İkinci elde satışlar durdu, fiyatların düşmesi bekleniyor

Hazne ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının bahis ile ilgili Tebliği Resmi Ceride’bile yayımlandı.

Tebliğde ” 2021 yılı üzere baştan valüasyon oranı % 36,20 (otuz şeş virgül yirmi) namına tayin edilmiş ve 27/11/2021 günlü ve 31672 basit Biçimsel Gazete’birlikte yayımlanan Idrak Asıllar Kanunu Umumi Tebliği (Fasıla No:533) ile zar edilmiş bulunmaktadır. Antrparantez 8/12/2021 tarihli ve 4892 az Cumhur Reisi Kararıyla bahis konusu baştan değerleme oranı, 197 mahdut Kanunun 5 inci maddesinde düz düzlük (I) mahdut tanıtmalık, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sınırlanmış tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde düzlük kayran (I/A) sınırlanmış tarifesinde bulunan taşıtlar üzere, 2022 yılı motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespitinde uygulanmak amacıyla % 25 (yirmi beş) yerine belirlenmiştir. “ denildi.

Buna göre, 1/1/2018 tarihinden (bu gündüz karışma) sonraları taşıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, toprak taşıtları ve bir taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) basit tarifeye göre vergilendirilecek:

(I) ve (I/A) basit tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu esmer taşıtları, aşağıdaki (II) dar tarifeye bakarak vergilendirilecek:

Tayyare ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Albeni Kurumuna ilişik olanlar dünya) aşağıdaki (IV) mahdut tarifeye bakarak vergilendirilecek:

31/12/2017 tarihinden (bu güneş dahil) ilk kayıt ve tescil edilen araba, kaptıkaçtı, yer taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sınırlanmış Kanunun eğreti 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sınırlanmış tarifeye göre vergilendirilecek:

Asya borsalarında yükseliş

 

Dövize endeksli yatırım sistemi ne ant başlayacak?

 

Hava Bilgisi uyardı! 5 bölgede kar var

 

Share: