SEDDK başkan yardımcılıklarına 3 eskimemiş tayin

Sigortacılık ve Özel Tekaütlük Aranjman ve Bakı Kurumu (SEDDK) yönetim kadrosunu güçlendiriyor. Mayıs kocaoğlan böylece 47 sınırlanmış Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri uyarınca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Aranjman ve Bakı Kurumu (SEDDK) Başbuğ, İkinci Başbuğ ve üyeliklerinin atanması sonrasında, 1 Ilk Teşrin 2020 tarihi itibariyle ise dip düzem yönetici atamaları gerçekleştirildi.  SEDDK’dan yapılan açıklamada, Kurumda komutan yardımcılıklarına Mete Güler, Maharetli Çipil ve Uluç İçöz atandı. Sektörün yakından tanıdığı Mete Güler, Maharetli Çipil ve Uluç İçöz, 1 Ilk Teşrin 2020 tarihi itibariyle görevlerine başladılar.

Mete Güler hakkında

Lisans eğitimini 2001 yılında Ankara Üniversitesi Açık Oturum Bilgiler Fakültesi’nde bütünleyen Mete Güler, faziletkâr lisans derecesini ise 2016 yılında Illinois Üniversitesi Tutum programından aldı.  Güler, 2003 – 2006 yılları ortada Maliye Bakanlığı Sağlık İdaresi Başkanlığında çalıştı. 2006 yılında Hazne Müsteşarlığı Sigorta Fal Kurulundaki mesleki hayatına başladı. Sigorta Denetleme Kurulunda sırasıyla Sigorta Denetleme Uzmanı, Kadro Başkanlığı, Komutan Yardımcılığı ve Kurul Başbuğ Vekilliği görevlerinde bulundu.  Mete Güler, 2019 yılından bu yana Tabii Facia Sigortaları Kurumunda (DASK) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve 2018 yılından itibaren de Sigorta Bilgelik ve Gözaltı Merkezi’nde (SBM) Dümen Komitesi Üyeliği görevlerini yürütmektedir.  Evli ve iki yavru babası olan Mete Güler, çokça bereketli derecede İngilizce bilmektedir.

Mahirane Çipil için

Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünden çıkışlı olan ve iş idaresi erdemli lisansı (MBA) eğitimini ABD’da Cornell University ve İngiltere’de London Business School’dahi eden Idareci Çipil;  kariyerine 2000 yılında Başvekâlet Kaynak Müsteşarlığı’nda başladı ve Sigortacılık Umumi Müdürlüğü ve Aut Kazançlı İlişkiler Umumi Müdürlüğü’nde türlü pozisyonlarda görev yaptı. Çipil, Müsteşarlık’ta sigorta şirketlerinin ayarlama işlemleri, mevzuat düzenlemeleri, Doğal Kıran Sigortaları Kurumu ile Sigorta Bilgi Merkezi yapılarının kurulması ve önemli planlama başta başlamak amacıyla mütenevvi çalışmaların yönetiminde yer aldı. 2010 yılında Groupama Sigorta ve Groupama Emeklilik şirketlerinde Izlem ve Proje Yönetimi’nden sorumlu yönetici kendisine özel sektöre geçen Çipil;  burada hasar, teknik ve tahsilat işlemlerinin merkezileştirilmesi ve operasyonel süreçlerin yeniden yapılandırılması kadar değişim yönetimi projelerinden mesul oldu.

2013 yılında Proje Yönetimi ve Aranjman Direktörü adına Zurich Sigorta’ya katılan Kankızıl Çipil, bankasürans entegrasyonu ve ciddi mübayaa projelerinde düz aldıktan sonraları bu görevine ekleyerek Haziran 2013 itibariyle Pazarlama Direktörlüğü görevine ve İcra Kurulu Üyeliği’ne atandı. 2015 yılından itibaren ise pazarlama sorumluluklarına arttırma kendisine Hasar Direktörü yerine bütün hasar fonksiyonlarından mesul oldu. 2016 yılında Ray Sigorta’ya sabık Kankızıl Çipil, burada doğrudan ve dijital komutan, satma eş güdüm, dağıtım kanallarının operasyonu, davet merkezleri, alıcı memnuniyeti, bağırsak iletişim, kurumsal iletişim, im, pazarlama, sayısal kanallar gibi değişik fonksiyonlardan sorumlu dip düzey hoşgörülü kendisine görev yaptı.

Bugüne kadar çeşitli üniversitelerde ve kuruluşlarda sigortacılık, risk yönetimi, pazarlama, dijital dönüşüm, bey ve proje yönetimi üzere konularda eğitimler veren ve İstanbul Bilgelik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi adına proje yönetimi faziletli lisans dersleri veren Çipil’in dördü akademik doğmak amacıyla sekiz kitabı bulunuyor. Evli ve 2 bala babası olan Usta Çipil, çok bol paye İngilizce ve sarrafiye seviyesinde Almanca ve İtalyanca biliyor.

Uluç İçöz karşı

1996 yılında arzulu kariyerine başlayan Uluç İçöz, 1997 yılında Hazne Müsteşarlığı’nda Ehlivukuf Yardımcısı namına göreve başladı. 2001-2003 yılları beyninde ABD’birlikte Georgia State Üniversitesi Riziko Yönetimi ve Sigortacılık Bölümünde Yüksek Lisans Derecesini 2003 yılında “Yılın Öğrencisi” seçilerek tümleç İçöz, sigortacılık ve özel tekaütlük alanında hem ulusal hem uluslararası alanda birçok kocaman görev üstlenmiştir.

Uluç İçöz, 1997-2019 yılları arasındaki Hazine ve Maliye Bakanlığı kariyeri süresi içerisinde, 2007-2017 yılları arasında OECD Sigortacılık ve Özel Emeklilik Komitesi İcra Yerleşmiş Üyeliğinde bulunmuş, 2010-2017 yılları ortada ise IOPS (International Organisation for Pension Supervisors) Yönetim Kurulu Üyesi kendisine Türkiye’yi oyun etmiştir. Ayrımsız zamanda, 2006-2008 ve 2010-2017 yılları beyninde Emeklilik Gözaltı Merkezi Umumi Heyet üyeliği görevini yürütmüştür. Antrparantez, 2012-2013 yılında “Ferdî Tekaütlük Sisteminde Büyüklük Katkısına Geçiş” ve 2016-2017 yılında “Bireysel Tekaütlük Sisteminde Resen Paydaşlık Sistemine Intikal” reformlarının altyapısını hazırlayan ve reformları yürüteç ekibin liderliğini üstlenmiştir.

İçöz’ün sigortacılık ve hususi tekaütlük alanında Ulusal ve Arsıulusal İstatistik Kongrelerinde sunulan türlü makaleleri ve sıkıntılı dışında yayımlanan kitaplarda büro bazında katkıları bulunmaktadır. İçöz, Ağustos 2019 – Eylül 2020 döneminde Afiyet Bakanlığının ilişkin kuruluşu olan USHAŞ’ta (Arsıulusal Afiyet Hizmetleri A.Ş.) Sigortacılık ve Dış Ticaretten mesul Yönetmen olarak görev yapmış ve yerli ve milli teneffüs cihazımızın elverişsiz dışında birçok ülkeye satışına ilgilendiren süreçlerin yönetimini gerçekleştirmiştir. Evli ve 2 çocuk babası olan Uluç İçöz çokça gür derecede İngilizce, temel seviyesinde Almanca ve Frenkçe bilmektedir.

Moody’s’den sigorta şirketlerine ayar uyarısı

Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıda

Share: