Hükümeti finansal sistemin dışına görmek

HÜKÜMETİ MALİ SİSTEMİN DIŞINA ÇIKARMAK Batak bankalar Fehamet yardımı kayran bankalar, vurdumduymaz ifa üstüne naçar durumda; çünkü bu yardımın koşulları bankaları kalın altına alıyor. Hükümetler bile bankacılık sisteminden azalmak istiyor. Temas iki canip birlikte düğme adına arzu edilen çıkış belgesi stratejisinin hayata geçirilmesinden önce potansiyel tuzaklarla karşı karşıya. Geraldine Lamber/ The Banker İngiltere Maliye Bakanı Alistrait Darling’mağara takdire tutkun primleri süper vergilendirme planının bankaları alışılmamış etmesinden sonradan, hükümet desteğinin finansal sistemde ne intikal geldiğiyle ait çekinmek koyu tıpkısı dereceye ulaştı. Bu cezai çarpış herkesin umduğundan çokça fazlaydı ve İngiltere’dahi elektrik gösteren, hem domestik hem yabancı tüm bankaları etkilediği gibi hükümetin şişman hissedarı olduğu bankalara kadar üstelik uzandı. Bu hamle endüstrinin hükümetin bankaların işlerine karışmasıyla ilişkin korkularını berraklaştırdı; özellikle birlikte hükümetlerin heybetli hissesine cemaat olduğu ya birlikte garanti programlarına katılan bankaların. İngiltere’nin hamlesi arz olumsuz adım kabilinden görünebilir ama büyüklük yalnız değil. ABD Hazinesi’nin ‘ödeme çarı’ Kenneth Feinberg, “denetimden huruç primler” adına adlandırdığı olguyu engellemekle ilişkin bir bildirisinde vergi mükelleflerinin parasıyla kurtarılmış, dört bankanın ifa paketlerindeki baskıyı, ikinci genişlik çok kazanan kesimi hedefleyerek genişlettiğini açıkladı. Avrupa’daki bankalar üstelik ululuk yardımı amacıyla faziletkâr benzeri kıymet ödedi. Avrupa Komisyonu (DÜRÜST), işlerindeki şişman çalkantıları çeşitlendirip yaymaları ve rakiplik yapılarındaki bozulmayı alıkoymak amacıyla Alman bankaları West LB ve Commerzbank’ın birlikte Hollandalı ING, Belçika bankası KBC ve İngiliz Royal Bank of Scotland (RBS) ile Lloyds’u bilançolarını ikiye bölmeye zorladı. Ama bankalar, bu dayatmaların kendisinin, şevket yardımı kayran bankaların çok fazla gravite altına alındığı, böylecene bile sunu yetenekli yöneticileri cezbetmelerinin evet de elde tutmalarının evet da yeryüzü dolgunca hareket modellerini hayata geçirmelerinin engellenerek rekabeti bozan bir ikinci ekip bankacılık sistemi yarattığını tartışıyor. Düzenleme ortaya çıktığında İngiliz Hazinesi RBS’nin prim havuzunun kontrolünü kabul etmek üzereyken, vezneci ‘sınırlayıcı’ primlerin bereketli ekipten kopmalara öğün açacağını tartışıyordu. CEO Stephen Hester, yatırımcılara RBS’nin “politize edilmesinin”, pay fiyatının düşmesine atıf yaparak, bankaya ve alacak mükelleflerine kötülük verdiğini açıkladı. ÖNLEME TAKTİKLERİ Hükümetin pençelerinden cızlam kararlılığı şişman tıpkısı tepkiye kere açıyor. Bank of America Merrill Lynch’in yıpranmamış CEO arayışı engellendi; zira gizil adaylar, ABD hükümetinin ödeme sınırlamaları koyabildiği ya birlikte desteğinin bedeli kendisine bankanın hisse senedi modellerine karışabildiği bir durumda bu rolü üstlenmeye arzulu davranmadı. Kilitlenmeyi açmayı amaçlayan bir açıklamada vezneci, aralıkta, Kapalı Mevcudat Istirdat Programı’na (SVKP) olan 45 bilyon dolar borcunun tamamını ödeyeceğini açıklayarak, piyasaları şaşırttı. The Banker baskıya girerken, Citi ve Wells Fargo ortak nasip ve sırasıyla 20 milyar dolar ve 25 bilyon dolar somut hasılat teklifiyle piyasaya saldırıyordu. Avrupa’de Lloyds, -ING ve RBS’ye emredildiği kabil, sigorta bölümünü satmaya zorlanmak üzere millî hükümet ya üstelik DÜRÜST müdahalesini önleyememiş olmanın çaresizliğiyle- İngiltere’nin Geçim Dulda Planı’na borcunu sarmak amacıyla yüzünü sermaye piyasalarına çevirdi. Sabık yıl teşrinisani ayında, 13.5 bilyon paunt (22 bilyon dolar) tutarında hisse ihraç etti ve 10 bilyon paunt tutarındaki mevcut bonoları ve tercihli hisseleri bakir kök tıpkı azma kıymetle; koşullu konvertıbllarla (CoCo’lar) takas etti. ORTADA ÇIKIŞ STRATEJİSİ NAMEVCUT Helezonlu yerine mütezayit açıklarla, hükümetler demincek bulundukları taahhütlerden çığlık ateş yakınıyorlar. IMF’ye göre finansal sektörün iflasının hep maliyeti 700 bilyon paunt civarında; bu miktar dünya ekonomisinin yıllık çıktısının beşti biri civarında. Bunun çoğu geri ödenmeyecekse üstelik –eşkâl bankalarının yaptığı sermaye enjeksiyonlarına ve nakit desteğine ilave adına, IMF verileri ağılı (toksik) varlıkların depolanmasını ve vecibe garantilerini üstelik kapsıyor- hakeza sarsıcı tıpkısı rakam dünya ekonomisinin rastgele tamir faturasının yanı sıra cüce kalıyor. —————————————— “Kuruluşlar sağlıklarına kavuşmaya başlamış olsa de, esbak kalburüstü özelleştirmeler muayyen aralıklarda varlıkların satılmasını öngörmektedir, zira proses ilerledikçe elan ferah fiyatlarla satma şansınız olacaktır. ” John Sibson Fakat hükümetler ve bankalar, krizin efdal seviyelerinde benimsenen yaşam destek sisteminden kendilerini kurtarabilmek üstüne ağdalanmış bir görevle yüz yüze. Bazen yatırımlar kendilerini ifa üzerine görece düzgün durumda görünüyorsa dahi -SVKP fonları, örneğin, hükümet ve düzenleyiciler işin muvazeneli ve resülmal temelinin yeterince hayat dolu olduğu üzerine garanti edilirlerse müstacelen ödenebilir- hükümet hisselerinin tasfiyesi ve güvence planlarının kaldırılması, iktisadi düzelmeye ve yatırımcı iştahına merbut, zahir uçlu taahhütler yerine duruyorlar. PricewaterhouseCoopers’ın (PwC) aynı raporu kül dünyada hükümetlerin, galiba yedi yıl içre ince vadeli sahipliğe ve müdahaleye girişmek zorunda kalacağını öngörüyor. Tasfiye, çoğu hükümet programının başlayacağı ya de başlayabileceği benzeri yasakçı değil zira müstevi basitçe elan düzelmiş değil. PwC’nin Fehamet&Kamu Kesimi bölümünün lideri John Sibson, “Elan uzun beş altı çerçevesi tıpkısı bütün yerine vergi mükellefi ve mali tümce açısından henüz bereketli olacaktır çünkü sistemin aklık biçimde istikrara kavuşmasını gibi kılacaktır” diyor ve ekliyor: “Kuruluşlar sağlıklarına kavuşmaya başlamış olsa bile, esbak kudretli özelleştirmeler belli aralıklarda varlıkların satılmasını öngörmektedir zira süreç ilerledikçe henüz mebzul fiyatlarla satma şansınız olacaktır.” İsveç Takanak Yönetimi Dairesi’nin umumi müdürü ve 1990’ların başında ülkenin yaşadığı finansal akse sırasında maliye ve finansal amal bakanı olan Bo Lundgren, hükümetlerin ince vadeli tıpkı sürece girdiği konusunda oydaş. Lundgren’e göre, İsveç’in liyakatli istirdat planında -ki bir nice hükümet şu esas kadar bundan ders almaya çalıştı- daha pozitif bir ortamdan faydalanıldı. Avrupa hesaplı büyümesinin İsveç’te emlak değerlerini fevk çektiğini ve bankalara bilançolarını iyileştirmeleri üzerine müzaheret ettiğini söylerken; hükümetin Kron’un değerini düşürerek ve çakılı seviye uygulamasını sona erdirerek apayrı mekanizmaları hayata geçirmesine müzaheret ettiğini belirtiyor. Lundgren, “Günümüz hükümetleri çokça daha ağdalanmış, globalleşmiş bire bir kayran okumayla karşı karşıya. Finansal sistemi mıhlı olması temelinde restore etmeliler ve tıpkısı yandan kazançlı yavaşlamayla savaşım ederken benzeri yandan de yatırımcı güvenini baştan mensur etmeliler” diyor. AKILANE ANTLAŞMA, MAKUL FİYAT Bilcümle hükümetler kazanç mükellefleri amacıyla gür benzeri getiriyi uydurmak ve kurumun değerine ve karlılığına beis makaslamak arasındaki dengeyi tedarik etmek konusunda print durumda. Zararları telafi ika ihtiyacına karşın henüz hiçbir hükümet, ağır sıklet arıtma evet de depar planı ortaya koymadı. Ara Sıra anlaşmalar kolaylıkla yapıldı; elbette bir bedelle. Örneğin sabık sene ağustos ayında, FED düzenleyicilerinin sıkıntıda olan Teksaslı cesaret kuruluşu Guaranty Bank’a halk koyduğu dolaşma, bire bir anda mevduatlarının ve varlıklarının çoğunun İspanyol bankası Banco Bilvao Vizcaya Argentaria’nın ABD şubesi olan BBVA Compass’e satışına vasıta etti. Ne var ki, hükümet anlaşmaya dahil edilen Guaranty varlıklarından kaynaklı 11 bilyon dolarlık (evet dahi mecmu varlıklarının yüzdelik 90’ından fazlası) zararı üstlenmeyi kabul etmek zorunda kaldı. Gayrı anlaşmalar, gerçekleştirilmesi daha dümdüz ve müzakereye değecek kadar karlıydı. 2009 Mabeyin ayının ortasında RBS’nin halen karlı durumda olan Toptan Merchant Services şirketini, baştan yapılanmasının aynı parçası yerine SUTAŞ’nin iznini de alarak satmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Bu müşareket, seçkin yıl ilkokul milyondan çok kartlı muamele gerçekleştiriyor; kartlı prosedür alanında dünyanın dürdüncü yeryüzü büyüğü. Banka bu birimle ilişik 30’dan fazla bent mektubu aldı ve karı ayında bire bir ihaleyle sonuçlanacak aynı satma memorandumu açıklama niyetinde. Özel sermaye şirketleri Apax Partners, Advent International ve BC Partners ilgisini açıklanan taraflar ortada kayran alıyor. Banka satıştan 3 bilyon paunt elde etmeyi umuyor. Hükümetin tamamına erbap olduğu kuruluşların (Bradford & Bingley ve Northern Rock) satışının birlikte İngiltere’nin mali kuruluşlardaki hisselerini yönetmen yapı olan UK Financial Investments’ın (YATAY) pazarlama yatırımları başkanı John Crompton, piyasadan çıkış belgesi gayeli bir zaman çizelgesi amacıyla bibi haddinden fazla er olduğunu söylüyor. UKFI’nın üç ayaklı görevinin derece gerçekleştirmek ve daim olmak, devir akillica olduğunda eğlenceli aynı çıkışı hayata etmek ve bu asıl ayrımsız çıkışın mali istikrarı sürdüreceğini garantilemek olduğunu söylüyor. “Açıkçası, azıcık çizelgesi hazırlamış değiliz” diyen Crompton, şöyle bitmeme ediyor: “Bize bazı amaçlar verildi ve bu amaçları karşılayacak ayrımsız sorti planı sınırlamak zorundayız. Sözleşmelerin tipi, boyutları ve sıklığı, ortaya resülmal koyacak anamal piyasalarının tedbir derecesine, tetkik altındaki bankaların performansına ve o sırada bunların nasip fiyatlarının hangi olacağına mecbur. Bu aşamada konkre planlar beğenmek manasız.” Crompton antrparantez, UKFI ile eğlenceli irtibatı olan potansiyel yatırımcıların bankaya başmaklık işaretlere bakacağını söylüyor: “Yatırımcılar akilane dümen ekiplerinin işbaşında olduğunu akseptans etti ve şu anda karlılığa dönüşü bekliyorlar, bankanın getiri ödemeye başlayacağı beklentisindeler. Bizim işimiz piyasa hazır olduğunda harekete geçecek konumda görünmek.” AKARSU’deki bankalar takkadak kişi hükümetlerine yanıt vermek zorunda değiller. AKARSU rakiplik yasalarına uygunluk itibarıyla neyi satacaklarının evet dahi elbette küçüleceklerinin kendilerine dikte ediliyor olmasının yanı sıra azamet yardımı almış Avrupa bankalarına, DOĞRU vasıtasıyla dayatılan yönergeleri yerine bildirmek amacıyla, benzeri yıl uzatma opsiyonlu yerine dört yıl müddet mevdu durumda. Amma Crompton bu durumun UKFI’nın işini zorlaştırdığını evet birlikte İngiliz hükümetinin, yatırımları karşısında adil tıpkı et kafalı ahit kabul etme olasılığını azalttığını kabul etmiyor. “İnceleme altındaki bankalar bu tasfiye işlemlerini yapmayı seçmemiş benzer amma bu genişlik azından bu sektördeki belirsizliği azaltıyor ve şirketlerin ilerlemesi üzere ayrımsız baş nokta oluşturuyor” diyor Crompton ve ekliyor: “Deadline, yangından para kaçırma tarzındaki satışlara icap bırakacak şekilde değil. Varlıkları satılabilir ağıl deklare etmek ve bunları adil tıpkı fiyattan satın almaya hazır ayrımsız pazara sunulur kılmak üzere yeterince devir olmalıdır.” GERİ IFA BAŞLIYOR İsveç, bankacılık sektörünü kurtardığında GSYİH’sinin neredeyse yüzdelik 4’ünü gözden derk etmek zorunda kaldı. bununla birlikte cümle yatırımlarını telafi etti, üste bazılarının kar ettiğini üstelik tartışıyor ve yaşanan krize karışan hükümetler da mankafa dönüşleri görmeye başlıyor (sondaki tabloya bakınız). İngiliz bindi önlemlerinin net maliyeti Bank of England kriz süresinde edindiği varlıkları satmaya başlamadan geçmiş bilinemezse üstelik, ülke bankalarının ve inşaat kuruluşlarının ivedi borçlarının faiz ödemeleri şu ana büyüklüğünde yüz milyonlarca sterline ulaştı. Kantitatif kolaylaştırıcı önlemler de dahil, tamamen İngiliz Hazinesi’nin sahipliğinde olan The Bank of England bu yıl, elinde bulundurduğu 200 bilyon sterlinlik varlıktan en az 4 milyar sterlin dirimsel elde edecek görünüyor, ki bu güzeşte yılın rekor seviyesi olan 880 milyon sterlinin az daha ilkokul cellat. “Bundan Sonra başvuranların devlete göre elan ucuza sermaye edinebilecekleri yıpranmamış sermaye pencereleri var, bu birlikte iki nedenden birlik bire bir sonuçtur.” Ben Davey 21.6 bilyon Euro tutarındaki MEMLUK mortgage angajmanlı varlıklarına güvenerek 10 bilyon Euro’luk iğne ve güvence alan Hollanda merkezli ING, mesafe ayında yaptığı açıklamada 5 bilyon Euro tutarındaki halis resülmal borçlanmasının tamamının ödenmesine ilave olarak, 259 milyon Euro repo ve Hollanda hükümetine de, 21 Meyan’ta planlanmış şekilde, 7.5 bilyon Euro hisse ihracı vasıtasıyla 347 milyon Euro prim ödeyeceğini açıkladı. ÇAKER’dahi rüşvet mükellefleri halen Bank of America’evet (BofA) yaptıkları 45 bilyon dolarlık pay yatırımlarından 3.6 bilyon dolar yarar geliri elde etmiş durumda ve analistler Kaynak’nin bankaya olan kefaletlerinden 1.3 milyar dolar dirimsel elde edeceğini hesaplıyor. Hazne halen JP Morgan’dan aldığı kefaletlerin satışından 936 milyon dolar ve Capital One’ın kefaletlerinden bile 146.5 milyon dolar kazanmış durumda. Siparişler (Proceeds-Hollanda tarzı aynı ihaleyle kararlaştırılan denk) ait tercihli hissenin çıkar ödemelerinde ilave bire bir anlayışsız dönüş sağlıyor. “Bankaların hükümet yatırımlarını faiziyle birlikte köylü ödeyebilme konumunda olması hükümet kurtarmalarının başarısını gösteriyor” diyor Rotschild’deki İngiliz finansal kuruluşlar grubu insan başkanı Ben Davey. Daha ötesi, “Loyds anlaşması, bazı bankalar üzere hükümet sermayesine alternatiflerin ortaya çıkmasına dair ayrımsız değiş adımına işaret ediyor” diyor. YATIRIMCI İŞTAHI Davey ayrıca, “Bundan Sonra başvuranların devlete bakarak elan ucuza sermaye edinebilecekleri eskimemiş anamal pencereleri var, bu da iki nedenden mükemmel tıpkı sonuçtur” diye, şöyle bitmeme ediyor: “Birincisi, DÜRÜST nezdinde, türlü ülkeler yoluyla benimsenen çerçevenin fiyatlandırma üzerine genel olarak makul olduğunu gösterdi çünkü fonlama üzere tercih anamal piyasalarına kaydı ve piyasaların göz açısından, yatırımcılar daha çok diğerlerinin riski değerlendirirken kullandığı takdir sistemini anlıyor ve bunu kendi metodolojilerinde kullanıyorlar.” “Hükümetlerin ortadan çekilmesi itibarıyla, akse öncesi anamal seviyelerine dönebilmek üzere 900 milyar dolar resülmal üretilmesi evet birlikte yeniden finanse edilmesi üzere çıktı fazla rekora ihtiyacımız var.” Gary Parr Bu müspet eğilime rağmen, etraf iştahını tahmin etmek baskı olacaktır ve kâh kuruluşlar, bunu diğerlerinden henüz görgüsüz yapacaktır. Söz Gelişi, BofA’nın 19.3 milyar dolar tutarındaki iş emri (orderbook) listesini tamamladığı kıymet ve celal düzeyi, yatırımcıların BofA’nın yukarı gidişini gördüğünü ve SVKP bağlantılarını kesmesinin değerinin, erime endişelerinin çokça üstünde olduğunu ortaya çıkardı. Öte yandan yüzdelik 84’üne İngiliz hükümetinin eş olduğu ve önünde yüklü tıpkı arıtma süreci mevcut Royal Bank of Scotland, potansiyel yatırımcılar üzere bibi çokça az yukarı gidiş vaat ediyor. Hükümetleri finansal sistemin dışına anlamak için devasa ayrımsız resülmal miktarına ihtiyaç var. Lazard’a bakarak, hükümetler çeşitli kıymetlere 600 bilyon doların üzerinde sermaye yatırdı ve buna garantiler karışma değil. 1.6 trilyon dolarlık büro kayıplarına ve şu esas büyüklüğünde gerçekleşen 1.3 trilyon dolar sermaye artışına kıymet, global bölüm bibi 300 milyar dolar tıpkı anamal eksiğine ehil ve kriz öncesi seviyelere dönebilmek amacıyla hükümetlere 600 bilyon dolar ödemek zorunda. Piyasalar yıl süresince gâh bankaların hisseleri üzerine kendisini rahat hissetmişken, söz gelişi güzeşte sene ikinci çeyrekte, ana namına KUL’birlikte 80 milyar dolar kabil rekor aynı miktarda banka sermayesi artırıldı. “Daha alınacak çok öğün var” diyor Lazard’ın başkan vekili Gary Parr ve ekliyor: “Hükümetlerin ortadan çekilmesi bakımından, akse öncesi resülmal seviyelerine dönebilmek üzere büyükçe 900 bilyon dolar resülmal üretilmesi evet üstelik baştan akçalanmış edilmesi üzere bundan sonra çok rekora ihtiyacımız var. Ve henüz erdemli anamal seviyeleri dilek eden düzenleyiciler söz konusu olduğunda, bu takkadak başlangıç noktası.” Ara Sıra bankalar bazen anlaşmalardan kurtulmak amacıyla da bire bir eşit ödüyor. Söz Gelişi ING’nin gerçekleştirdiği ihraç yüzdelik 50 tenzilat ile yapılırken, Lloyd’un meşrut sermaye ihracı, namına koyduğu borçtan 150 ila 200 temel nokta elan çok ödüyor. Da arz nazik kuruluşların dışında, ortalık desteğine, yatırımcılar çıktı sürpriz olmayacağına inana kadar güvenilemez. Ebat daha bu değil. Teşrinisani ve Antrakt 2009’da KUL’de 30’dan aşkın Vezneci batarak, Federal Mevduat Sigortası Planı’nı bütün 133’e yükseltti. The Banker baskıya girerken Avusturya’dahi, bankanın çöküşünü ve finansal sisteme arttırma denge getirmesini alıkoymak üzere, Hypo Group Alpe Adria kamulaştırmaya zorlandı. Bu bankaların durumunun dolgunca olduğu varsayılsa de, hep devir kazançlarının birkaç sene daha kayıpları aşacağını tercüman olmak benzer görünmüyor. KALABALIK PİYASALAR “Finansal piyasalardan çıkışın zamanlaması kritik ehemmiyet taşıyacaktır çünkü hükümetler ayrımsız zamanda cıvıl cıvıl piyasalara pay satıyor olabilecekler” diyor, Royal Bank of Canada mali kurumlar itimat araştırma direktörü Hank Calenti. “Düzenleyici resülmal gerekliliklerinin hem miktar hem de nitelik adına fevk akillica benzeri revizyonu bahis konusu ve belli likidite etrafında elan yüksek düzeylerde ihtiyatkâr sermayenin girişine tanık olacağız” diyen Calenti, şöyle devam ediyor: “Sonuç namına, anamal tezyit etmek üzere hükümet hisselerinin satışını gözleyen hoppadak bankalar olamaz. Inatçı halde mıhlı kurumlar birlikte ihraç düzenlemek zorunda kalabilir.” Bankalar dünyalık bulmak için bazı şirketlerini vasıtasız çıkardıkça, varlıkların piyasaya akışı beklentisiyle, hükümet destekli kurumlar aynı zamanda fırsat vaat eden satın almaları fonlamak için resülmal reprodüksiyon peşinde olan dosdoğru bankalarla dahi rekabet edeceklerdir. “Aşkın sermayesi olanlar amacıyla, orada fırsatlar bahis konusu olacak” diyor Gary Parr ve daha önceki on paralık bu büyüklüğünde satışa matrut ya bile buna namzet müşareket görmediğini ekliyor. Parr, ayrıca “Amma bankalar hükümete kafasız ödeme yaptıkça anamal için çokça aşkın rekabet olacak çünkü bu ödemeler ile bulunan bakir resülmal çıban kafaya gidecek ve mübayaa finansmanında kullanılacaktır” diyor. COCO MODELİ Mİ? Bazıları, saf sermaye üretme yeteneğine ehil sıfır bankalar için Lloyd’un CoCo teklifinin hükümetin parasını anlayışsız ödemede benzeri mütenavip olabileceğine inanıyor. CoCo’lar Basel Pillar 1 amaçlarına akıllıca atom çekirdeği sermaye adına kabul edilmezken, aranjör stres testleri amacıyla meri akseptans edilecekti; şayet hükümetleri resülmal yapılarından çıkaracaklarsa, bankaların aşmaları müstelzim eşik üstelik budur. Ama CoCo’lar çokça zorda olan bankalar amacıyla bire bir seçenek değildir. JP Morgan’bile finansal kurumlar grubu başkanı olan David Marks, yatırımcıların ancak benzeri kurumda “akıllıca” anamal seviyesi görürlerse bir teklife katılıma istekli olabileceğini söylüyor. SPOT “CoCo’lar anlamlı kurumlar amacıyla kuyruk riskine (Tail Riziko) alın sakınmak itibarıyla, ama bir zamanda bu kurumların çekirdek sermayeyi elan kazançlı seviyelere indirmesi için birlikte kırılan aynı sistem sunmaktadır..” David Marks David Marks’a bakarak, “Yatırımcılar, süslü noktası ile tampon dideban beyninde asgari 200 baz nokta farkına ve yönetimin atom çekirdeği sermayeyi sıyanet edecekleri seviyeye bakıyorlar.” Marks, şu örneği veriyor: “Atom Çekirdeği sermaye üzere kullanılmamış standart yüzdelik 8 ila yüzde 9; eğer çevrilgenlik amacıyla süslü noktasını yüzde 5 alırsak, hükümet desteği üstelik olmaksızın ayrımsız bankanın atom çekirdeği anamal rasyosu yüzde 6 olacaktır. O zaman da o vezneci çevrilgen anamal ihraç edebilmek üzere hisse/atom çekirdeği sermaye oranının genişlik az yüzde 1’ini ortaya çıkarmalıdır. Bu gâh bankalar üzere takatli uygulanabilir tıpkı seçenek olmayabilir.” “Bunun aksine” diyor Marks, “Yatırımcılar, krizden bereketli aynı halde sâdır bankaların -ki bu bankalar yüzde 8 ila yüzde 9 civarında tıpkı atom çekirdeği anamal rasyosuna ve elastik ayrımsız gelişim modeline sahiptir- ve verimliliği tezyit etmek amacıyla çekirdek anamal düzeyini yüzdelik 7’ye çekmeye müteharrik bankaların CoCo teklifiyle daha fazla ilgililer.” Marks antrparantez, “CoCo’lar anlamlı kurumlar amacıyla kuyruk riskine (Tail Riziko) alın korunmak bakımından, amma tıpkısı zamanda bu kurumların çekirdek sermayeyi daha ekonomik seviyelere indirmesi üzere da hassas tıpkısı düzenek sunmaktadır” diyor. DAHA ALINACAK HADDINDEN FAZLA KERE VAR Bankalar hükümetlerin müziç denetlemesinden kurtulmaya çalışırken, hükümet desteğinin çok aceleci çekileceği ve bunun ekonomide eskimemiş bir vehleten baş aşağı gerçekleşirse risk yaratabileceği hakkında kâh korkular var. Citi’nin SVKP fonundan başarıyla çıkmasını garantilemek amacıyla şişman algı indirimleriyle ödüllendirildiğini tümce gördü. Bankalar ayrımsız defa sermaye verimliliğini artırmanın yolları hakkında düşünmeye önceden ve tazminat yapılarında seçme müdahaleye tepki büyümeye başlarken, kül dünyadaki hükümetler ve düzenleyiciler hala bankacılık sistemine sağlık ve abra getirecek denge önlemleriyle savaş ediyor ve rüşvet mükellefleri amacıyla artı sonuçlar elde etmeye çalışırken, rakiplik yapısını bozmamaya çalışıyor. Çoğunun sunma boğunuk kurumları gelişmemiş zamanda sistem dışına çıkarmakla ilişik hiçbir planı yok. Amma Lazard’dan Gary Parr hükümetin finansal sistemden çıkışıyla ilgilendiren kendisine ihmal edilen bire bir noktanın “çökmek üzere haddinden fazla nazik” ve “mevki için çokça nazik” hakkındaki tartışmanın potansiyel etkisi olduğunu düşünüyor. Hükümetler ve bankalar şirketleri satmaya başladıkça bunları satın alacaklar üstünde bu haddinden fazla iri kuruluşların büyümesi ve rekabet yapılarının güçlendirilmesiyle ilgili sınırlamalar konacağına inanıyor. Parr, “Şurası açıkça ki hükümetlerin bazı basit oyuncuların büyümesini beklemesi, sonunda de büyük bankalarla daha bereketli rekabet edebilir ayla geldiğini görmesi icap. Gâh kurumların hükümetin devralamayacağı büyüklüğünde nazik olduğu henüz gerçekten ülkelerde ayrımsız bankanın boyutlarıyla ilgilendiren mutlak sınırlar olmalıdır. Bu bile tıpkı bankanın nerede bulunduğunun onun ne büyüklüğünde büyüyebileceğine etkisiyle ilgili enteresan tıpkısı soru doğuruyor. Bu, rekabet dinamiklerini ağız ağıza değiştirir” diyor.

Share: