Sınırlı havuzlar amansız hastalık riskini artırıyor

Journal Environmental Health Perspectives (EHP) isimli dergide yayınlanan çalışmada, araştırmacılar, havuzlarda dezenfeksiyon üzere geçer kimyasal mahsulat ile bunların yüzücüler üzerindeki etkilerini araştırdı. İçlerinde klor ve brom dezenfektanları geçer not havuz suyu numulerini inceleyici araştırmacılar, klorla dezenfekte edilen havuzda 40 zaman yüzen mıhlı yetişkinlerde “toksik külfet” belirledi. Yüzdükten bilahare, suyun dezenfeksiyonunda beğenilen klorun, solunan havada yoğunlaşmasıyla bu yüzücülerde toksik belirleyicinin düzeyinde artış görüldü. Bu belirleyicilerden birinin metin bireylerde kanser riski oluşturduğu kaydedildi. Bu amaçla araştırmacılar birinde klor, diğerinde brom beğenilen iki havuz suyu numunesini inceleyerek kıyasladı. Ayrıca, bu havuzları kullananlarda genetik toksik belirleyecilerdeki “kısa dönemli değişiklikleri” da araştıran uzmanlar, klorla dezenfekte edilen havuzda 40 dakika yüzen 49 dosdoğru yetişkinde genetik düzeyde toksik rehavet belirledi. Yüzdükten sonraları, suyun dezenfeksiyonunda mergup klorun, solunan havada yoğunlaşmasıyla bu yüzücülerde iki kalıtım bilimi toksik belirleyicinin düzeyinde çoğalma görüldü. Bu belirleyicilerden birinin dosdoğru bireylerde kanser riski oluşturduğu kaydedildi. Araştırmacılar antrparantez, yüzme havuzlarında bazıları elan önceki tek rapor edilmeyen 100’den fazla dezenfektan ürünü belirlediler.

Share: