Uyku düzeninin cinselliğe etkisi

Söz Gelişi Tensel işlev bozukluklarına yer haddinden fazla uyku apne sendromunda rastlanır. Uykusuzluk tensel fonksiyon bozukluklarına sebep türlü mi? Küçük Asya Afiyet Merkezi’nden Nörolog Dr. Vedat Sözmen uykusuzluğun, sebebine tutkun namına cinsel sorunlara posta açabildiğini söylüyor. Cinsel fonksiyon bozukluklarına arz haddinden fazla gaflet uykusu apne sendromunda rastlanır. Dalgı apne sendromu olan kişilerde genellikle doğrusu tıpkısı eşeysel gönülsüzlük ve cinsî fonksiyon bozukluğu görülür. Örneğin birine dalgı apne sendromu teşhisi konulurken “Horlama var mı, gaflet uykusu sırasında kan durması var mı, tün terlemeleri oluyor mu? Kabil bazen mutat sorular sorarız. Bu soruların yanında kişiye “Eşeysel fonksiyonlarda tıpkı eksilme var mı?” sorusunu üstelik yöneltiyoruz. Bunların hepsi tabiatıyla kim gaflet apnesi sendromuna meni etmez ama bunlarla beraber eşeysel fonksiyonlarda bile aynı fesat olduğunu söylerse hastayı gaflet apne sendromuna daha mail düşünürüz. Neden gaflet apnesi olanlarda eşeysel fonksiyon bozukluğu elan çok görülüyor? Uyku apnesi olanlarda umumi olarak kandaki oksijen seviyesi düşer ve bu genişlik kişilerde yağ oranının artmasına neden evet. Kandaki müvellidülhumuza seviyesinin düşmesi cinsel fonksiyonun yeterince namına getirilememesine sebep olur. Ayrımsız de tekrar tıpkı şekilde dalgı bozuklukları, dolaşma ortamında halsizlik, konsantrasyon bozukluğu ve usanç yaptığı için can akşam eve geldiğinde doğrusu halsiz ve uykulu oluyor. Onun için direkt uyumak istiyor, bu de tensel isteksizliğe neden oluyor. Antrparantez o uykusu birlikte dosdoğru olmadığı amacıyla tıpkısı işe yaramıyor bu uyku. Yapılan araştırmalar aymazlık apne sendromu olan bireylerdeki eşeysel sorunların dolaşımdaki testosteron miktarının azalmasıyla münasebetli olduğunu ortaya koymuştur. Gaflet apne bozukluğuna kapalı sertleşme bozukluğu olan hastalarda apnenin cerrahi veya CPAP ile tedavisinden bilahare balaban olasılıkla testesteron düzeylerinin de normale gelmesine mecbur namına sertleşme bozukluğunda düzelme saptanmıştır. Bilindiği kadar testosteron erkek ve kadında eşeysel dürtü ile münasebetli tıpkı hormondur ve kandaki düzeyi stresten, aymazlık ve duygudurumdaki değişikliklerden etkilenir. Cinsî sorunlara bozukluk olan tıbbi benzeri sebep saptandığında, ruhsal esbap varolan eşeysel sorunu karşıt etkileyeceği amacıyla bu hastaların psikiyatrik açıdan da desteklenmesi tedaviyi müspet etkiler. Gaflet sırasında vücudun salgıladığı hormonların uykusuzluk sırasında salgılanamamasının bire bir etkisi oluyor mu seksüel fonksiyonlarda? Esasen bu konuda açık benzeri husus yok.Fakat uykusuzluk halinde stres hormonlarından kortizol salınımının arttığını ve testesteron salınımının azaldığı, bu hormonların düzeylerindeki değişikliklerin cinsî istekte azalmaya bozukluk olduğunu gösteren araştırmalar var. Erkekler kadınlara göre henüz mı çok mı etkileniyorlar bu durumdan? Uykusuzluk, hem kadını hem bile erkeği cinsel yönden etkiliyor. Ancak, rical tetkik sırasında cinsî isteksizliklerini kadınlara göre çıktı dile getiriyorlar ve arkalama arayışına giriyorlar. Cinsel isteksizlik ve uyarılma sorunları olan kadınlar seksüel ilişkiye deli dolu olarak katılabilir, fakat erkekte sertleşme problemi seksüel ilişkiyi imkansız ve doyumsuz kılar. Bu nedenle, kadınlar alelumum bunu benzeri sav adına dile getirmezler. Vardiya sistemiyle evet de gece gitmek zorunda olanlar pekâlâ etkileniyor bu durumdan? Vardiyalı çalışanların, emek saatleri nedeniyle aymazlık saatlerinin sürekli değişmesi dolayısıyla dalgı düzenlerinde daim kayma oluyor. Teorik yerine aynı kez saatinin genişlik geç bire bir hafta süresince değiştirilmesi gerekiyor. Şayet bire bir haftayı geçerse kişinin dirim bilimsel ritmi etkileniyor. Yani haddizatında çalışanın o defa saatlerine ahenk sağlamaması gerekiyor. Böyle çalışan insanlar, arada bir gündüz uyudukları üzere cinsî fonksiyon bozuklukları bile ortaya çıkabiliyor. Zira ruz uykusunun kalitesi gece uykusuyla tıpkısı olmuyor. Hangi büyüklüğünde perdeler kapatılsa, gün ışığı engellense dahi şeb karanlığındaki ve sessizliğindeki gibi birinci sınıf bir gaflet uykusu ortamı olmuyor. Kol sisteminde çalışanlarda genel namına dirim kalitesinde düşme olduğundan bu hem uykuyu hem da cinsî yaşamı münasebetsiz etkileyebilir. Gözyaşı ile uykusuzluk birleştiğinde cinsel fonksiyonlardaki etkisi artıyor mu? Yaş ilerledikçe filhakika aymazlık bozuklukları, hele gaflet uykusu-apne sendromu, elan fazla ortaya çıkıyor. Çünkü bu dönemde hayat biraz elan hareketsizleşiyor, âdem henüz bir iki yoruluyor, buna paralel adına üstelik dalgı saatleri kaymaya başlıyor.Yaşla alay malay, şeker hastalığı, hipertansiyon, kolesterin yüksekliği ve geçer not ilaçlar gibi diğer tibbi nedenlerle eşeysel fonksiyonlarda ister istemez eksilme oluyor. Bu ikisi birleştiğinde tensel performansı tabiatıyla kim damarı bozuk etkiliyor. Aşkın uyumanın cinsel fonksiyonlara ayrımsız etkisi mümkün mi? Fazla uyumanın cinsel fonksiyona doğrudan aynı etkisi olanaksız. Amma aşkın uyuma şöyle tıpkı dava yaratabilir. Aşkın uyuyunca vücut kortizolu çokça çok salgılıyor, kortizol salgısı artınca dahi kilogram artışı oluyor. Bu nedenle üst hantallaşıyor ve hareketler zorlaşıyor. Bu de her kalem fiziki ve zihinsel fonksiyon kabil seksüel fonksiyonları bile pahal yönde etkiliyor. Dalgı ve cinsellik beyninde tıpkı birlikte şöyle aynı aksata var. Cinsel işlev bozukluklarını belirlemek amacıyla kişiye aymazlık testi yapılıyor. Uykunun nasıl bire bir belirleyiciliği var bu testte? Uyku testi sayesinde hastanın cinsel probleminin ruhsal mi yoksa uzvi mi olduğunu kesin yerine anlayabiliyoruz. Psikiyatrist ve ürologlar bazen bunu fark edemediklerinde nokturnal penil tümesans testi yapmamız üzere bizden müzaheret isterler. Şüphesiz gerçekleştiriliyor bu test? Bu testte, uyku testinde kullandığımız hep EEG ve önsezi elektrotlarının beraberinde hastanın cinsel organının üzerine bile halka şeklinde benzeri elektrot takarız. Cinsî fonksiyonu normal olan herhangi bir koca normalde, uykunun, REM dönemi dediğimiz, rüyaların ancak ruh bilimsel nedenlerle aciz hareketli kişilerde alelumum sabaha cebin, uykunun REM dönemi dediğimiz rüyaların sunma çok görüldüğü periyodunda ereksiyon haline müstehap. Bu testi uyguladığımızda, şayet uykuda ereksiyon oluyorsa kişide uzvi tıpkı ülkü olmadığını, sorunun ruh bilimsel olduğunu anlıyoruz. Ancak erkek o sırada ereksiyon olamıyorsa sorunun uzvi olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Bu test yüzdelik 100’e yakın ayrımsız sonuç veriyor. Uygulaması görgüsüz mı bu testi? Çokça baskı bile tıpkısı sınav değil amma hastalara söylediğimizde bu pek hoşlarına gitmiyor alelumum. Çünkü erkekler seksüel organlarına ayrımsız elektrot takılmasından hoşlanmıyorlar. Ama aslında dalgı testi eşeysel fonksiyon bozukluklarının tayin edilmesinde kocaman aynı görk oynuyor. Rical bu testi yaptırsa hayatında neler kolaylaşır? Öncelikle teşhis konur. Sertleşme sorunun temelinde ruhsal esbap yatıyorsa bu ortaya yarar ve bu tanıya müteveccih otama uygulanır. Şayet ülkü psikolojikse bahtiyarlık çubuğu, tılsım kabilinden otama yöntemleri yerine terapiye yönelinir. Ama tabii bu de tedavinin kolaylaşacağı anlamına gelmiyor. Akıbet olarak bu konuda erkeklere ne önerirsiniz? Uykularını ahenktar aynı şekilde alsınlar. Ellerinden geldiğince bir saatte uyuyup bir saatte kalksınlar, gaflet uykusu süresine olduğu kadar uyudukları saatlere de özen etsinler, akak odasını pusula görmek, TV ilgilenmek, kemirmek yemek üzere apayrı amaçlar için kullanmasınlar. Elhasıl gaflet hijyenine dikkat etsinler. Çünkü dalgı hijyeni hangi büyüklüğünde gür olursa tensel fonksiyonlar bile o büyüklüğünde gani evet.

Share: