ECB animasyon önlemlerini azaltacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması 2017 yılı I. Çevrim sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya bakarak, Türkiye’de 3 milyon 900 bin can süreduran. İşsizlerin yüzde 63,1’kayınbirader erkekler, yüzdelik 36,9’unu ise kadınlar oluşturuyor. Mecmu işsizlerin yüzdelik 28,9’u 15-24 gözyaşı aralığındaki gençler…

İşsiz sayısının; istihdam edilenler ile işsizlerin toplamından oluşan işgücüne bölünmesiyle elde edilen başıboşluk oranı 2017 yılı I. Döneminde yüzdelik 12,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizler, 15 ve daha üst yaştaki bütün nüfusun yüzde 6,5’kayınbirader oluşturmakta. Özge tıpkı ifadeyle herhangi bir yüz kişiden yedisi atıl.

Araştırma sonuçlarına göre, işsizlerin yüzdelik 51,2’sini lise şeş terbiye düzeyine erbap olanlar, yüzdelik 23,6’sını yükseköğretim, yüzde 11,8’kayınbirader genel ortaöğretim, yüzde 11,3’ünü mesleksel veya beceri ortaöğretim mezunları, yüzde 2,1’kayınbirader ise okuryazar olmayanlar oluşturuyor.

İşsizlerin gelişim aradıkları iz grupları incelendiğinde yüzdelik 23,1’i bakım ve satma elemanı adına, yüzdelik 19’u kapsam gerektirmeyen işlerde harıldamak istediğini beyan etti. İşsizlerin yüzde 14,5’ini sanatkarlık ve ilişik işlerde, yüzdelik 13’ünü ise sektör ve almaç hizmetlerinde işlemek için gelişim arayanlar oluşturdu.

İşsizlerin yüzde 21’kayınbirader detaylı sürekli tembel yerine tanımlanan bire bir yıldan ince süredir hisse senedi arayanlar, yüzde 79’unu ise 1 yıldan güdük süredir aksiyon arayanlar oluşturdu.

Share: