Çoluk Çocuk mutat medyadan uzaklaşıyor!

Bire Bir Youth Republic grup şirketi olan Youth Insight’ın üniversiteli, liseli, çalışan ve çalışmayan toplanmış 4300 tendürüst ile online ve yüz yüze görüşerek gerçekleştirdiği Türkiye’nin önceki ‘ Iletişim Araçları Tüketim’ araştırması, Türk gençlerinin iletişim araçları tüketim alışkanlıklarını ortaya koydu.
Araştırmanın sonuçlarına bakarak, yeni zürriyet bildirişim araçlarını toplumun eksiksiz kesiminden daha aceleci hayatlarının içine düz, teknolojik transformasyon ile birlikte emanet göz açıları, değerleri, istihlak alışkanlıkları, sosyalleşme biçimi mütebeddil gençler, medyayı da tezce ve çoklu tüketiyor. Haftada 40 saatten aşkın zamanlarını online geçiren gençler için internet ‘yokluğunda yaşamayacakları ayrımsız molekül’ anlamına geliyor!
Youth Insight’ın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği araştırmaya göre;
Gençlik ve internet
Üniversite gençliği, televizyon başında geçirdiği zamanın 3 katını internette dolaşarak geçiriyor.
Her 4 liselinin 3’ü internette dolaşırken ayrımsız zamanda apayrı şeylerle bile ilgileniyor.
Gençliğin üçte biri için internet söylemek, “yokluğunda yaşayamayacakları tıpkı şey” gelmek.
Gençlerin dikkatlerini toplayıp mütemerkiz oldukları biricik ant e-maillerini taharri ettikleri ve online oyun oynadıkları saatler. İnternette gezinirken, içtimai paylaşım sitelerinde fasıla geçirirken ya dahi TV izlerken konsantrasyonları daha çabuk dağılıyor ve çoklu iletişim araçları tüketimine daha öğür oluyorlar.
Hem liselilerin hem üniversitelilerin internete girdiklerinde aynı anda ortalama 3 husus yıldızlı oluyor. Genişlik çokça kapalı kalınan sayfa ise Facebook.
Facebook’ta reklam tıklanma oranı liseliler için %11, üniversiteliler üzere %14.
Liseliler %73 oranında e-nöbet kullanıyor, üniversitelilerde ise bu cesamet %90.
Iletişim Araçları Tüketim araştırmasına bakarak, internetten aksata oranları liseliler üzere %22, üniversiteliler için %41.
Gençlerin hayatında internetin anlamı toplumsal paylaşım siteleri ergin durumda. Üniversitelilerin %87’si, liselilerin %67’si internete giriş amacının içtimai paylaşım sitelerinde teşekkül etmek olduğunu belirtiyor.
Hem liselilerin hem üstelik üniversitelilerin dostane/ chat programlarına müteveccih ilgileri çalışanlara ve okumayan-çalışmayanlara göre daha düşük. Onlar için varsa yoksa Facebook!
Aktif genel ağ kullanımı alelhusus okuyan (Liseli ve üniversiteli) gençlerde dönme geçtikçe yaygınlaşmaya başlıyor. Okuyan gençlerin az daha yarısı internete cep telefonlarından birlikte bağlanıyor.
Toyluk ve mutat iletişim araçları
Türkiye’deki çalışmayan, okumayan, evde devir nâkil, 15-26 yaş arası yaklaşık 1.5 Milyon gencin %20’si TV başındayken bir yandan üstelik yanındaki ile arkadaşça ediyor.
Araştırma sonuçlarına bakarak, üniversitelilerin ceride ve radyoya müteveccih ilgileri liselilere göre henüz yüksek.
Liseliler incelendiğinde haftada 30 saat ile internet kullanımı iletişim araçları tüketiminde önce sırada saha alırken, haftada 14 saatle TV takip, 12 saatle radyo dinleme, 10 saatle ceride kıraat kayran aldı. Araştırmaya katılan liselilerin elden %26sı her hafta yıllık okumaya vakit ayırdıklarını belirtti.
Üniversiteliler ise liselilere kıyasla elan aşkın zamanlarını internet başında geçiriyor. Araştırmaya bakarak aynı üniversiteli dinç haftada arz beş altı 42 saatini internet başında geçiriyor.
Üniversitelilerin internetten sonraları en çok tükettikleri iletişim araçları kanalları ise; haftada 14 saatle TV, 12 saatle radyo, 8 saatle gazete. Bülten okuyanların oranı ise yalnızca %28.
Youth Republic Ajans Başkanı Serhat Gürcü, Medya Tüketim araştırmasıyla ilgilendiren:
“Bu araştırı kül 7 ayda hazırlandı. 4300 gençle ( üniversiteliler, liseliler, etkin çoluk çocuk, okumayan&çalışmayan çoluk çocuk) görüşüldü. Evlere kameralar yerleştirildi, anketler yapıldı. Ezcümle güzelce derinlere inildi. Yine gördük ki gençleri tıpkısı kabul etmemek gerekiyor. Araştırı’bile bu çokça kemiksiz gözüküyor. Söz Gelişi liselilerin hemen % 11’i Facebook reklamlarına tıklarken üniversitelilerde bu nicelik % 14’e çıkabiliyor. Toyluk daim mütebeddil, ruh haliyle bizleri ve markaları büyüleyen, ekonominin tamam kalbinde yer düz tıpkı yaş grubu. Bu araştırmada onlara medya kanallarıyla pekâlâ elan ongun ulaşabiliriz? Deminden bu soruyu yanıtlıyoruz.” dedi.
Youth Insight Müessis Ortaklarından Gökhan Kavasoğlu: “Hele sonuç 10 yılda, gençlerin medya ile ilişkisinin değiştiğini, dönüştüğünü konuşuyoruz ama sözlerimiz alelumum anekdotsal verilere ve az buçuk birlikte sezgilerimize dayanıyordu. Türkiye’dahi ilk kez bu kapsamda ve ayrıntıda tıpkı araştırmayla, bahsettiğimiz dönüşümün boyutları ortaya konmuş oluyor. Ayrıca “deneyimsizlik” dediğimiz devasa kitlenin özlük içindeki ayrışmaları ve farklılıkları üstelik, sanırım ilk defa bu detayda rakamlara dökülüyor. Çıktıların ayrımsız kısmı, sezgilerimizi doğruluyor, bire bir kısmı ise ne büyüklüğünde bayağı yanılabildiğimizi gösteriyor. “ dedi.
Araştırma künyesi:
Youth Insight medya istihlak araştırmasında 15-30 yaş arası Türk gençliğini 4 farklı kol olarak ele aldı: Üniversiteliler, Liseliler, Etkin Gençler ve Çalışmayan çoluk çocuk.
Üniversiteliler: Türkiye’nin 7 bölgesinde, 36 Heybet, 13 Dünyalık üniversitesinde, hep 1515 üniversite öğrencisi ile online anket + 8 Fokus Grup Tartışması
Liseliler: 12 ilde*, ortaöğretim türüne göre Türkiye temsili, toplam 1511 lise öğrencisi ile online anket + 4 Fokus Ekip Tartışması
Çalışanlar: 12 ilde*, faaliyet hayatının önce 5 yılında olan gailesiz profesyoneller ile bütün 661 yüzyüze sormaca + 2 Fokus Kol Tartışması
Çalışmayanlar: 12 ilde*, değme eğitim kurumunda okumayan, sonuç 6 aydır çalışmayan ve eğitimine de bitmeme etmeyi düşünmeyen gençler ile toplam 614 yüzüze anket + 2 Fokus Kol Tartışması
*İller: İstanbul, Balıkesir, Bursa, İzmir, Ankara, Kayseri, Adana, Samsun, Trabzon, Erzurum, Malatya, Gaziantep
Bu 4 ayrımlı kesimin yaşam evreleri ve nedeniyle hayata bakışları birbirinden çok değişik olduğu üzere, iletişim araçları kullanım motivasyonları de birbirinden farklılık gösteriyor.
Araştırma çerçevesinde, bütün 4.300 online ve karşı karşıya anket yapıldı, 16 kol tartışması gerçekleştirildi. Evlerine kameralar yerleştirilip, karı hayatları incelendi. Çoluk Çocuk, kendilerine sunulan günlüklerde kendilerini, günlük yaşamlarını ve kullandıkları seçkin nev bildirişim aracını hayatlarına hangi büyüklüğünde dahil ettiklerini anlattılar.

Share: