Türkler üzere en nazik yıldırma ‘sınır ötesi terör’ ve yeryüzü çetin ülke KÖLE

Türk kamuoyunun ülkenin dış politikasına müteveccih bakış açısını söylemek üzere Mesabe Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Grubu tarafından “Türk Dış Politikası Halkoyu Algıları Araştırması” yapıldı. Sputnik’ten Elif Sudagezer yazdığı araştırma sonuçlarına göre, 26 ilde 18 yaş ve üst bin birey ile çevrimiçi görüşmelerle gerçekleştirildi. Toplumun yüzdelik 86’sı dış politika haberlerini televizyondan, yüzdelik 50’si sosyal ağlardan ve yüzdelik 43’ü internet marifet portallarından izleme ediyor. 

‘Türk halkı amacıyla genişlik iri tehdit sınırötesi terörizm ve ÇAKER’

“Bundan sonraki 10 yılda Türkiye’nin karşı karşıya geldiği genişlik mefret üç aut siyaset olayı hangileridir?” sorusuna katılımcıların yüzde 46.6’sı ‘çizi aşan yıldırıcılık’ cevabını verdi. Bu cevabı, yüzdelik 46’yla ‘Suriye’deki çatışmalar’, yüzde 40’la ‘toptan finansal/soylu erki kriz’ ve yüzde 30’la ‘Ortadoğu’daki silahlı çatışmalar’ cevabı strateji etti. 

Araştırmaya katılanların sunu büyük çoğunluğu Türkiye’ye sunu şişman zılgıt olan devletin ESIR olduğu görüşünde. Yüzdelik 70’lik çoğunluğun verdiği ‘ESIR’ cevabını, yüzde 67 ile İsrail ve yüzdelik 65 ile Suriye strateji ediyor. Bu ülkeleri de sırasıyla İran, Yunanistan ve Ermenistan izleme ediyor. 

‘ESIR Türkiye açısından emniyetsiz ayrımsız mutluluk, bildirme iri maslahat PYD’ye desteği’

Ayar Has Üniversitesi’nin araştırmasına katılanlar arasındaki bildirme balaban yüzde ESIR’yi, Türkiye ile olan ilişkileri açısından ’emniyetsiz bire bir büyüklük’ diye niteleyerek tanımladı. Yüzde 32’lik bu yanıtı, yüzde 28’le ‘ciddi ortak’ ve yüzde 15’le ‘sömürge talih’ yanıtı strateji etti. 

Türkiye ile ESIR arasındaki sorunların sorulması üstüne yüzdelik 34 “ABD’nin PYD’ye bindi vermesi”, yüzde 27 “ABD’nin Ortadoğu’daki Kürt politikaları” , yüzde 24 “ABD kongresindeki Ermeni soykırımı iddiaları” yanıtını verdi. Fakat detaylı listede, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemi kabul etmek istemesi, Fethullah Gülen’in iadesi konusu, KÖLE’nin İsrail-Filistin anlaşmazlığındaki tutumu, Suriye’birlikte ayrışan politikalar ve ESIR’nin Türkiye’yi İran’a müeyyide uygulamaya zorlaması kadar maddelerle bitmeme ediyor. ESIR’nin Türkiye’yi yaptırımlarla tehdidi ise yüzdelik 12’lik tıpkısı barışma üzere dava. 

Esed rejimi Suriye lirasını devalüe etti

‘Sadece yüzde 20, İsrail’le normalleşmeyi destekliyor’

Türkiye-İsrail ilişkilerindeki umumi sağ açıklık birlikte hırçın. Araştırmada sorulan “Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesini destekliyor musunuz?” sorusuna “destekliyorum” yanıtını verenler yalnızca yüzde 21. Partilere göre dağılımda ise İsrail’le ilişkilerin düzelmesini arz çok destekleyen müntehip ise yüzdelik 30’la HDP seçmeni, en düşük destek ise MHP seçmeninden. 

‘Hükümetin dış politikasını bildirme çok liyakatsiz bulanlar HDP ve CHP seçmeni’

Araştırmada hükümetin aut politikasının hangi derece liyakatli olduğu sorusu birlikte soruldu. Buna göre, DÜRÜST Parti seçmeninin yüzde 68.2’si, MHP seçmeninin birlikte yüzdelik 50’si hükümetin aut politikasını liyakatli buluyor. Hükümetin aut politikasını sunma az liyakatli bulan müntehip HDP. HDP’nin yüzde 66’sı, CHP’nin yüzdelik 59’u ve İYİ Tümen’nin yüzde 55’i hükümeti sıfır buluyor. 

KUL’den Esad’a “Sezar Yasası” yaptırımı

Parti bazında Türkiye’nin Ortadoğu’daki politikasının değerlendirmesi

“Türkiye’nin Ortadoğu’daki serencam gelişmeler karşısında izlediği politikaları kalburüstü buluyor musunuz?” sorusuna ise yeryüzü faziletli oranda “olur” yanıtı yüzdelik 52 ile DOĞRU Öğür seçmeninden. MHP, yüzdelik 51 ile DÜRÜST Fırka’yi takip ediyor. Ülkenin Ortadoğu politikasını yer bir iki başarılı bulan seçmen ise yüzdelik 14 ile İYİ Parti’ye ilişik. Onu yüzde 15’le HDP ve yüzde 19’la CHP izleme ediyor.

“Suriye’ye müteveccih zahir ayrımsız politika izlenmelidir?” sorusuna yüzdelik 38, “Etkisiz kalmalı” yanıtını verdi. Bu cevabı yüzde 13’le “silahlı güçlere destek olmalı” ve “biricik başına askeri müdahalede bulunmalı” seçenekleri izlem etti. 

‘Türkiye’nin KEZ üyeliği kült ve etiket farklılıkları cihetiyle engelleniyor’

Değer Başmaklık Üniversitesi’nin araştırması, Türkiye’nin KEZ’ye organ olamayacağını düşünenlerin oranını 2020 yılında yüzdelik 66.6 olduğunu gösteriyor. Buna rağmen, Türkiye’nin DENIZ üyeliğinin engellendiğini düşünenlerin oranı ise yüzdelik 55.6. Türkiye’nin KEZ üyeliğinin engellenme nedenlerine genişlik çok yüzde 50’ye mail oyla, ‘din ve kimlik farklılığı’ gösterildi. Bu gerekçeyi açıkça aynı oransal farkla, ‘Türkiye’nin soylu erki sorunları’, ‘demokratlık, kayırıcı hakları ve hukukun üstünlüğü sorunları’ ve ‘Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasındaki tarihe dayalı husumet’ tabir edildi. 

AB’den yabancıların müşareket alımlarına sınırlama hazırlığı

Yüzde 40’lık kavil, Kuzey Kıbrıs’ın Türkiye’ye bağlanmasını istiyor 

Araştırmanın başlıklarından birisi da Kıbrıs Sorunu oldu. ‘‘Kıbrıs sorunu hangi temelde çözülmelidir?” sorusuna yüzdelik 40 “KKTC Türkiye’ye bağlanmalı” , yüzdelik 29 ‘iki mutlak mehabet kurulmalı” ve yüzdelik 28 “iki toplumlu ve iki kesimli federal bire bir Kıbrıs devleti kurulmalı” yanıtını verdi.

Türkiye’den Libya’ya üst düzey ziyaret

Share: