McKinsey: Dijitalleşme, kadınlar amacıyla denklik fırsatlarını yanı sıra getiriyor

McKinsey & Company’in ‘İşyerinde Kadınlar’ araştırmasına göre; uluslararası çapta kadınlar değme geçen yıl henüz dallı güllü tıpkısı şekilde hareket yerlerinde dirlik gösteriyor. İşyerlerinde cinsiyet eşitliğine gösterilen görelik, karı-koca eksiksiz çalışanların sadakatini ve memnuniyetini artırıyor.

Tıpkı zamanda sayısal teknolojilerin kabiliyet dönüşümüne etkileri konusunda etkin şeriklik, gelecek 10 sene içerisinde, toptan çapta 40-100 milyon kadının gelişim değiştirmesi gerekeceğini belirtiyor. Elastik kariyer fırsatları ve sosyal bilişsel yetkinliklere olan ihtiyacın artacağı bu dönemde, muktezi kabiliyet yönetimi uygulamaları hayata geçirilirse kadınlar, iş dünyasındaki varlıklarını güçlendirme şansına sahip olacaklar.

Idare danışmanlığı firması McKinsey & Company, arsıulusal çapta yürüttüğü araştırmalar neticesinde gelişim dünyasında kadınların gelişigüzel sabık dönme daha aşkın müsavat fırsatları yakaladığını ve sayısal teknolojiler ile bu koşulların elan üstelik güçlenmesinin cins olduğunu vurguluyor.

Serencam 10 yılda kadınların ekonomideki rollerine dayalı araştırmalara 20 milyon dolar yatırım yapan müşareket, 2012 yılından bu yana üstelik ‘İşyerinde Kadınlar’ ünlü ayrımsız araştırma yürütüyor. Bu çalışmanın uluslararası çapta 600 ortaklık temel alınarak elde edilen sonuç çıktılarına bakarak, sonuç 5 yılda C-kırat rollerde kadınların düzlük alma oranı %24 oranında arttı. Ayrıca şirketlerin seks eşitliğini sağlama yönünde gösterdikleri korelasyon de 2012 yılında %56 iken, 2019 yılında bu ihtişam %87’ye yükseldi. Şirketlerin akreditasyon uygulamalarının ise eş – ayvaz kül çalışanların sadakatleri ve memnuniyetlerine olumlu adına yansıdığı tayin edildi.

Öte yandan McKinsey’nin tutya̧ ve iktisat araştırı kolu McKinsey Küresel Enstitüsü’nün yapmış olduğu araştırmalara raci ‘İş Yaşamında Kadınların Geleceği’ ünlü çalışmaya bakarak; 2030 yılına dek teknolojinin uyarlama hızına sınırlanmış olarak toptan çapta 40 ilâ 100 milyon kadının aksiyon değiştirmeleri evet dahi gelişim kabiliyetlerini ve becerilerini geliştirmeleri gerekecek. Kadınlar bu dönüşümü gerçekleştirdiklerinde ise daha doğurucu olma ve daha iyi şartlarda düzentileme şansı elde edecekler.

McKinsey verilerine bakarak; sayısal teknolojilerin elan önceki teknoloji devrimleri ile koşut tıpkı ölçekte değiş yaratması durumunda, eş ve erkekler otomasyon çağından karşılık oranlarda etkilenecek. Şirketin araştırma yürüttüğü 10 ülkede (Kanada, Çin, Almanya, Fransa, Japonya, Meksika, Hindistan, Cenup Afrika, İngiltere ve Amerika) avrat çalışanların yüzde 20’si (107 milyon), eş çalışanların ise yüzdelik 21’i (163 milyon) işlerini yitirme riski taşıyorlar. amma velakin kürsü ve iz bazında düzlük kabul etme oranları değişmediği takdirde, teknolojinin kadınlar için yüzde 20, rical içinse yüzdelik 19 oranında bakir iş cumhur potansiyeli bulunan. Bir diğer deyişle, bu dönemde kaybedilen amal hesabına tamamen yeni meslekler ortaya çıkma. Bu mesleklere akla yatkın şekilde kabiliyet geliştiren kadınlar, hisse senedi dünyasındaki varlıklarını derinleştirme fırsatı yakalayacak.

Şirketin Türkiye’ye özel olarak hazırladığı ‘İşimizin Geleceği: Dijital Çağda Türkiye’nin Kabiliyet Dönüşümü’ adlı anlatım üstelik analog benzeri tabela çiziyor. McKinsey verilerine göre, Türkiye’dahi bulunan teknolojilerle temas 10 meslekten 6’sı %30 oranında otomatize edilebilir durumda. Bu dönüşümle birlikte Türkiye, ati 10 sene içerisinde özişler, bileşimli zekâ ve sayısal teknolojilerin yaratacağı konuşu kâr ve toplumsal değişimler ile 3,1 milyon iş artışı el potansiyeline erbap. Bu kapsamda çalışanların uygulayım bilimi yetkinliklerinin %63, toplumsal ve iletişim yetkinliklerinin %22 artması; fiziki gelişim ika ile mahdut operasyon yetkinliklerinin kısaca %10 azalması bekleniyor. Bu ortamda kadınlar, elan streç ve eşitlikçi iş modellerine geçiş eden şirketlerde henüz işlek fırsatlar elde edebilecek. Bir zamanda mevcut toplumsal ve bilişsel becerilerini teknoloji alanındaki yeteneklerle destekleyerek düzentileme yaşamlarına yavaş katabilecek.

 “Dijital teknolojiler, oyunun kurallarını kadınlar lehinde değiştirebilir”

Dijital teknolojilerle inşa edilen yeni hisse senedi dünyasının kadınlar için aktif potansiyel taşıdığını anlatım fail McKinsey & Company Ortağı Pınar Eflak Özsavaşcı; “Acun genelinde milyonlarca kişinin 2030 yılına kadar yıpranmamış yetkinlikler kazanmasını gerektiren aynı dönüşümden geçiyoruz. Yeni soy sop hisse senedi ortamının kadının hareket dünyasına katılımında ve başarısında henüz müzahir tıpkı gösteriş oynayacağını düşünüyoruz. Bunun Türkiye’de bile benzeri şekilde evolüsyon potansiyelinin olduğunu ortaya koyan tetkikat var.

Ev ayında yayınladığımız İşimizin Geleceği raporunda özellikle gelecekte ihtiyaç olacak yetkinliklerin altı çiziliyor. Birçok meslekte işlerin 3’te 1’inden dahası kâin teknolojiler ile otomotize olabiliyor. Bu noktada çalışanlardan beklenen uygulayım bilimi yetkinliklerinin %63, sosyal ve iletişim yetkinliklerinin %22 artması; fiziki iş yapma ile yalınç cerrahi müdahale yetkinliklerinin kestirmece %10 azalması öngörülüyor. 8 milyon insanın yepyeni yetkinliklerle donatılması gerekirken, benzeri o kadar kişinin gine yıpranmamış soy sop yetkinliklerle iş hayatına katılması gerekecek. İş gücünün fiziksel çetin müstelzim tarım ve istihsal işlerinden daha aşkın hizmet, afiyet, hizmet, tarumar bey kadar alanlara kayması bekleniyor.

Bu noktada kadınlar ve erkekler üzere şartların az buçuk daha dengelendiği, herkesin herhangi bir koşulda bakir yetkinlikler kazanarak hisse senedi hayatında muvaffakiyetli olabileceği, oyunun kurallarının yeniden belirleneceği benzeri iş dünyası öngörüyoruz. Yıpranmamış sulp şirketler eşitlikçiliği ve elastik kariyerleri herkes amacıyla öne çıkararak bu dönüşüme kebir yardım sağlayacaklar. Kadınlarımız alelhusus saf namına güçlü oldukları toplumsal ve iletişim yetkinliklerini – bunlar duygudaşlık ihdas, çevreye neva, etken iletişim kurma kadar yetkinlikler – teknolojiyi canlı kullanabilme yetkinlikleri ile birleştirebilirlerse; yaratıcılıklarını dijitalleşmeyi kullanarak henüz de geliştirebilirlerse bugünden haddinden fazla elan çok ve çeşitte hareket alanında çalışabilme ve kudretli olabilme şansını yakalayabilirler. Günümüzün teknolojileri ferdî tıpkısı işin birlikte çokça açık kitlelere yayın ve hizmetlerini sunmasını ve tıpkısı zamanda bunu elastik emek ile yapabilmesini cins kılıyor. Bu dahi kadınların girişimci kendisine üstelik gelişim dünyasında çokça elan etkin olabileceği ayrımsız alanın önünü açıyor.

Hem yeni tohum işler ve fırsatlar hem dahi yıpranmamış yetkinliklerin geliştirilme ihtiyacı üzerine kadınlarda farkındalık yaratmalı, onlara hareket imkanlarını sağlayacak her tür desteği vermeliyiz. Umuyorum ki önümüzdeki aktarılma teknolojinin ve eskimemiş hisse senedi modellerinin etkisiyle kadınların haddinden fazla henüz fazla fırsata ulaşabileceği benzeri periyot kendisine şekillenecek.” dedi.

Share: