Tekâmül tarihi değişebilir

İsrailli arkeologlar koca tarihine ilgilendiren yetişkin aynı emare bulduklarını duyurdular. Lif Aviv Üniversitesi’nden bire bir takım araştırman, Rosh Haain kazı bilimsel alanındaki benzeri mağarada çağcıl insana ait olduğunu düşündükleri 400 bin yaşında dişler buldu. Kanıtlanması yerinde bu sezinleme insanın evrimsel sürecine ilgilendiren tarihin baştan yazılacağı anlamına geliyor.
Tel Aviv Üniversitesi’nden kazı bilimci Prof. Avi Gopher araştırmanın önemini şöyle açıklıyor, “mağaranın tarihi, Homo sapiens ilmî adına erbap çağcıl insanın, dünyanın bu köşesinde bilinenden çokça daha evvel var olduğunu ortaya koyuyor. Aşina genişlik çarkıt Homo sapiens buluntularını Etiyopya’birlikte ortaya çıkarılmış olan 160.000 yıllık kalıntılar oluşturuyor. Kullanılmamış sezme, eş evrimi ve yayılışıyla ilişkin süreci baştan düşünmemiz gerektiği anlamına geliyor.”
İnsan iskeletinin genişlik dayanabilen parçası olması sebebiyile fosiller üzerindeki analizlerin alelumum üstünde yürütüldüğü dişlerle gelişigüzel, erken dönme insan toplumlarında derkenar olan keskinleştirilmiş ahcar ve değişik ilkel aletlere ait kalıntılar birlikte kazı alanında ortaya matrut durumda.
Fakat İsrailli araştırmacılar, his sonucu kurdukları teoriyi tanıtlamak amacıyla kalıntılar üzerinde henüz aşkın çalışılması gerektiğine bile ilgi çekiyorlar.
Bilimsel anlamda akseptans edilen teoriye göre Homo sapiens, evvel kendisine Afrika’bile ortaya bundan sonra ve sonrasındaysa buradan üs alarak birlik dünyaya yayıldı.

Share: