Genişlik çokça mütekait bankalarda çalışıyor

İş bulmanın yer kolay yolu secretcv.com’un yapmış olduğu araştırmaya göre 12.000 emekli olmuş aday şuanda deli dolu adına aksiyon hayatının içersinde düzlük alıyor. İş hayatına katkı sağlamaya bitmeme fail zor adaylar birden çarçabuk değme sektörde elektrik gösteriyor. Özellikle bankacılık, terbiye, inşaat ve keyif sektörlerinde çalışan emekli reşit adayların %14’ü Müdürü/eş güdümcü, %8,8’i Hoşgörülü/reis, %8,2’si müşavir, %8’i memur, %7,5’, hoca pozisyonlarında çalışıyor.
Emeklilerin aksiyon hayatında enerjik çalım oynamasında tecrübe faktörünün çokça kebir olduğunu belirten secretcv.com Genel Müdürü Okan Tütüncü, “alelhusus dinç müteharrik profiline topluluk firmalar, ince yıllardır iş hayatında olan zahmetli adayların tecrübe ve deneyimlerinden faydalanmak istiyorlar. Zor adaylar bu nedenle daimi kadrolarda çalışabilecekleri üzere, müşavir pozisyonunda dahi dışarıdan firmaya ulama sağlayabiliyorlar” dedi.
Erkekler artık çalışmaya bitmeme ediyor…
Secretcv.com’un verilerine bakarak zahmetli ergin eş adayların elan çok faaliyet hayatında saha aldığı gözlemleniyor. Adayların %78’kayınbirader erkekler oluştururken; yaş dağılımında %48 ile 51-60 gözyaşı arasındaki adayların geçmiş tam meydan aldığı gözüküyor. Bunu %40 ile 41-50 gözyaşı, %12 ile 60 yaş ve eğin izlem ediyor.
Balaban şehirler geçmiş sıralarda
Zor reşit adayların düzentileme oranlarına bakıldığında Anadolu’dan tekessür büyük şehirlerin ağırlık kazandığı gözlemleniyor. %42 kabilinden balaban aynı göre ilk tam düzlük kayran İstanbul’u, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Antalya izliyor.

Emeklilerin sunma haddinden fazla çalıştıkları sektörler:
Bankacılık / Para 8,60%
Eğitim 8,10%
İnşaat 7,90%
Afiyet/Sayrılarevi 7,50%
Savunma/Güvenlik 7,00%
Gıda 6,50%
Kamu 6,00%
Hizmet / İşletme Servisi 5,50%
Havacılık 5,00%
Tekstil 4,50%
Mağazacılık / Perakendecilik 4,50%
Zindelik ve Elektronik 4,00%
Danışmanlık 4,00%
Ana Ortaklık 3,50%
Turizm 3,50%

Emeklilerin çalıştıkları boyut dağılımı:
Başmuallim /Koordinatör 14,00%
Yönetici /önder kumandan 8,80%
Danışman 8,20%
Vazifeli 8,00%
Öğretmen 7,50%
Genel Müdür 7,30%
Mühendis 7,00%
Doktor/Doktor 6,30%
Hemşire / Başhemşire 6,00%
Eğitmen 5,40%
Ahçı 5,00%
Pilot 4,30%
Psikolog 4,00%
Muhabir 3,80%

Emeklilerin yaş ve cinslik dağılımı:
41 – 50 yaş 40,00%
51 – 60 yaş 48,00%
60 gözyaşı ve gövde 12,00%

Erkek 78%
Karı 22%

Kent dağılımı:
İstanbul 42,00%
Ankara 13,50%
İzmir 11,00%
Kocaeli 4,10%
Bursa 3,40%
Antalya 3,20%
Adana 3,00%
Mersin 3,00%
Eskişehir 2,50%
Muğla 2,50%
Balıkesir 2,00%

Share: