Yonga krizinde normalleşme yakın değil!

Serencam dönemde sayılarının yetersizliği, sunulan hizmetin kalitesi, taksimetrelerde yapılan usulsüzlüklerle gündemden düşmeyen taksilerle ilgili bakir bir yönetmelik hazırlandı. Resmi Ceride’da yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye bakarak, önceleri prospektüs yüklemeye akıllıca olan taksimetrelerde, muamele 20 periyot evvel yapılabilecek ve geçerli olacağı tarihte kendi kendine kendisine uygulamaya girecek. Fakat önceden tanıtmalık yüklemeye uygun olmayan taksimetrelerde tanıtmalık yüklemesi tanıtmalık farklılık tarihinden itibaren yapılabilecek.

İşte bugün yayımlanan yönetmelikteki eksiksiz düzenlemelerin yekpare metni:

Uran ve Uygulayım Bilimi Bakanlığından:

TAKSİMETRE SONDAJ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
YÖN 1 – 3/9/2013 tarihli ve 28754 çevrilmiş Resmî Gazete’bile yayımlanan Taksimetre Etüt Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Taksimetrelerin, muayeneleri sonucunda ayarının viran olduğu tayin edilenlerin onarım ve/veya ayarları ile prospektüs yüklemesi tamirat ve derece servislerinde yaptırıldıktan sonradan muayene işlemleri muayene servisleri yoluyla yapılır.

a) Ilkin tanıtmalık yüklemeye makul olan taksimetrelere tanıtmalık yüklemesi işlemi ilgili devlet müdürlüğünün akıllıca görmesi halinde, tamirat ve ayar servislerince ilgilendiren gelgel/bünye yoluyla yayımlanan tanıtmalık uymazlık tarihinden yirmi çalışma günü öncesinden yapılmaya başlanabilir. Önceleri yüklenen tanıtmalık, tanıtmalık değişiklik tarihinden itibaren uygulanan evet ve bahis konusu tarihte resen olarak uygulamaya girer. Başlangıçta tanıtmalık yüklemeye uygun sıfır taksimetrelerde ise tarife yüklemesi, tarife değişiklik tarihinden itibaren yapılır.

b) Tanıtmalık yüklemesinin tarife değişiklik tarihinden geçmiş yapılması veya taksimetrenin tamir edilmesi yerinde, onarım ve değer servisi aracılığıyla taksimetrenin, ayarlarına engelleme edilebilecek parçalanmamış noktalarına, anlayışsız dönüşümsüz namına bir kere kullanılabilen, çıkartıldığında tahrip olan ve üstünde saf numarası, yetki belgesi numarası ve işyeri agreman belgesi numarasının bulunduğu kelebek mühür veya kendiliğinden yapışma özelliğine erbap ve çıkartıldığında halel olan sitikır mühür uygulanır. bahis konusu kaşe taharri işlemi tamamlanıncaya büyüklüğünde kullanıcı vasıtasıyla koruma görevlisi edilir.

c) Onarım ve derece servislerinin kullanacağı kelebek veya sitikır mühürler, tamirat ve ayar servisleri tarafından yaptırılır.”

YÖN 2 – Tıpkı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin bir numara fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) İlk, süreli, gürpedek, yakınma ve stok muayeneleri böylecene damgaları nakız olunan taksimetrelerin tür onayı değişikliğine faktör vermeyecek onarım ve değer işlemlerinden sonradan ilk muayenesi, taksiye montajının yapılmasından itibaren yeryüzü geç ilkokul iş günü içerisinde kullanıcı aracılığıyla yaptırılır. Bu sondaj, 9 uncu maddede belirtilen mevkut etüt hükümlerine göre; damgalama işlemleri ise tip onayına asıl mühür planında tamlanan şekilde, tetebbu servisleri vasıtasıyla gerçekleştirilir. Kullanıcı, onarım ve ayar servisine yaptırdığı işlemlere ilişik tamir ve değer servisi yoluyla imzalanan, kaşelenen, kullandığı kelebek veya sitikır mührün sekans numarası ve işlem tarihini içeren belgeyi, muayeneyi yaptıracağı tetebbu servislerine ve muayenesiz olduğu en çok beş iş günü zarfında rica edildiğinde ilgililere ibraz etmekle yükümlüdür.”

KONU 3 – Tıpkısı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(9) Kullanıcı, bu husus çerçevesinde tamirat ve ayar servisinde yaptırdığı işlemlere ilişkin tamirat ve değer servisi eliyle imzalanan, kaşelenen ve muamele tarihi, kullandığı kelebek veya sitikır mührün seri numarası ile gerekçeyi içeren belgeyi, muayeneyi yaptıracağı taharri servisine ve muayenesiz olduğu süre içerisinde dilek edildiğinde ilgililere ibraz etmekle yükümlüdür.”

MADDE 4 – Bir Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin bir numara ve dördüncü fıkralarında meydan alan “Melfuf-2’üstelik” ibareleri “Ilişik-5’te” olarak değiştirilmiştir.

BAP 5 – Bu Talimatname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Talimatname hükümlerini Uran ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Uçan taksinin tecrübe uçuşları başladı

 

Kıpırdak taksi şirketlerine ihtar: Düzeltin!

 

İstanbul’dan Türkiye’nin dört yanına korsan göçüm ağı

 

Share: