İkinci halk anahtar satışında dengeler değişti

Malezya asıllı ağır vasıta, tarımsal kurgu ve hisse senedi makineleri dış lastikleri ürününe yönelik anket açıldı.

Tecim Bakanlığı aracılığıyla hazırlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Deklarasyon” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yapılan incelemeler sonucu İthalatta Haksız Rekabeti Yorum Kurulunca, Malezya kökenli veya mezun “ağır araç, zirai çevirici ve hareket makineleri dış lastikleri (kauçuktan yıpranmamış aut lastikler)” ithalatına ait ilişkin talimatname çerçevesindeki önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması kararlaştırıldı.

Asamble tarafından, ilgili yön çerçevesinde, Malezya mezun sormaca konusu kayıt ithalatının, Çin asıllı bahis konusu iz ithalatında uygulanan dampinge alın tılsım oranında (CIF bedelinin yüzdelik 60’ı) teminata bağlanmasına dahi karar verildi.

Dünyanın arz nazik sargaç mezarlığında hararet! Uzaydan de görünüyor

 

Lastik yakanlara 402 bin liralık ceza kesilecek

 

Share: