Yöneticiler yatırımları ertelemeyi düşünmüyor

Arsıulusal müşavirlik şirketi PwC, güneş tacı virüs salgının hareket dünyası ve ekonomi üzerindeki etkilerini izlenebilmesi üzere yaptığı CFO Pulse araştırmasının üçüncüsünün sonuçlarını paylaştı. CFO Pulse araştırmasına 24 ülkeden 871 CFO katıldı. Türkiye’nin ilk kez yer aldığı araştırmada Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin CFO’ları, ayrıksı global mal liderleriyle birlikte güneş tacı virüs krizini bir nice açıdan ele aldı.

Araştırmaya bakarak Türkiye’deki para liderlerinin yüzdelik 71’i korona virüsün operasyonları üzerindeki etkileri konusunda nazik bulut duyuyor. Türkiye CFO’larının yüzdelik 83’ü, gelirlerinde düşüş beklediğini rapor ederken dünyanın bilakis krizin finansal etkisi yönündeki endişelerini yüzde 80 ile evvel sıraya koyuyor. Global CFO’lar ise kazançlı sakinlik olasılığı endişesini yüzde 69 ile geçmiş sıraya alıyor.

Araştırmaya katılan küresel CFO’lardan güneş tacı virüsün şirketlere muhtemel etkisinden çok endişeli olduğunu bildirenlerin oranı yüzdelik 70. Ancak ara sıra ülkelerde çok endişeli olduğunu bildirenler yüzde 50’nin altında.

Global adına CFO’ların yüzdelik 82’si giderlerin kısılması önlemlerini planlarken bu CFO’ların yüzde 89’u CapEx yatırımları ertelenmesi veya fesih edilmesinin bir numara olacağını kaydediyor. Ancak, küresel ve Türkiye CFO’larının çoğu dijital inkılap ve Ar-Ge ile ilişik yatırımları ertelemeyi veya tağyir etmeyi planlamıyor.

Araştırmaya katılanların kestirmece yarısı kriz bugün sona erecek olsaydı üç ay içinde şirketlerinin “yalın kat” durumuna dönebileceğine inanıyor. Türkiye CFO’larının yüzdelik 51’i krizin bugün sona ermesi durumunda iş dünyasının “cılız” haline üç ay içinde dönebileceğini öngörüyor. Müddet 6 aya çıktığında ise bu yönde düşün verenlerin oranı yüzde 80’e ulaşıyor. Türk mali yöneticiler global CFO’lardan farklı adına, toparlanmanın 1 yıldan elan aşkın sürmeyeceğine düşünüyorlar.

Kuruluşlar, çalışanların sakıncasız bire bir şekilde işlerine dönmelerine müsaade verecek önlemleri ayn uğrunda bulundursa dahi CFO’ların yüzdelik 20’si eleştiri konularda vacip çalışana cemaat olmamaktan bulut duyuyor. Türkiye için bu devlet yüzde 34’e kadar çıkıyor kim bu bile mukavim haddinden fazla şirketin çalışanlarının kabiliyet ve becerilerini eskimemiş alışılagelen amacıyla geliştirmeyi düşündüklerine bel ediyor olanaklı.

Yarıdan dahası önlem takanak

CFO’ların değerlendirdiği önce iki tedbir, gelişim yeri güvenlik önlemlerini ve gerekliliklerini tahavvül etmek ve fiziki mesafenin korunmasını semirtmek üzere iş alanlarını baştan yapmak, Türkiye CFO’larının yarısından ilavesi de bu önlemleri almayı düşünüyor.

Kriz sırasında ayrımsız kurumu muvazeneli ayla getirmenin kilit noktalarından biri fonksiyonel tıpkı tedbir zincirini tesis etmek. CFO’lar tedarik zinciri sorununa odaklandığında, Türkiye CFO’ları alternatif hakikat arayışına evleviyet vereceğini söylüyor (%69).

Türkiye CFO’ları için, tedarikçilerinin mali ve operasyonel sağlamlığını görmek yüzdelik 60 oranla ikinci öncelikli bahis.

Share: