İstanbul’un borçluluk haritası

İstanbul Kent Yoksulluğu Araştırması’na bakarak, hanelerin yüzde 28,1’inde dört kişiden fazla yaşıyor. Yüzde 47,3’ü uyumlu gelire sahip değilken, yüzdelik 7 oranında çocuk işçi bulunuyor. Yüzde 92,6’sı, borçlanmadan ekstra 1.000 TL’lik tıpkı harcamayı karşılayabilecek durumda değil. Itimat iri sahiplerinin yüzdelik 57’si borçlu iken, genişlik fazla takanak, bankalara mamul durumda. Temel ihtiyaçlarını karşılamaktan bile yoksun olan hanelerin yüzde 83’ünde tek dirilik sağlık getirici. Yüzdelik 11,6’sı çamaşır makinesine yüzdelik 49,3’ü ise sabit evet dahi hareketli internete cemaat değil.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’de site yoksulluğuna ilgilendiren araştırı yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne April 2020 döneminde içtimai arkalama başvurusu fail ve hanehalkı maaş geliri 2 bin 500 TL ve altında olan hanelerden, bin 228 haneyle bilgisayar destekli telefon (CATI) anketi yöntemiyle, veri toplandı. Görüşmeler, 33 kaza, 195 mahallede, 15-30
Nisan tarihleri ortada gerçekleştirildi. Sormaca sonuçları Mayıs 2020 İstanbul Site Yoksulluğu Bülteni’nde kayran aldı.

Etkin kişilerin olduğu hanelerin yüzde 89,3’ünde yegâne can dirimsel getirici faaliyette bulunuyor. İki kişinin çalıştığı ailelerin oranı yüzdelik 9,7. Çocuklu hanelerin yüzdelik 7’si, 18 yaş altında etkin çocuklara topluluk.

Hanelerde, emniyet kartı sahipliği oranı yüzde 35,2 iken, bunların yüzde 57’sinin biriken borcunun olduğu kaydedildi. Katılımcıların yüzde 5,7’si ise kredi kartı olmamasına rağmen, borçlarını ödemeye bitmeme ettiğini belirtti.

Borçlanma en aşkın bankalardan yapılırken, ikinci sırada esnaf kayran aldı. Hanelerin yüzde 33,7’si ansızın çok yere borçlu. Hanelerin yüzdelik 70,6’sının kredi kartı ve itimat kendisine bankalara, yüzde 20’sinin esnafa, yüzde 14,3’ünün ise akrabalarına medyun olduğu görüldü.

Hanelerin yüzde 91,8’i haftada sunma birkaç iki nöbet vücut, tavuk evet dahi balık içeren yemeği karşılayabilecek durumda değil. Yüzde 94,3’ü fersude mobilyalarını değiştiremiyor. Yüzdelik 92,6’sı ihtiyaç olduğunda seçme ant yıpranmamış kıyafetler alamıyor. Yüzde 89,6’sı ise evini istediği kadar ısıtıp soğutamıyor.

Hanelerin yüzdelik 92,6’sı 1.000 TL tutarında tepeden inme bir harcamayı borçlanmadan öz imkânlarıyla karşılayabilecek durumda olmadığını belirtti. Borçlanmadan karşılayabileceklerin oranı yüzde 7,4 oldu.

Hanelerde düzlük alan kişilerin yüzdelik 53,5’inin sigorta kaydı yok yüzdelik 47,3’ü ise eğlenceli ayrımsız gelire topluluk değil. Iz dağılımına bakıldığında ise katılımcıların yüzdelik 37,2’si aynı mesleğinin olmadığını belirtirken, mesleğini işçi adına belirtenler yüzdelik 23,5, oluşum sektörü yerine belirtenler ise yüzde 11,5 oranında gözlendi.

Hanelerin yüzdelik 40,1’inde kalıntı makinesi, yüzde 11,6’sında çamaşır makinesi bulunmuyor. Çabucak yüzdelik 1,1’inde klima bulunurken, LCD/LED/Plazma TV bulunmayanların oranı ise yüzdelik 29 kendisine kaydedildi.

İnternete muvasala açısından hanelerin yüzdelik 35,8’inde çakılı merkez aboneliği, yüzdelik 12,6’sında sadece aktif abonelik, yüzde 2,3’ünde değme iki aboneliğin dahi bulunan olduğu kaydedildi.

Haneler içinde arz erdemli paya yüzde 30,3 ile dört nefis aileler sahipken, bir tane kişinin yaşadığı hanelerin oranı yüzde 5,6 oldu.

Çocuklu haneler süresince 3 ve elan fazla sayıda çocuğun yaşadığı derece oranı yüzde 31,5 iken, iki çocuklu haneler yüzdelik 44,4 ile yeryüzü fazla paya erbap oldu. Çocukların yüzdelik 62,5’i okula gidiyor.
Hanelerin yüzdelik 26,4’ünde 65 gözyaşı üstü bireyler yaşıyor.

Share: