İstanbul’da en aşkın envestisman ulaştırma ve haberleşmeye

AA muhabirinin İstanbul İl Koordinasyon Yerleşmiş 2019 verilerinden derlediği bilgilere bakarak, yatırımcı kesim ve il kuruluşlarınca 2019 yılında mecmu maliyeti 185 milyar 9 milyon lira olan 1.091 proje uygulandı.

Geçen yıl 317 proje tamamlanırken, nakdi gerçekleşme oranı yüzde 44,6 oldu. 2019’da 32 bilyon 6 milyon lira olan yıl içi ödeneğin 14 milyar 270 milyon lirası harcandı.

Hep projelerin 1.043’ü genel ve özel bütçeli kuruluşlarca yürütülürken, söz konusu projelerin maliyeti 98 milyar 757 milyon teklik oldu.

İlçe belediyeleri dışında mahalli idareler tarafından düzenlenen dış güvenilir yatırımlar karışma koyulmak için 48 projenin toplanmış tutarının 86 bilyon 252 milyon liralık olarak gerçekleşti.

Eğitim-firez ve keyif alanında en çok envestisman Şişli’ye

Sabık sene ayrılan ödeneğin sektörel dağılımına bakıldığında ulaştırma ve tanıtma sektörünün yüzde 56,3 ile önce tam meydan aldığı görüldü.

Tahsisat dağılımında eğitim yüzde 9,4, sağlık yüzde 4,4, enerji yüzdelik 2,6 ve değişik kamu hizmetleri sektörleri yüzdelik 27,2 paya erbap.

Terbiye, kültür ve keyif alanında sunma fazla yatırım harcamasının 361 milyon teklik ile Şişli, 311 milyon lira ile Fatih ve 176 milyon liralık ile Kadıköy ilçelerine yapıldığı bildirildi.

Share: