Yüzde 4 büyüme bekleniyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Umumi Sekreteri Ekrem Izdırap, 2013 yılında Türkiye üzere büyümenin yüzde 4 kendisine oranlama edildiğini söyledi.
Uluslararası gelişmeler, 2012 yılının 4. çeyreğine ilişik veriler ışığında, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektöründe yaşanan edimsel gelişmeleri gitmek, 2013 yılına yönelik beklentileri sarılmak ve düşün alışverişinde mevcut olmak üzere, TBB Umumi Sekreteri Ekrem Kötü’in katılımı ile geleneksel bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda mütekellim Izdırap, 2013 yılına toptan ekonominin nikbin girdiğini belirterek ”Finansal piyasalarda riskler ‘yüce ölçüde taharri altına alındı” algısı yayılıyor. Mali istikrarı sürdürmenin maliyeti fiskal istikrarı tartışır ayla getirdi. Açıklamalar ürem oranlarının bağan kalmaya bitmeme edeceğini gösteriyor. Nema için beklentiler henüz nikbin” dedi.
Finansal piyasaların entegre olarak çalışmadığını, piyasalarda cesaret tesisinin yavaş olduğunu bu nedenle risk iştahının yavaş yavaş arttığını anlatan Yara, ”Gelişmekte olan ülkeler (GOÜ), sermaye akımlarının yönetilmesine, büyümeyi bağırsak kaynaklara dayandırmaya, istikrarı sağlamaya ehemmiyet veriyor” diye niteleyerek konuştu.
2013 yılı tahmini yerine mütekâmil ülkelerin kamu borç stokunun karışık güçlükle içi hasılaya oranının yüzdelik 114 olduğunu tamlayan Keder, ”Ülkemizde ise bu oranın yüzde 35 seviyesinde olmasını adisyon ediyoruz” dedi.
Uluslararası Mal Fonu raporuna göre 7 ümranlı ülkenin ağırlıklı hakiki faiz oranın 2012 yılında sıfıra andıran düzeyde olduğuna dikkati calip Kırıcı, şöyle konuştu:
”Türkiye’da enflasyona bakarak ayarladığımızda bu izzet 0,5, oldukça mail bir düzeyde. Zımnında uluslararası piyasalarda oluşan fiyatlar Türkiye’yi birlikte etkiliyor. Akse büyümeyi kısık şekilde etkiledi. Küresel büyüme 2008-2012 yılları beyninde yüzdelik 2,9 seviyesinde büyüdü. Gelişmiş ülkelerdeki büyüme ise az daha yüzde 3’ten 0,5’e geriledi. DENIZ ülkelerinde ise bir dönemde yüzde 0,2 daralmış. Ülkemizde ise 1994-2007 ortada yüzde 5 olan averaj tahaccüm 2008-2012 yılları ortada yüzde 3,3 oldu. Küresel kriz tüm ülkelerde büyüme oranlarını adi çekti.
2013 yılı aile ayında düzeltilmiş edilen verilere göre toptan nema 2013 yılı için yüzdelik 3,5, gelişmiş ülkeler için yüzde 1,4, SU ülkeleri amacıyla yüzde -0,2, gelişmekte olan ülkeler amacıyla yüzde 5,5 ve Türkiye amacıyla yüzde 4 yerine tahmin ediliyor.”
Gelişmekte olan ülkelerde gündemin anamal hareketlerinin yönetilmesi olduğunu tabir eden Zehir, ”2007 yılında GOÜ’lere 1 trilyon 250 milyar dolar ile en son düzeyde sermaye hareketi yaşandı. 2008 ve 2009 yıllarında bire bir eksilme olsa bile gine yükseliş trendine girdi. Türkiye’ye ecnebi sermeye girişi evvelden yüzdelik 3-4 platosunda iken, 2009 yılında itibaren yüzdelik 6’lar seviyesine yükseldi. GOÜ’lere revan anamal akımlarından Türkiye’nin aldığı payı artırdığını görüyoruz. Bu nedenle anamal hareketlerinin yönetilmesi akıbet basamak önemlidir” dedi.
”Fonlama maliyetindeki düşüş Ürem oranlarına yansımıyor”
Türkiye’deki gelişmelere ilgilendiren olarak büyümenin hızlanacağına yönelik beklentinin hakim olduğunu ifade eden Keder, ”Tasarruf oranında amaç üst yan. Tasarruf açığı düştü, hala faziletli olduğunu görüyoruz. Bedel istikrarına, henüz düşük enflasyonda vurgu artıyor, bu bizleri sevindiriyor. Şekil Bankamızın yüzdelik 5 pahalılık hedefi var. Enflasyonun elan kötü çekilmesinde Dalan Bankası’nın çabasında herkesin destek vermesi gerekiyor. Resülmal girişlerinde kor güdük vadeli olmaması yönünde. Repo oranlarında düşüş vardı son çeyrekte. Fonlama maliyeti düşüyor olsa dahi mal ve ihtiyatlı bankacılık politikası tedbirleri yüreklilik faizlerini bir hızda düşmeyeceğini gösteriyor” dedi.
-2013 yılında cesaret büyümesi yüzdelik 14-16-
2013 yılına dair beklentileri da paylaşan Biberli, bankacılığın gelişmek ve abartmak istediğini, sektörün 2013 büyümesi amacıyla muktezi kredi talebini karşılayacak güçte olduğunu anlatım etti.
Kırıcı, tahminlere bakarak 2013 yılında bankacılık sektöründe hep aktiflerin yüzde 12-14 artarak 1 trilyon 556 milyon liralık olacağını belirterek, şunları kaydetti:
”Yüreklilik büyümesinin yüzde 14-16 ile 930 bilyon liraya, mevduatların yüzdelik 12-14 ile 925 bilyon liraya, özkaynaklar yüzdelik 13-14 ile 202 milyar liraya ve kanı yüzdelik 12-14 ile 26 milyar liraya yükselmesini adisyon ediyoruz.
Bu büyümeyi ve finansal istikrarı müzaheret etmek üzere özkaynakların cıvıl cıvıl kalmaya devam etmesi gerekiyor. Kar performansı da özkaynak büyümesini desteklemelidir. 2013 yılında toplam aktiflerin GSYH’ya oranının yüzdelik 99-100, kredilerin GSYH’ya oranının yüzdelik 59-60, kredilerin mevduata oranının yüzdelik 98-101, özkaynakların toplanmış aktiflere oranının yüzdelik 12,5-13,3 ve özkaynak karlılığının yüzde 12-12,5 aralığında olacağını adisyon ediyoruz.”
Ekrem Yara, Türkiye’da Model Bankası’nın, BDDK’nın yahut hükümetin sinyallerini çokça çabuk algılayan ve bunu kararlarıyla yatırımcılara ve girişimcilere yansıtan aynı bankacılık sistemi olduğunu söyledi.
Dağ, sektörün geçen yıllarda olduğu gibi önceliklerinin başında piyasalardaki istikrarın korunması olduğuna belen eden Keskin, sektörün gayrı öncelikleri konusunda şöyle konuştu:
”Bankacılık sektörü, ekonomide büyümenin entelekt, aceleci yahut yoğun değil, sürekli tahaccüm ve kararlı olmasından yana. Düzenlemelerin hem içerde hem dışarda rekabetçi ayrımsız düz yaratmasını istiyor. Enerjik bire bir teftiş olmasını gönül ediyor. Zinde özkaynaklar ile özkaynakları destekleyecek riziko-kar dengesi de sektörün sair öncelikleri ortada. Bu çerçevede bakıldığında 2012 yılının evvel yarısında bütün etken büyümesi GSYH’nın altındaydı. Yılın tamamında ise GSYH’nın tıpkı miktar konusunda yokuş olacağız.”
Kredilerin 2012 yılının serencam çeyreğinde ayrımsız miktar büyüdüğünü ifade fail Keder, bu yılın önce çeyreğinde itimat büyümesinin devam edeceğini belirtti.
Dünyada forma bankalarının yahut hükümetlerin gönderdiği sinyalleri algılama gücünün tutkun olduğuna dikkati çeken Acı, ”Türkiye’üstelik Kalıp Bankası’nın, BDDK’nın veya hükümetin sinyallerini çok tez algılayan ve bunu kararlarıyla yatırımcılara ve girişimcilere yansıtan benzeri bankacılık sistemi var” dedi.
-”Kredilerdeki tahaccüm öngörülenin üstünde olabilir”-
Mevduatın 2012 yılının ikinci yarıdan itibaren hızlanmaya başladığını ve kredilerdeki hızlanmaya de bakıldığında aradaki farkın açılmadığını ve birbirine yaklaşmaya başladığını vurgulayan Şiddetli, ”Bu nitelik Gestalt Bankası’nın akan açığın arama altına alınmasında önem verdiği tıpkısı bahis. Şayet tasarruf oranında tıpkı artma peki ve bu yatırım oranlarına yansır ise kredilerdeki nema öngörülenin üzerinde birlikte çıkabilir. Yemeden Içmeden dışarıdan fonlama ile büyümenin çok acul olması istenmiyor” değerlendirmesinde bulundu.
Ateş, mevduatlardaki temel büyümenin Türk Lirası mevduattaki artıştan kaynaklandığını belirterek, bu durumun heybetli tıpkısı gelişme olduğunu ifade etti.
Bankacılık sektöründe 2012 yılında kredilerin hep aktiflere oranının yüzde 59’a ulaştığını belirten Keskin, zımnında aktiflerin üçte ikisinin kredi olduğunu belirterek, ”Ticari ve bireysel kredilerin kendi içindeki dağılımında vahim tıpkı değişiklik olmadı. Kredilerin yüzde 33’ü bireysel ve yüzdelik 67’si ticari kredilerden oluşuyor” şeklinde konuştu.
Keder, KOBİ’lerin krediye ulaşımında dahi hareket kaydedildiğine değinerek, ”2012 yılında emniyet kullanan KOBİ sayısının 1 milyon 800 bine ulaştığını görüyoruz. Yüreklilik yavaşlamasının KOBİ kredilerine birlikte yansıdığını söyleyebiliriz” dedi.
-Mevduatın kredilere oranı 2012 kasım ayıda yüzdelik 62-
Bankaların fonlama yapısında değişimin sürdüğünü tamlayan Ateş, ”2008 yılında yüzdelik 62 olan mevduatın bütün aktiflere oranı 2012 yılı son teşrin ayında yüzdelik 56’ya geriledi. Tevdiat dışı kaynaklar ise 2008 yılında yüzde 19 iken 2012 yılı son teşrin ayında yüzde 23’e ulaştı” bilgilerini verdi.
Ateş, tahsili gecikmiş alacaklarda (TGA) iyileşmenin yaşandığını belirterek, hele akıbet çeyrekte yaşanan cesaret hacmindeki artışla TGA’ların kredilere oranının 2012 yıl böylecene yüzde 2,9 olduğunu söyledi. Kurumsal kredilerde bu oranın yüzde 2,8, tüketici kredilerinde yüzdelik 2,1 ve yüreklilik kartlarında ise yüzde 5,4 olduğunu anlatım eden Çığlık, karşılıksız çek ve protestolu senetlere ilişik yerine ”İbrazında parasız sâdır çek oranı yüzde 4,5-5 aralığında 2000’li yılların altında” diyerek konuştu.
-SRY’de Türkiye geçmiş beşte-
2012 yılı Kasım sonu itibariyle bankacılık sektörü özkaynaklarının 177 milyar liraya ulaştığını belirten Zehir, ” Serbest özkaynaklar ise 141 bilyon ile oldukça canlı bir misil. Sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) ise yüzde 17,6. Dünyada bu orana erbap ülkeler beyninde Türkiye ilk beşte vadi alıyor diyebiliriz” dedi.
Kırıcı, bankaların riziko yapısının de değiştiğini vurgulayarak, ”Bankacılık sisteminin bilanço yapısı değiştikçe özkaynakların önemi henüz de artacak. Özkaynakların önemini sağlayan ise sektörün risk ve kar dengesini koruyucu bir özkaynak karlılığına eş olmaktır” değerlendirmesinde bulundu.
Mali kurumların etraf değerinin krizle alay malay azaldığını 2012 yılında gene toparlanmaya başladığını tamlayan Elem, henüz 2010 yılı seviyesine ulaşılmadığını ve şu anda çevre değerinin 110 milyar dolar seviyesine ulaştığını anlatım etti.
Elem, 2012 yılı kasım ayı itibariyle yıllıklandırılmış değerlere bakıldığında sektörün bölüm açık karının yüzde 18 ile 23 bilyon 377 milyon liraya ulaştığını belirtti.
-TTK 380. maddesinin değiştirilmesi-
Incitici TBB adına Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun 380. maddesi ile ilişik ara sıra değişikliklerin yapılması hesabına çalışmalar yaptıklarını anlatarak, ”TTK’nın 380. maddesi tıpkısı A şirketinin bir B şirketini satın alması sırasında B şirketinin hisselerini yahut varlıklarını teminat gösterip cesaret almasını düzenleyen tıpkısı konu. Aranjman bu uygulamayı yasaklıyor. Bu birlikte alelhusus proje finansmanı, iştirak satın almaları ve özelleştirme süreci içinde bankacılık açısından kredilendirmeyi etkileyecek benzeri umde. Bu durumu hükümete ve ilgilendiren kurumlara ileteceğiz” diye niteleyerek konuştu.
Incitici antrparantez, Sermaye Piyasası Kanununun zir düzenlemeleri, arsıulusal tensikat, tereddütlü ve gri alanların düzeltilmesi, terörizmin finansmanı ile savaş düzenlemesi, riziko merkezi çalışmaları, fiktif işlemlerin engellenmesi ve yazıhane harçlarının ödenmesinde dönemsellik uygulanması konularında çalışmaların devam ettiğini belirtti.
-Bankacılık soruşturması-
Güruh sonunda soruları yanıtlayan Incitici, Rekabet Kurumu’nun bankalarla ilişik soruşturması karşı ise şöyle konuştu:
”Bu konuyla uzun tıpkısı bilgim namevcut. Basına yansıdığıyla biliyorum. Rekabet Kurumu’nun bankacılık sektörüne sair sektörlerden işleyişi, düzenlemeleri ve denetleme hususları dikkate alındığında henüz alıngan değerlendireceğini tahmin ediyorum ve Başkanın açıklamaları bu yönde.
Bankaların piyasanın genel gidişatı, küresel krizde olan bitenle ilişkin değerlendirmelerini risk yönetimi açısından daima değerlendiren aynı sektör. Bu konuşmaların kadrolu aynı tutum namına algılanmaması gerektiğini düşünüyorum.” (AA)
 

Share: