Girişimciliğin 7 olmazsa olmazı

1-Girişimciliğin anne misyonu naz fotoğraflamak mıdır yoksa toplumsal adaletin önünü tahsis etmek mı? Buluşulan bekçi: Gelişigüzel ikisi bile! Ancak bu noktada, konuşmacılar iki cepheye ayrılıyor: Varlıklı Şimal ülkelerinden mevrut konuşmacılar “girişimcilik ruhu, ekonomiyi canlandırmayı hedefler” derken, gelişmekte olan Güney’den gelenler ise “girişimcinin sosyal rolü” üzerinde durdular. (“Girişimcilik türe ve sosyal ayar yaratıcısı olmalı” – Muhammed İbrahim, Bangladeş’teki Center for Mass Education mağara Science’ın kurucusu) 2-Girişimciliği tabana yaymak ve gençleri isteklendirmek amacıyla hangi yapmalı? Umumi beyin: Dikme gençken eğilir. İlkokulda, lisede “girişimcilik ruhu” aşılanmalı. (beraber tıpkısı asıl tenkit: Ancak, yaratıcılığı, girişimi körleten ve çocukları ’zehretmek ve bıktırmak’ üstüne yerleşmiş milli terbiye politikaları ve yöntemleri yeniden düşünülmeli.) 3-Girişimciliği isteklendirmek ve yerleştirmek üzere antipatik tehlikeli ki olmalı? Umumi akıl: Bu konuda gözler, süratle herhangi bir yerde ve seçme zaman devlete ve hükümetlere yöneliyor. Meğer çerçeve şehirler ve anne soğuk ciddi yerel yönetimler olmalı. Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları yani ’yerel’ yöneticiler kenti, insanlarını, sorunlarını bol tanıdıkları üzere girişimleri ve inovasyonu elan makul yönlendirebilirler. 4-Ekonomik müstevi lehte aleyhte kuşkusuz değerlendirilmeli? Konuşu yassı girişimcilik dinamizmi için belirleyici bire bir prensip. Olumlu ve inatçı açıdan. (“Akse, emniyetsiz fırsatlar sunuyor.” – Leonard Schlesinger, Babson College Başkanı) 21’inci yy girişimcisinin 7 temel kuralı söz konusu uluslararası ’think tank’ World Entrepreneurship Forum’birlikte katılımcılar “Aşama üzere olmazsa olmaz nitelikler / yetkinlikler nelerdir?” sorusuna 47 cevap belirlediler. MERHEM Lyon Executive Development İnovasyon Müdürü Dan Evans’ın yorumlarıyla, arz makro 7 yetkinlik şunlar: 1-İlişkileri ve network’u yutmak Bu çokça majör tıpkısı trend: Girişimci anbean elan geniş, streç ve çapı fırsatlara göre büyüyen yahut küçülen bire bir ekiple çalışıyor. Ekibi yani network’u. Çıktı o eskinin ’komando’ girişimcilik devri kapandı. En erkân karışma şirketler toplumsal paylaşım ağlarının önemini anladı. 2-Yenilikci kanı eşya Müteşebbis, sorunlara yaklaşımında ve çözüm üretirken doğurucu ve ateş parçası olmalı. ’Out of the box’ düşünmeli bilmeli. Hikmet ve deneme birikimini kullanmayı ama gereğinde sorgulamayı dahi bilmeli. Bu az bulunur ve edisyon aynı yönetim anlayışı. 3-Dümen tarzını değiştirebilmek Kullanılmamış benzeri şirketin ilk dönemlerinde, temas özdek çok çabuk gelişir. Yola ’start up modunda’ çıkılabilir amma, gücük sürede idare tarzını etkilemek gerekir, söz misali liderliğe işaret bağlamak gerekebilir. Farklı kültürden insanlarla çalışmayı birlikte kirletmek gerekir. Bunlar yalın kat şeyler değil. Ihtimal birlikte bu yüzden 3 yahut 4 yaşında tökezleyen çokça şeriklik var. 4-Güvenmek, çok dayanıklı… Girişimci tamamıyla zait erke hamile olmalı, hem üstelik mufassal süreli. Bazı kararların neticesini vira etmek için aylarca bakmak gerekecektir, hassaten yılarca. Dümeni pinti tutmak lüzum. Baştan Sona ’erte henüz iyi olacak’ gelmek ve küçük hakeza düşünmek, girişimci için dirimsel bire bir tutumdur. Bu şekilci esneklikle de çatışmaz: Ayrıntılı vadeli tıpkı hedefe iyesi olmak ve bundan şaşmamak. Yol değişebilir, gaye aynıdır, değişmez. 5-Yönetim kurallarını sınırlamak Hem içeride hem dışarıda töre bilimi ırgamak: Müteşebbis amacıyla olmazsa gayrimümkün tıpkı kural. Toplumun ilerlemesine, gelişmesine, zenginleşmesine katkı yarmak üzere kadem ama toplumsal kurallara ocumak çerçevesinde. Antrparantez, bu alanda benzer girişmek, ekibin uyumunu güçlendirir. 6-Delege buyurmak ve rehavet vermek Murahhas emretmek, takkadak benzeri asta ayrımsız görev yüklemek değildir, esas ona hazmetmek demektir. Projeyi ekibine binaen ve istinaden gerçekleştirmektir. Yani insanlara gelişmeleri ve ilerlemeleri üzere yol açmak, imkan tanımaktır. Şayet seçkin yaptıklarını gözleyip kontrol edecekseniz, görev ve tartı vermenin, geniş bir ekiple çalışmanın anlamı yok. 7-Son odaklı olmak Söylemeye dahi ister yok, girişimciliğin özü budur. Akıbet odaklı olmak, hedefe kilitlenmek ’aktif öğrenme’ ile örtüşen ayrımsız tutumdur. Beğenmek ve yaparken bellemek, sonunda adam olmak. Sonsuz başarının yollarını aramak. Hedefi hiç aklından çıkarmamak. Hedefi tutturmanın üste aşmanın yolu bundan mergup. (WEF proje ortağı Les Echos gazetesinin 16.12.2009 günlü yazısından tercümedir.)

Share: