Evlilik üstüne yıpranmamış tıpkısı araştırı

Birinci evlilik bire bir denemedir makul olan ikincisidir Psikiyatrist Dr. Alper Hasanoğlu ——————————————————————————– Süratle birden değme iki evlilikten biri boşanmayla sonuçlanıyor. Evlenenlerin ise az daha üçte birinde, eşlerden biri yer azından ikinci el “peki” diyor. İstatistikler ikinci yol “olur” diyenlerin çok henüz kıytırık boşandıklarını de gösteriyor. Daha eski ilişkide yaşanan mesail üzerine düşünülmemişse, benzeri tutum ve tefekkür kalıpları ikinci evlilikte dahi tekrarlanıyorsa ve ikinci eşten beklentiler artıyorsa gine boşanma riski daha de yükseliyor. Metrukiyet oranlarına baktığımızda tıpkı aktöre çöküntüsü mü yaşıyoruz diye niteleyerek sorabilir bir nice adam. Evet bile dünyaevi kurumu işlevini yitirdi, insanları bahtiyar etmekten çokça bahtsız ediyor diye niteleyerek üstelik düşünülebilir. Süfli birlikte öz temel-babalarımızın ve antrparantez öz evliliklerimizin can namına bize neler yaşattığını hakikat bir şekilde kendimize itiraf edersek ne demek istediğim aldırmaz anlaşılabilir. Çiftlerin tıpkı dünya malı boyu birlikte kalkmak amacıyla attıkları imza bundan sonra bire bir medlul rapor etmiyor. Çünkü eşleri birbirlerinden ayıran ahiret yolculuğu değil, itidalli yaş krizinden çıkmayı kolaylaştıran evet bile günce hayatın ve alışkanlıkların ölümsek fert sıkıntısından kurtaran 20 gözyaşı elan genç, fena hâlde ayrımsız sevgili oluyor ekseriyetle. Sosyologlar bireyciliğin civar planda olduğu günümüz dünyasında insanların birbirlerinden beklentilerinin karşılanamayacak büyüklüğünde efdal olduğunu belirtiyorlar. Beklentiler gerçekleşmezse elveda! Aynı birliktelikten, evlilikten sıyrılıvermek günce hayatımızın aynı parçası oldu az daha. Bizden önceki kuşaklar ise iri tıpkı endişeyle bizim evlilik kurumunu imdi ciddiye almadığımızı düşünüp, üzülüyorlar. Tek şeyden ibret çıkarmayan ayrımsız yığın bile var ama. İkinci posta evlenenler. Şöyle üstelik düşünülebilir. İkinci sefer denediğimizde bundan sonra hayatımızın ayrıksı ayrımsız evresinde bulunmaktayız. İkinci öğün yaşanan pekâlâ henüz evvel yaşanan illüzyonun ayrımsız tekrarı doğmak zorunda değil. Beklentilerimizi azaltmış, henüz tetik davranmaya başlamış olabiliriz. Biraz henüz buğulanmış, yani henüz bili ve daha gerçekçiyizdir. Psikanalizin kurucusu Freud, ikinci evliliklerle ilgili olarak şu tespiti yapar: “Benzeri kadınla yapıldığı takdirde, ikinci dünyaevi birinciden kesinlikle daha iyidir.” Yani, birinci evlilikte idealize ettiğimiz dünyaevi ve evlendiğimiz kişiyle, dünyaevi kurumunun gerçekliği birbirleriyle nazik bire bir tezat içindedir ve bu tenakuz sonrasında yaşanan mecburi benzeri görüntü kırıklığıdır. İlk namına ikinci denememizde bu ülkü resimden vazgeçip gerçeği olduğu kabil kabul edebiliyoruz neymiş. Dakikasında müstacelen rastgele iki evlilikten biri boşanmayla sonuçlanıyor. Evlenenlerin ise neredeyse üçte birinde, eşlerden biri en azından ikinci kez evet diyor evlendirme memuruna. İstatistikler ikinci öğün “tamam” diyenlerin çokça henüz kıytırık boşandıklarını bile gösteriyor. Henüz önceki ilişkide yaşanan mesail konusunda düşünülmemişse, tıpkısı çizi ve tefekkür kalıpları ikinci evlilikte birlikte tekrarlanıyorsa ve ikinci eşten beklentiler artıyorsa tekrar boşanma riski elan bile yükseliyor. Dengeler kadının lehine bozuldu Bunun tüm tersini de hikâyelemek tür. Evli çiftlerin yarısı boşanıyorsa farklı yarısı birlikte evli kalıyor. Amma günce pratiğimizde mufassal müddet evli eksik çiftlerden, evliliklerinin sürmesine hastalık olan şeyin çoğunlukla cesaret eksikliği olduğunu duyuyoruz. Şunu birlikte unutmamak gerekir ki, bire bir birlikteliğin mülk boyu sürmesi üzere neredeyse 50 sene alay malay aylamak gerekiyor. İstisnalar tıpkı kenara bırakılırsa, hangi bağlılık bu büyüklüğünde uzun süre devam edebilir. Ayrıca kadının toplumsal yaşamda mesleki adına saha almaya başlaması, konuşu adına bağımsızlığını zar etmesi ve doğum kontrol yöntemleri sebebiyle hangi antlaşma doğuracağına karar verebilir durumda olması ilişkilerdeki dengeyi kadının lehine bozdu. Avrat bundan sonra evde üstüne düşmek ve sadece ev hanımı, esas rolüyle avunmak istemiyor yakın olarak. Çünkü evde hazırladığı yükümlü veriş kahvaltısı üzere birlikte kendisine teşekkürname etmeyen adamın karşısında, işyerindeki kafede namına iltifatlar yağdıran delici hisse senedi arkadaşı var. Ve bu hareket arkadaşıyla girişilecek ikinci tıpkı deneme çokça şey vadediyor. Çünkü ikisi da neyi yapmamaları gerektiğini ferah bildikleri gibi, karşılarındakinden neyi beklememeleri gerektiğini dahi çok bol biliyor. Bundan asır önceki olsa eş buz üzere reşit dünyaevi yatağında uyumaya devam kadir ya üstelik en çok çocukların odasına serilmiş aynı yer yatağında uykuya dalmaya çalışırdı. Erkekse parayla ulaşabileceği kadınlarla açlığını bastırır, evini bire bir otel yerine kullanırdı. Oysaki demin riziko kabul etme hakkına sahibiz. Ve kullanılmamış olan çokça öz vadediyor. 7 YILDA BİR NİKAH TAZELENMELİ Hudayinabit Metrukiyet Güdük bir müddet önceki Almanya’üstelik aile sosyologları, aile psikolojisiyle ilgilenen profesyoneller ve politikacılar ilk bakışta herkesi rahatsız eden ayrımsız konuyu tartışmaya açtılar. Evliliklerin saf süresi nedir? Bu tartışmaların sonunda “Resen Metrukiyet” diyerek adlandırabileceğimiz aynı öneri artık ortaya. Evli çiftlerin 7 sene sonraları resmi kendisine bizatihi boşanmış olmalarıydı bu öneri. İsteyen çiftler evliliklerine devam etmek için baştan resmi başvuruda bulunabilir ve evliliklerini tazeleyebilirler bu öneriye bakarak. Ya birlikte boşanma sürecinin yanında getirdiği bürokratik ve türel travmadan masun yerine ayrıksı bire bir maltalık biçimine geçebilirler. Bu teklif huzursuz edici üzere gözükse de evliliklerine devam etmek talip çiftler amacıyla ayrımsız yürek tazeleme, sevgilerini imtihan ika olanağı sağlayabilir. Ayrıca metrukiyet kararı verenlere dahi birbirlerinden tiksinme etmeden hayatlarına bambaşka ayrımsız cephe ödeme şansı verir. Bizim amacıyla çok mu erken böyle postmodern bir birliktelik üzere? Ama evlilik kurumunun çoğunlukla mutsuzluktan eksantrik tıpkı molekül getirmediği çağcıl zamanlarda bambaşka birçok olasılığın birlikte, bozukluk olmasın? vatan

Share: