Kovid-19 salgınının kadın çalışanlara etkileri

TÜSİAD, TÜRKONFED ve Konfedere Milel Eş Birimi (UN Women)Türkiye gelişim birliğinde, Kovid-19 salgınının özel sektör üzerindeki belkili etkilerini toplumsal cinsiyet göz açısından yararlanmak için hazırlanan “Kovid-19 Salgınının Eş Çalışanlar Açısından Etkileri” Araştırmasının bulguları halkoyu ile paylaşıldı.

Ankara Üniversitesi Panel Bilgiler Fakültesi Akademisyen Doç. Dr. Emel Memiş eliyle hesaplı ve işletmeler nezdinde yapılan ankete binaen hazırlanan araştırı, Kovid-19 salgınının özel sektör üzerindeki belkili etkilerini içtimai cinslik göz açısından anlamayı ve akse dönemlerinde özel sektörde sosyal eşey eşitliğini gözetecek politikalar geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Toplantının açılış konuşmaları Birleşmiş Milel Eş Birimi Türkiye Mutluluk Direktörü Asya Varbanova, TÜRKONFED Umumi Heyet Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski aracılığıyla gerçekleştirildi.

Simone Kaslowski: “Tek krizden, toplumun yarısını geride bırakarak çıkamayız”

“Krizlerde, salgınlarda, natürel afetlerde kadınlar ve rical farklı şekilde etkileniyor. Araştırmalar bu asıl akse anlarında ve sonrasında kadınların erkeklerden elan damarı bozuk etkilendiklerini ortaya koyuyor. Bu kapsam Kovid- 19 salgını üzere de geçerliliğini koruyor.

Kovid- 19 tedbirleri kapsamında evden çalışmanın ve karı süresince geçirilen zamanın artmasıyla, kadınlar ve kız çocuklarının üzerindeki hizmet yükümlülükleri ve familya işlerine harcanan zaman dahi artıyor. Bunun beraberinde, kadınlar ve kız çocukları küsurat oranda familya içi hovarda uğraşmak zorunda kalıyor.
Bu sorunlarla uğraş etmezsek içtimai eşey eşitsizlikleri derinleşecektir. Kadın hakları üzerine nazik mücadeleler ve toplumsal transformasyon ile elde edilen kazanımları daha ileriye tasrif etmek gerekirken, krizin bizi bu hedeften uzaklaştırmasına izin veremeyiz. Tek krizden, toplumun yarısını geride bırakarak çıkamayız.”

Orhan Turan: “Eş-erkek gelişigüzel hayatı dönüştürme gücüne sahibiz”

“Kovid- 19 salgını iktisadi, toplumsal ve içtimai belirsizlikler yaratırken, aynı zamanda nazik aynı dönüşümün birlikte kapılarını aralıyor. Delege, etraflıca ve eşitlikçi bir anlayışla krizi yönetenler, tünelin ucundaki ışığın âdeta huruç olduğunu biliyor. Potansiyelimizin yüzdelik 100’ünü, değer ve adil ayrımsız hep ile kalkınma yolculuğumuzun öznesi yapabiliriz.

Pandemi döneminde özellikle iş, sülale, çocuk ve buğulanmış bakımı ile çocukların yetişek sürecine de destek olan kadınların üzerindeki yükün hafifletilmesi gerekiyor. Toplumsal eşey eşitliği temelinde zihnî ve kültürel değişimi, eğitim ilkin koyulmak üzere sistemsel tıpkısı dönüşümle sağlayabiliriz.
Sosyal refah üzere toplumun yüzdelik 100 katılımı yüce. Toplumsal bol bolamat üzere kadınların hayatın seçme alanına yüzde 100 yekpare eşitlikçi katılımı şart! Artı ayrımcılık değil içtimai cinslik eşitliği temelinde adil aynı sistemin inşası ile avrat-ayvaz birlikte hayatı tahvil gücüne sahibiz.”

Asya Varbanova: “Kadınlarda 1.1 milyon gelişim kaybı yaşandı”

Toplantıda küşat konuşması yapan UN Women Türkiye Mevki Direktörü Asya Varbanova şunları söyledi: “Kovid-19 gelişim gücü piyasasındaki var olan eşitsizlikleri derinleştirdi. Salgının hele kadınların işleri, kariyerleri ve gelirlerine suratsız etkileri oldu. Nisan 2020 ayının verileri kadınların 1.1 milyon hareket kaybı yaşadığını gösterirken, bu cirim erkeklerde 1.5 milyon adına gerçekleşti. Daha biraz avrat işini kaybetmiş üzere görünse de, kadınların hareket gücüne iştirak oranlarının erkeklere nazaran düşük olduğu düşünülürse, kadınlar korkulu oranda aynı hareket kaybı yaşadı.”

Kadınların iktisadi güçlenmesi ve toplumsal seks eşitliğini yapmak amacıyla hükümetler, şirketler, işverenler, etkin organizasyonları, sivil sosyete kuruluşları ve akademi kalkmak için umum paydaşların transformatör politikalar üretmeleri gerektiğinin altını çizen Varbanova, TÜSİAD ve TÜRKONFED’e alelhusus toplumsal seks eşitliği konusunda yaptıkları çalışmaları için teşekkürname etti.

Dan Seymour: “Kovid-19 hepimiz için bire bir uyanış çağrısı, var olan sorunları düzeltmemiz üzere benzeri fırsat”

Kovid–19 krizinin sosyal eşey eşitliği göz açısıyla yönetilmesinde kadınların liderliğinin önemine değinen UN Women Mühim Ortaklıklar Direktörü Dan Seymour, “Kovid–19 kadınlara müteveccih güç, kazançlı güçlenme kadar konularda var olan eşitsizlikleri elan üstelik derinleştirdi. Krizin etkileri kadınlar tarafından henüz çok hissediliyor. Karı içi hizmet, ocak-hisse senedi dengesi ve kariyer kabil konularda kadınlar okkalı müşkülat yaşıyorlar. Kovid–19 hepimiz üzere benzeri uyanış çağrısı, var olan sorunları düzeltmemiz üzere bire bir fırsat” dedi. Özel sektörün var olan sorunları fasletmek için hesap verebilir ve sorunlara odaklı çalışmaları gerektiğini hatırlatan Seymour, UN Women’ın bu konuda önemli ayrımsız kuma olmaya bitmeme edeceğini sözlerine ekledi.

Açım konuşmalarının arkası sıra, bütün 339 şirketin katıldığı “Kovid-19 Salgınının Karı Çalışanlar Açısından Etkileri” araştırmasının sonuçları Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Akademisyen Doç. Dr. Emel Memiş yoluyla katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinlik, TÜSİAD Umumi Heyet Üyesi ve Sosyal Politikalar Yuvarlak Masa Başkanı Nüket Küçükel’in moderatörlüğünde, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İş Dünyasında Avrat Komisyonu Başkanı Fesleğen Aktar ve Konfedere Milletler Kadın Birimi Izlence Yöneticisi Zeliha Ünaldı’nın katılımıyla gerçekleşen “Krizi Eşitlikçi Idare Etmek Olabilir mü?” paneli ile devam etti.

Panelde araştırı bulguları ışığında Kovid19 sürecinde sosyal cinsiyete hassas müdahaleler alınması üzere öneriler paylaşıldı.

Araştırmanın önemli bulguları şöyle:

Kovid-19 döneminde avrat ve erkek çalışanların yaşadıkları temel sorunlar birbirinden ayrışıyor.

Kovid-19 döneminde kadın ve ayvaz çalışanların dava kendisine gördükleri 3 konuya bakıldığında kadınların yüzdelik 99’unun mütezayit sülale işleri ve hizmet sorumluluğu, yüzdelik 97’sinin engin/evden mesai ile kalan gelişim yükü, yüzde 95’inin ise endişe, psikolojik ruhsal gerilim ve tükenmişlikten, erkeklerin ise yüzdelik 74’ünün müstevli döneminde ücret/gelir yetersizliği, yüzdelik 69’unun bildirişim ve bilişim teknolojilerine kısıtlanmış ulaşım ve yüzdelik 65’inin ruhsal stres ve tükenmişlikten bahsettiği kaydedilmiştir.

Karı ve koca çalışanların yaşadığı sorunlarda yeryüzü şişman fark familya-hisse senedi dengesi ve küsurat güç bağlantılı.

Araştırmada, avrat ve erkek çalışanların yaşadığı sorunlarda en nazik farkın sülale-aksiyon dengesi ve kalan ev içi momentum angajmanlı olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan işletmelerin neredeyse tamamında (yüzde 99) kadın çalışanlar aracılığıyla kuma kendisine anlamsız mesail ortada mütezayit aile işleri ve bala/buğulanmış/pestil bakımı nedeniyle karşılaşılan güçlük belirtilirken, işletmelerin yüzde 25’inde bu sorun rical yoluyla iletilmiştir. İşletmelerin yüzde 89’unda karı çalışanlar karı içi şiddetin arttığını belirtirken, yüzdelik 19’unda rical vasıtasıyla bu soruna işaret edilmiştir.

Kovid-19 döneminde kadınların karşılaştığı sorunlara ehliyetli önlem alınamıyor

Kovid-19 salgını ve ilişik kısıtlamalar başladığından bu yana çalışanların yaşadığı stresi düşürmek ve umumi refahlarını yetiştirmek amacıyla, araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 76’sı hususi önlemler aldığını belirtmiş, fakat yemeden içmeden yüzde26’sı eş çalışanlara müteveccih özel tedbir alındığını tabir etmiştir. Bunun birlikte ev ve hisse senedi dengesine müteveccih veri toplayan şirketlerin oranı yüzdelik 14, iç iletişim eden şirketlerin oranı yüzdelik 13 ve aynı konuda hususi tedbir düz şirket sayısı 3’nev. Eş şekilde karı-içi şiddete müteveccih selen toplayan şirketlerin oranı yüzdelik 1.5, bağırsak iletişim işleyen şirketlerin oranı yüzde 6 ve hususi ilaç düzlük şeriklik sayısı 1’dir.

Muadele fihrist değeri yükseldikçe tılsım alma eğilimi yükseliyor

Araştırı kapsamında bire bir teadül endeksi oluşturulmuş, bu endekste eşitlik ilkelerine yönelik taahhüt vermiş olma/imzacı olma, eşitlik faaliyetlerinde teşrikimesai çalışmaları ika ve yönetici pozisyonlarında bedel temaşa terazi kriterleri dikkate alınmıştır.

Eşitlik indeks değeri yükseldikçe Kovid-19 salgınının etkileriyle mücadelede şirketlerin, kalan hareket yüküne alın ev-iş dengesine müteveccih ve sülale içi şiddete müteveccih ilaç ahiz eğilimi üstelik çoğalma göstermektedir.

Araştırma sunumunun arkası sıra derinti, Konfedere Uluslar Eş Birimi Ciddi Ortaklıklar Direktörü Dan Seymour’ın, “Kadınların Krizden Güçlenerek Çıkması amacıyla Hususi Sektörün Rolü ve Arsıulusal İyi Uygulama Örnekleri” antetli temel ana konu konuşmasıyla bitmeme etti.

Araştırmada verilen öneriler

Sosyal cinsiyete duygulu müdahaleler amacıyla öneriler 

1. Akse etkilerinin görünür kılınması: Ahenkli adına salgının etkilerine dayalı, cinsiyete bakarak ayrıştırılmış bili ve hikmet toplanması

2. Krize dayanabilen eşitlikçi müdahaleler: Şirketlerin çalışanlarının kriz dönemlerinde pratik ihtiyaçlarını karşılarken içtimai seks eşitsizliklerini derinleştirmeyecek önemli (eşitlikçi ve transformatör) müdahaleler planlanması

3. “Akreditasyon Endeksi”nin Kullanımının Yaygınlaştırılması: Kovid-19 sürecindeki müdahalelerinin sosyal eşey eşitliği açısından değerlendirilmesinde, bu araştırı verileriyle oluşturulan “Müsavat Endeksi”nin ve bileşenlerinin (WEPs taahhüdü, kadın hoşgörülü sayısı vb.) işletmelerce kullanımının yaygınlaştırılması

4. İşbirliklerinin Artırılması: Dış paydaşlar (kamu ve sair şirketler) ve STK’lar ile teşrikimesai yapılması

5. Toplumsal cinsiyete duygun destek mekanizmaları ve politikalar üstüne mevzuatın gözden geçirilmesi

6. Toplumu harekete geçirme ve kamuoyu farkındalığı: Ortaklıklar ve iş birlikleri ile içtimai cinsiyete dayalı şiddetin bilinmesi, ele alınması ve bu alanda önleme amaçlı sunulan mesajların güçlendirilmesi amacıyla gelişim, hanek ve spor dünyasındaki rol modellerin harekete geçirilmesi

Millî mevzuat ve politikalara müteveccih öneriler:

1. Ulusal siyaset ve stratejileri belirleyen anne belgelerde sosyal cinslik eşitliğinin aynı maksat yerine saha alması

2. Müstevli sürecinde ve genelde akse dönemlerinde hazırlanan isteklendirme ve bindi paketlerinde içtimai seks eşitliğinin gözetilmesi: Örneğin ebeveynlere hizmet izni, esnek çalışma ve hizmetlere erişim sağlayıcı uygulamaların isteklendirme paketleri kapsamına girmesi yahut istirdat ve teşvik paketlerinin, ocak iş dengesi konusunda beklenir etkileri ayn önüne alınarak tasarlanması vb.

3. Emek Modellerinde Kalıcı Ayrım Kararlarının Içtimai Cinsiyet Eşitliğine Etkileri Itibarıyla Değerlendirilmesi: Kovid-19 tedbirleri sonrasında temelli namına uzaktan çalışmaya geçiş olasılığının tamam boyutlarıyla tartışılarak ele alınması engin/evden çalışmanın kadınlar açısından değişik güçlükler ve ihtiyaçlar ortaya çıkardığının dikkate alınması.

4. Eş ve hizmet yükümlülüklerinde eşitsizlikle mücadele üzerine arsıulusal kalburüstü icraat incelenerek totaliter yöntem adımlarının oluşturulması ve hedefler belirlenmesi.

5. Arsıulusal örneklerde olduğu gibi ve ulusal politika belgelerinde kayran aldığı üzere aksiyon ve eş yaşamını uyumlaştırma hedefi kapsamında ilkin çocuk bakım kurumları girmek amacıyla hizmet hizmetlerinin yaygınlaştırılması.

Bundan ahir adımlar

Araştırmanın bulgularından hareketle TÜSİAD, TÜRKONFED ve UN Women tarafından hususi sektöre yönelik “krizi eşitlikçi tevcih etmek” mevzulu aynı aplikasyon rehberi hazırlanacağı ve yaygınlaştırılacağı açıklandı. WEPs taahhütlerine da dayandırılacak bu delil ile şirketlerin akse dönemlerinde çalışanlarının kılgı ihtiyaçları karşılanırken toplumsal eşey eşitsizliklerini derinleştirmeyecek eşitlikçi ve trafo müdahalelerin planlanması amaçlanıyor. Ayrıca krize dayanabilen sürdürülebilir dalavere modellerinin benimsemesi hedefleniyor.

Share: