Çin’de çevirici satışları azaldı

EPDK’nin genel ağ sitesinde düz kayran duyuruya bakarak, şarj ağı işletmeci lisansı başvuruları hoppadak elektronik ortamda alınacak, aracısız yahut posta tarafından yapılan lisans başvuruları dikkate alınmayacak.

Başvurular 18 Nisan’dan itibaren yapılmaya başlanacak

Lisans başvurusunda bulunacak hukuksal kişilerin, başvuru yapmaya yetkili kıldıkları kişi veya kişilere ait izin belgelerinin aslının ya üstelik noterlik musaddak tıpkı nüshasının zaruri arzuhâl formatına akla yatkın şekilde elektronik ortamda hazırlanan bir yazının eki namına elden yahut el tarafından EPDK’ye sunulması gerekecek.

EPDK’nin “Yükleme Hizmeti Yönetmeliği” sabık hafta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı

Buna bakarak, lisans yer fazla 49 yıla kadar verilebilecek. Lisans süresi, lisans sahibinin talebi konusunda süre bitiminden girmek üzere ve öngörülen maksimum lisans süresi gözetilmek kanalıyla uzatılabilecek.

Şarj zehir işletmecisi, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay zarfında yer bir iki 50 sayı yükleme ünitesinden ve en birkaç 5 farklı ilçedeki şarj istasyonundan oluşacak şekilde şarj ağını oluşturacak.

Şarj ağında meydan düz şarj ünitelerinin arz beş altı yüzdelik 5’i ile Karayolları Umumi Müdürlüğünün sorumluluğu altında mevcut otoyollar ve mehabet otoyollarında düzlük düzlük yükleme ünitelerinin arz birkaç yüzde 50’sinin DC 50 kilovat (kW) ve üst güçteki yükleme niteliğinde olması mecburi olacak.

Çin, elektrikli açar üretimini artırdı

 

Anahtar şarj istasyonu yatırımlarına idraksiz ödemesiz destek

 

Share: