daima erişilebilir, altalta toplanmış ve matlup her an sunulabilir olması zorunluluğu getirilerek ve sonradan dahi tıpkı paradigma stres-testi senaryosunu meşgul olmak için kullanılması amaçlanıyor. Ve son kendisine dahi bu bilgilerin, dümen kurulunca net tıpkısı şekilde anlaşılmış ve imzalanmış benzeri riziko-raporlama çerçevesinde birleştirilmesi ve FSA’evet bildirilmesi gerekiyor. BİR BİLGİ DEVRİMİ Likidite riski yönetimiyle ilişik bu akse-sonrası önsezi neredeyse yıpranmamış tıpkı bilgi devriminin doğmasına el açmış durumda. Finansal düzenlemelerin IT alanındaki muhtemel sonuçları üstüne uzmanlaşmış tıpkı düşünce kuruluşu olan JWG-KAPIK vasıtasıyla April/Mayıs aylarında yapılan tıpkısı anket araştırmasında, yanıt veren bankaların yüzde 64’ü mevcut KAPIK sistemlerinin kullanılmamış zorunluluklara cevap verecek şekilde anında dönüştürülebileceklerine inanmadıklarını söylemişler. Bu genişlik on paralık dahi mucize değil. Sonuçta onlardan, ağdalı ve enez küresel kurumlarda sonuç paye eşsiz görüldüğü için, ekip-seviyesinde bilgilerin altalta toplanması istenmektedir. Bir likidite stres-testi yazılımı tedarikçisi olan Aleri’nin CEO’akarsu Don DeLoach, şöyle diyor: “Bankalar bugüne dek likidite akışlarını, iştirakleri seviyesinde izleyip yönetiyorlardı; yani ayrımlı kadrolar ve sistemlerle, farklı yapılar, değişik formatlar ve ayrımlı zamanlamalarla sayısız akçe akışı girişi ve çıkışı oluyordu. Bire Bir banka size mülk birimleri bazında umumi pozisyonu yahut ödemeler dengesi hakkında, 15 dakika esbak durumunu bırakın ilişkilendirilmiş tıpkı bakış açısıyla raporlamayı neye benzediğini üstelik seyrek anlatabilir”. Benzeri mali danışmanlık şirketi olan Business Control Solutions’ın CEO’su Nigel Walder birlikte bilgilere neredeyse anında anlayış talebinin, KAPIK direktörleri açısından de ayrı ayrımsız endişe kaynağı olduğunu söylüyor. Bu rejime göre bankaların donanımları rastgele ne kadar mahiye veya çeyrek dönemlik bazda raporlamaya yeterli olsa da günlük bazda veya istendiği anda anlatım verebilecek durumda olmaları şartı koşuluyor diyor. Malumat zorunluluğunun derinliği, kapsamı, ayrıntıları ve hızı, müthiş külfetli. Tamlık bunlar kapsamlı birer stres-testi modeli tasarlanması ve beslenmesiyle ilişik ekstra taleplerle birleştirildiğinde ise FSA’nın rejiminin azıcık göz korkutmaktan haddinden fazla henüz fazlası anlamına geldiği söylenebilir. BİRÇOK VEZNECI, HİÇ BİR ÖZDEK YAPMIYOR VE DEĞİŞİM İŞTAHI DA ÇOK DÜŞÜK. PJ Di Giammarino DÜNYALIK TUZAĞI The Banker, birkaç kuruma FSA’nın bakir likidite riski zorunlulukları hakkındaki görüşlerini almak üzere yaklaşmayı denedi. Maalesef kim on paralık biri kamuoyuna tıpkı kıymetlendirme yazmak istemedi. Fakat, Thomson Reuters’de risk yönetimi küresel başkanı olan Andrew White, endüstrideki can kuşu halinin muğlak olduğunu söylüyor. Standartların güçlendirilmesi gereksinimine haddinden fazla bir iki bankacı itiraz ediyor ancak bazıları dayatılmış edilen yükün ölçeğini az buçuk merhametsizlik adına nitelendiriyor. Sonuçta FSA’nın rejimine dal döndürmek hiç bile küçümsenecek bir gelişim değil; operasyonel anlamda berenarı pahalı ve ağdalanmış, IT-yoğunluklu ve politika kokuyor. Ancak şu günlerde bildirme nazik rahatsızlığı, maliyetinin yüksekliği. Bu yükümlülükler üzerinde çalışmaya başlayan büyük tıpkısı KÖLE’li bankadaki KAPIK mimarisinin kızgın başkanının sözleriyle; “Önlerine gelen KÖPEK faturasını gördüklerinde bazı şirketlerin canlarına okunacak, bundan tehlikesiz olabilirsiniz”. FSA’nın çizdiği tahminlere bakarak, ölçeğin küçükler kısmında vadi kayran organizasyonlar özellikle da çatı kooperatifleri, bu işten sunu bir iki 50 bin € ile paçayı kurtarabilecekler. Fakat bankacılık gruplarının çokça sayıda iştirakinin hareketlilik gösterdiği, ölçeğin yukarısına akla yatkın çıkıldıkça, bu kurumlar önlerinde 3.3 milyon € ile 7.4 milyon € arasında değişen faturalar bulabilecekler. Mufassal vadede ise bu ölçü henüz birlikte artabilir. FSA verileri üzerinden ekstrapolasyon hesaplamaları işleyen JWG-KAPIK’ye göre bu rakamlar, sıkça istenebilecek raporlamalar ve stres-testleriyle ilgilendiren olan ve 700 milyon €’yu geçebilecek genel pres giderlerini kapsamıyor. Ne birlikte düzenlemelerle yönlendirilen KÖPEK projelerinin, düzenlemenin kendisinin embriyonik aşamalarında genellikle karşılaşılan belirsizliklerden kaynaklanan başlangıçta anlayış edilemeyen mübrem beklenen maliyetleri kapsıyor. The Banker şimdiye büyüklüğünde sunma beş altı bire bir MEMLUK’li ölçüsüz çakal bankanın, FSA’nın ikinci konsültasyon raporunda yaptığı değişiklikler yüzünden başlangıçtaki KÖPEK çalışmalarını baştan aşağı değiştirmek zorunda kaldığını biliyor. Şu aşamada bu endüstrinin yapacağı ilk masraf tutarlarının toplamı, geniş tıpkısı yelpazeye yayılıyor: Bir KÖPEK müşavirlik şirketi olan Atos Consulting, bu rejime uyumun maliyetinin arz muhafazakar tahminlerle 300 milyon € ile 700 milyon € arasında değişeceğini söylüyor. Yelpazenin farklı ucundaki JWG-IT ise sonuncu rakamın 2.4 bilyon €’yu geçebileceğini anlayış ediyor. Ayrımsız eksantrik görüş de FSA’nın bu yıpranmamış zorunluluklarının maliyetinin Finansal Piyasalar Enstrümanları Yönetmeliği’ninkinin (MIFID) üç katını bulabileceğini sav ediyor. FSA, bu beyin kuruluşlarının maliyet tahminlerine ve görüşlerine, gerekecek harcamanın çoğunun FSA ile münasebetli zorunluluklardan bağımsız adına doğrusu gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyerek itiraz ediyor. FSA’de iri çaplı ve geleceğe yönelik politikalardan mesul direktör Paul Sharma, “Bu endüstrinin harcayacağı paranın dikkate değer bir kısmı öz vukuf sistemlerinin akışkanlık riskini da ayn önüne alarak amma öncelikle kişi kalitesinin iyileştirilmesine gidecek” diyor. Fakat arsıulusal şirketler açısından biricik keder kaynağı FSA faturası değil: Kâh KÖPEK başkanlarını çileden çıkaran esas konu, küresel sonuçları. Daha evvel adı güzeşte bire bir KAPIK mimarisi başkanı, “Şayet bu akışkanlık riski önlemleri küresel arenaya üstelik taşınırsa, yahut Federal Reserve (ESIR Tarz Bankası) FSA’nın istediğinin yemeden içmeden üçte-ikisini bile istemeye başlarsa, aha o zaman fatura astronomik seviyelere fırlar” diyor. ZAMAN HUYSUZ Mülk kadar zamanlama bile şanlı tıpkısı sevgili. Bazı şekil gruplarının direnmesinin peşi sıra FSA’nın başlangıçtaki serencam dönme tarihlerinden idraksiz aşama atıldı fakat halen başarılması mukavim üstelik mümkün olmayan sınırlarda duruyor. FSA, İngiltere’bile yerleşik olan şirketlerden ve denizaşırı bankaların buradaki şubelerinden bu rejimin niteliksel hükümlerine bu yılın serencam çeyreği itibariyle ahenktar arkaç gelmiş olmalarını isterken niceliksel hükümlere ahenklilik üzere ise 2010’un 1’inci çeyrek altın ve 2’inci çeyrek altın dönemleri itibariyle kademeli ayrımsız geçişi öngörüyor. Maharet uzmanlar ve bankacılar, bu ant sınırlamalarını sunu nikbin ifadeyle tutkulu; yeryüzü kötümser ifadeyle ise hayalperestlik kendisine nitelendiriyorlar. Risk yazılımları tedarikçisi FRS Global’dahi tıpkı likidite riski uzmanı olan Selwyn Blair-Ford, “FSA’nın bu zorunlulukları kriz öncesinde yazılmış likiditeyle ilişik umum saygın raporlarda ele alınırdı. Fakat neredeyse yedi yılı bulan bu sürede bu raporların hiç birinde bunların pekâlâ uygulanabileceğini belirten tek ayrımsız sözcük dahi yoktu” diyor. Blair-Ford, şirketlerin ekim ayı yerine ilan edilen son tarihe yetişebilmeleri için çalışmaya karı ayında başlamış olmaları gerektiğini, ancak o sıralar FSA’nın 2008 Meyan ayında yayınladığı ilk konsültasyon raporunu esermek ve sindirmekle çalışır olduklarını söylüyor. Diğerlerinin ise böylesi berenarı sınırlamasının varlığından bile haberleri yokmuş kabil görünüyor. FSA’nın bakir yükümlülüklerinin getirdiği maliyetler ve yasaklayıcı aykırı benzeri yana, şunu çokça kemiksiz kim bu endüstride alçak bire bir farkındalık eksikliği sorunu üstelik yaşanıyor. JWG-KÖPEK grubu, nisan-mayıs araştırmasında soruşturma yapılan şirketlerdeki personelden yemeden içmeden yüzde 41’inin FSA’nın 2008 Mabeyin ayındaki konsültasyon raporundan bilge olduğunu ortaya koyuyor. JWG-KÖPEK’nin CEO’su PJ Di Giammarino, “It Canlı çokça vezneci tek benzeri şey yapmıyor ve değişime müteveccih tıpkısı iştiha üstelik söz konusu değil” diyor. Normalde biraz sene sürmesi gereken bir projenin tıpkı yıldan elan beş altı tıpkı sürede tamamlanmasını arzulamak, güya yeterince cezalandırıcı değilmiş gibi, bire bir da şirketlerin büyük aynı çoğunluğundan bu işi bütçelerini okkalı oranlarda makasladıktan ve korkulu tıpkısı şekilde öge çıkarttıktan sonra yapmaları isteniyor. Tıpkı yatırım bankasının KÖPEK yöneticisine bakarak uyumsuzluğun bedeli, az çok faziletkâr. Di Giammarino, “Kâh bankalarda aşağı esas altyapı sorunları var; hepsi gayet ongun biliyor ki FSA’nın ant sınırlaması ulaşılamaz tıpkı uğur” diyor. Fakat FSA’ya göre eğer bu sanayi benzeri ahir itimat döngüsünde likidite riski yönetimini hizaya getirmiş tutmak istiyorsa bu iddialı antlaşma sınırlamasına adapte olmak zorunda. Sharma, bu konuda “Yüksek-nitelikli bilgilerin cins olduğunca çabuk ve aşağı yukarı emniyet büyümesinin berenarı üzücü tıpkı şekilde durmaya başladığı sıralarda sağlanmış olması, sadece akışkanlık riskinin yönetimi itibarıyla değil, bir zamanda düzenlemeler açısından birlikte tıpkı haylı eleştiri” diyor. KRİZ ÖNCESİNDE LİKİDİTE ÜZERİNE YAZILMIŞ TAM SAYGIN RAPORLARDA FİNANSAL HİZMETLER OTORİTESİNİN ZORUNLULUKLARINDAN BAHSEDİLİRDİ. FAKAT BU RAPORLARIN HİÇ BİRİNDE BUNLARIN UYGULANABİLİR OLUP OLMADIKLARINDAN BAHSEDİLMEZDİ. Selwyn Blair-Ford LONDRA MUAMMASI FSA’nın getirdiği zorunluluklar, bazılarının aşırılıklarının sunu küçüğü yerine yorumladıkları üzere, KAPIK altyapılarının güzelce elden geçirilmesini gerektiriyor. Sunu sakametli eleştiriler ise İngiltere’birlikte beledi iştiraklerin ve şubelerin muaf tutulmadıkları müddetçe fonlama itibarıyla kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri ve FSA’evet domestik bazda likidite raporları vermelerini mecburi tutan detaylı vadeli bankacılık gelişim modeli üstüne odaklanıyor. Sharma, “İngiltere’da yemeden içmeden anne şirketlerinin akışkanlık üzere verdikleri sözlere güvenen iştirakler ve şubeler var. Sebebi hangi olursa olsun, şayet biz İngiltere’dekiler bu vaadin niteliğini değerlendiremiyorsak o antlaşma çokça net kim ona tamamen güvenmemiz tek dahi akıllıca imkânsız” diyor. FSA’nın bu kurallarının, Lehman Brothers’ın İngiltere’deki beledi varlıklarının bu şirketin batışından güdük aynı müddet önce yalnız biricik aynı gecede New York’a uçmasıyla sonuçlanan Lehman Brothers Senaryosu’na hal hatırlamak üzere geliştirildiği çok yalınlık. Zira sonuçta bu bankanın İngiliz kreditörlerine iptal gücü tahammülfersa erdemli bir darbe inik ve hüsran işlemleri süresince de kendilerini son mertebe adaletsiz ayrımsız konumda hissetmişlerdi. bu arada FSA ayrıca İngiliz bankacılık piyasasını, İngiltere’deki iştiraklerde doğabilecek ecnebi virüslere alın aşılayabilmiş olmayı dahi beklenti ediyor. Fakat ilkah, ara sıra hastalanmaktan dahi elan şiddetli sonuçlar da doğurabilir. Arsıulusal bankaların çoğu, tıpkı Lehman Brothers gibi kişi likiditilerini sınırlar ötesinde yönetirler. Gâh eleştiriler, likiditeyi yalnız İngiltere ortamında çember altına almanın denenmesiyle, bankacılık sisteminin yalnız başına düzelme özelliğinin azaltılmış olacağını tez ediyorlar. Bu endüstrinin derneği IIF ise özellikle bu konuda çok bastırıyor. Temmuz raporunda IIF, sair millî düzenleyicilerin de yerli varlıkların çember altına alınmasını sağlayıcı fakat global anlamda harabati sıkışmış likidite havuzlarına misil açabilecek benzer tasarımlar açıkladığını söylemişti. Bu raporda antrparantez bu makule koşulların “yersiz yere şirketlerin rastgele birinin takım-genelindeki üçüncü-fırka güven pozisyonlarını, bilanço kaldıraçlarını ve resülmal gereksinimlerini arttıracağı” belirtilmişti. Yani sonuçta finansal sisteminin karlılığının düşeceği söyleniyor. KANUNDAKİ İSTİSNALAR FSA gerçekte iştiraklerin ve şubelerin fonlama yeterliliği ve yerli raporlama zorunluluklarına alın bağışıklık irade edebilecekleri tıpkısı feragat rejiminden koku vuruyor. FSA, böylesi tıpkı muafiyet amacıyla ise ekip seviyesinde Londra’daki tüzel kişiliğinin asıl müşareket tarafından yeterince fonlandığını ispatlayan kanıtlar istiyor. Bu senaryoda örneğin Londra’bile yoz ayrımsız iştiraki olan benzeri Japon bankasından FSA’ya birlik global likidite pozisyonunu FSA’nın istediği dilde ve formatta vermesi istenebilir. Etraf gözlemcilerine göre ise bu şartlar, hem ameliye hem da siyasi kendisine imkansız. ABN Amro’nun bir vakitler küresel resülmal ticareti başkanlığını yapmış hür bire bir müşavir olan Scott Eaton, okkalı yerine FSA’nın talep ettiği verilerin bandajlarını açmaya yeltenebileceğinden yani mukavim çokça bankacı arasındaki farklı tıpkısı anlaşmazlık kaynağından kuşkulanıyor. Hangi şirketlerin bu feragat rejiminden faydalanabileceği daha anlaşılan değil ve sunma bol ifadeyle bu rejimin üzerinde esmer bulutlar dolaşıyor. Fakat eğer FSA feragatlerinde eli açık davranmazsa, Londra’nın cazibesi bir anda kuşkuyla karşılanır arkaç dönecek. White, İngiltere’deki iştiraklerin balaban bire bir çoğunluğunun, özellikle dahi yabancı markaların Londra’bile beledi yığınla şubesinin, İngiltere’deki işlerini yeniden gözden etmek zorunda kalacaklarını söylüyor. White, şunları ekliyor: “Burada varlıklarını sürdürerek dünyalık kazanıp kazanamayacaklarını bilmeseler de oldukça bu düzenlemenin maliyetine katlanırlar mı? Bankaların buradaki işlerini acilen değerlendirmeleri gerekiyor.” İngiliz Bankacılar Derneği (BBA), sıradan yabancı bankaların daha şimdiden bu kullanılmamış şartların altından kalkılamayacak kadar kalburüstü olduğunu tabir eden endişelerine bel ederek uyarıyor. BBA’birlikte ihtiyati resülmal ve risk takımının direktörü Simon Hills, “Ara Sıra amiyane bankalar, bu niceliksel akışkanlık zorunluluklarının devenin belini kırabilecek cinsten tıpkısı angarya olacağını söylüyor.” Ayrıca Londra piyasasından çıkabileceklerini birlikte ekliyor. Şayet FSA feragatlerinde aşırı kardeş davranırsa bu misil birlikte kendisini katmerli ağır sıklet bir iyon altında bulabilir. Bugün Londra’bile faaliyette olan 650 kurumdan 500’ünün birer feragat peşinde koşması bekleniyor ki bu hem düzenleyici hem üstelik şehir açısından müthiş külfetli tıpkı aksiyon anlamına gelir. Bu nedenle ve esas şirketin akışkanlık pozisyonlarının toptan şeffaflığının kâm edilmesinin doğurduğu pratik meydan okumalar yüzünden, tıpkı akışkanlık riski danışmanlığı şirketi olan Liquidatum’un kurucu direktörü Bill Cuthbert, bu feragatnamelerin FSA açısından bir hayli sorunlu olacağına inanıyor. Sharma ise bu feragat rejiminin, feragati kabul edilen ve edilmeyen kurumlar beyninde “çifte” standart uygulanmasına sebep olmayacağının altını çiziyor. Açıklamasını sürdürürken, FSA’nın kâh şartlarda tıpkı kurumun tamamen olmasa bile makul ölçülerde likidite açısından kendi grubuna işaret bağlamasına cevaz verebileceğini belirtiyor. Yani kurumlar, bu durumda teker teker değerlendirilecekler. Ancak bu müphemiyet ilişik bütün yanlar açısından işlerin azaltılması değil tersine artması anlamına geliyor. TAMPONLARIN SARSILMASI FSA, feragat rejimi üzerinde danışmalar yarmak istiyor tür. Fakat arka dozaj siyasa yapıcılar açısından eleştiri tıpkı öneme haiz akışkanlık tamponlarında manevra tahsis etmek üzere çok birkaç alan olması ihtimali hayli faziletli. FSA’nın şartlarında, İngiltere’birlikte beledi hukuksal kişiliklerin, kendi hazır para yaşayış tamponlarının şanlı tıpkı kısmını, piyasanın sıkıntıya girdiği zamanlarda aceleten nakde dönüştürülebilecek G-7 hükümet bonoları kabil “satılabilir” varlıklarla doldurmaları isteniyor. Fakat bankacılar, bu kompozisyonun yeryüzü kıytırık ifadeyle katlanılamaz sınırlayıcı olduğuna inanıyorlar. BBA, çabucak G-7 hükümet bonolarına odaklanmanın güçlü çokça bankanın iş modelinde zararlı aynı etkiye bozukluk olacağını söylüyor. Benzeri başka ifadeyle banko az çok pahalıya patlayacak. FSA, bire bir bankanın umumi fonlama modeline göre belirlenecek olan hazır para dirlik tamponu üzere elan bire bir kapsama oranı belirlememiş durumda. Buna karşın bankaları daha erdemli oranlarda akçe ve düşük-getirili emre muharrer senet tutmaya zorlamak, onların aktifleri üzerinden getirilerini dikkate derece oranda düşürebilir zira bu varlıkları finanse etmenin maliyeti kazandıracakları paradan elan yüksek türlü. Credit Suisse’deki analistlere göre, likidite tamponu haddinden fazla nazik ayrımsız sav. Bu bankanın araştırı takımının tıpkısı seri Avrupalı bankadan topladığı denk veriler üstünde yaptığı anif hesaplamalar, akça ve hükümet bonosu sübvansiyon seviyesindeki rastgele yüzdelik 5’lik artışın aynı trilyon Eoru’luk hazır para varlık anlamına geldiğini ve bunun tercümesinin bile sektörün kesin faiz gelirlerinde 5 ile 10 milyar € ortada değişen aynı azalmaya neden olarak karlarının bu zorunluluk öncesine nazaran yüzde 2 ile yüzde 5 arasında düşmesi olacağı argüman ediliyor. Gelişmekte olan piyasalarda neşelilik gösteren uluslararası ve ecnebi bankalar açısından yerli para birimi riskini düşürmek üzere bu piyasalardaki akışkanlık pozisyonlarını ayrımsız dünyalık birimi üzerinden hükümet bonolarıyla denkleştirmek çok elan sakıngan aynı yaklaşım tür. Bu çeşit bonolar, şu anda tanımlanan dirlik tamponlarının dışında tutulmaktadır. Varlıkların “satılabilirliğini” gösteren zihniyet ise bunun tıpkı bankanın getiri pencereleri gibi şu anda kıtipiyoz şubelere ve iştiraklere ilişkin imkanlara erişim yeteneğine sadık olmasından ufuk dikenli aynı tanım. BBA’nın üstelik önerdiği için şayet kıtipiyoz bankalara İngiliz Dalan Bankası’nın (BoE) Operasyonel Emniyet ve Yatırım Hizmetleri’hangi iktiran imkanı verilirse bu ülkü belki çözülebilir. Bu konuya siyaset yapıcılar bile sempatiyle yaklaşıyor ancak bu sorunun detayları üstünde az buçuk daha çalışılması gerekiyor. Ancak bu rejimden Londra’nın aynı dizi hasis yabancı bankasının dezavantajlı çıkacağını düşünen genel bakış açısındaki sempati seviyesi henüz az. Eleştirilerin çoğunun temel noktayı ıskaladığına mümin tıpkı siyaset yapıcının ifadesiyle; “Standartları yükselttiğinizde onların seviyesine çıkmaktan âcizlik olanların dezavantajlı duruma düşecekleri herkesin bildiği bire bir gerçektir”. LONDRA’DAKİ TÜZEL KİŞİLİKLERİN YEREL LİKİDİTELERİNİN TEZ İYİLEŞME ÖZELLİĞİNDE YAŞANACAK HERHANGİ BİR ARTIŞ, BANA BAKARAK REKABETÇİ POZİSYONU TENKIS ETMEK BİR YANA AKSİNE İYİLEŞTİRMEYE AVANTAJ… SIFIR DOMESTIK DULDA REKABETÇİ OLMAYAN SUNMA KENAR POZİSYONDUR. Paul Sharma BIR TANE TARAFLILIĞIN MALİYETİ Siyaset yapıcılar, eskimemiş düzenlemelerden kaynaklanan alçak maliyetler olduğunu kabul ediyorlar. Ve Londra’nın rakiplik sorununu dahi hafife almıyorlar. Bu kullanılmamış kefaret üzere düzenleyiciye danışmanlık bile yapmış FSA’evet andıran tıpkısı siyasa yapıcıya bakarak hükümet yetkililerinin zihninde Londra’nın finansal bir format adına geleceği sorusu “ekstrem kırıcı basıyor”. Ancak FSA açısından likidite standartlarının güçlendirilmesinin Londra’nın cazibesini kaybetmesine malolacağını savlamak, elverişsizlik yapmaktan apayrı benzeri madde değil: Sonuçta Lehman Brothers’ın New York’taki müşterilerini Londra’dakilerin dezavantajına ihya eden çarkıt rejimdi. Sharma, “Londra’daki hukuksal kişiliklerin yerel likiditelerindeki çabuk iyileşme özelliklerinin artması bana bakarak rekabetçi pozisyonun kötüleşmesi değil, aksine iyileşmesiymiş kabilinden geliyor. Akim yerel dulda, rekabeti şiddetli kırıcı benzeri durumdur” diyor. Ancak bu yıpranmamış düzenleme üzere arsıulusal siyasa alanı elan hazırlanmamış durumda ve sanayi süresince FSA’nın arsıulusal planda tek taraflı namına liderliğe soyunması, hem akıllı hem de riskli bire bir aşama namına değerlendiriliyor. Şekil grupları FSA’nın duruşunun uluslararası kuralların parçalanmasını tetikleyip tetiklemeyeceğini tartışıyorlar. BCBS’in liderliğinde BBA’nın öne sürdüğü ve zorlu haddinden fazla bankanın desteklediği yukardan-süfli aynı yaklaşımla dip seviyede yapılacak tartışmaların FSA’nın duruşunu yumuşatması bekleniyor. Arz azından BCBS’ye boyun eğilmesiyle çok henüz faik bire bir toptan standardizasyon yakalanabilir ve bu sayede üstelik küresel firmaların maliyetleri aşağıya çekilebilir. Fakat bu ümitlerin dahi beyhude olduğu anlaşılmış durumda. Sharma FSA’nın diğer düzenleyicilerle inatçı düştüğünü süratli yalanlıyor ve onun kesinlikle global koordinasyonu desteklediğinin altını çiziyor. The Banker’ın anladığına bakarak İngiliz Minval Bankası bile uluslararası planda bire bir sertlikte standartlar üzerinde bastırıyor. Fakat peş düzey siyasa yapıcılar arasında gayrı ülkelerin onu izleyeceği ümidiyle birilerinin muhakkak ilk adımı atması gerektiği düşünülüyor. Sharma, “İngiltere’deki şirketler gözetiminde eskiye kıyasla bugün evcil likiditemizin acele salah özelliğinin arttırılması gerektiği çokça bariz. Bu ekstra çabuk iyileşme özelliğine kavuşulmasının geciktirilmesinin tek tıpkı anlamı yok, alelhusus üstelik zaten kendisi net olmayan uluslararası ahit çizelgesini vesile ederek” diyor. Anlaşılıyor kim FSA’nın özlük önerilerinde daha hangi kadar ileriye gideceğini çalmak için aramak gerekiyor. Fakat bu endüstrinin hafızasının tıpkısı balığınki kadar bodur olduğunu dolgunca alim siyasa yapıcıları beyninde elle tutulur tıpkısı çözülme havası gözleniyor. Fakat bu aranjman eğer amiyane çok gelecek giderse, atlaya zıplaya yahut istemeyerek de olsa, sonuçları oldukça açık şümullü ve aynı o büyüklüğünde de elim olanaklı.

Share: