CHP Sayıştay raporlarını bekliyor

CHP Kol Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Esas Mahkemesi’nin kararını gerekçe göstererek, “Sayıştay’dan elan önce bozma edilen hükümleri dayanak göstererek 2013 yılı Merkezi Idare Bütçe Kanun Tasarısı ile 2011 yılı Kesme Hesap Kanun Tasarısı ekinde TBMM’ye göndermediği raporları göndermesini bekliyoruz. Artık Sayıştay’ın raporları göndermemek üzere esbabımucibe gösterebileceği yasal bire bir engel birlikte bulunmamaktadır” dedi.
CHP’li Hamzaçebi yaptığı yazılı açıklamada, AKP iktidarının 4 Orak Ayı 2012’bile çıkardığı 6353 dar yasayla, kendini adisyon verme yükümlülüğünden erkin kılan tensikat yaptığını sav ederek, “TBMM’nin ‘bütçe hakkı’na yani demokrasiye açık oturum aynı çarpış indirmişti. AKP’nin yaptığı bu panel çarpış nedeniyle hükümetin 2011 Yılı Stabil Hesap Kanunu, Sayıştay raporları olmadan görüşülmüş ve nedeniyle hükümet 2011 Bütçesiyle yaptığı harcamaların hesabını halkın temsilcisi olan TBMM’ye vermemişti” dedi.
Esas Mahkemesi’nin aldığı kararı hatırlatan Hamzaçebi, “Esas Mahkemesi, açtığımız tağyir davasını 27 Açıklık 2012 tarihinde görüşerek aldığı kararla TBMM’nin ‘bütçe hakkı’na yani demokrasiye sahip çıkarak, AKP’nin demokratik sistemin temelini oluşturan bütçe hakkına cebin yapmış olduğu siyasal darbeye ‘dur’ dedi” diye niteleyerek şöyle devam etti:
“Esas Mahkemesi 4 Orak Ayı 2012 tarihinde kabul edilen 6353 mahdut Kanunun 45’inci maddesiyle 6085 sınırlanmış Sayıştay Kanununun 35’inci maddesine eklenen (2) numaralı fıkrada düzlük kayran;
(a) bendindeki, Sayıştay’ın örneğin kamu kurumlarının imal işlerinde yasalara hilaf ‘müddet uzatımı’ vererek değer farkı ödenmesi üzere finansal sonuçlar doğuran yönetsel kararları denetleyemeyeceğine ilişik hükümranlık ile gine Sayıştay’ın TBMM namına yapacağı denetimlerde, neleri şüphesiz denetleyeceğine denetlediği kurumu de ortak fail kuralları;
(b) bendindeki, Sayıştay’ın amme kaynaklarının elde edilmesi, kullanılması ve harcanmasını mutluluk, tutumluluk ve etkililik ilkelerine göre denetleyemeyeceğine ilgilendiren kuralları;
(c) bendindeki, Sayıştay denetimlerini denetlediği idarelerin çıkardıkları düzenleyici işler ile verdikleri yönetsel görüşlere bağımlı kılan ve Sayıştay yargılama dairelerinin yetkisinde olan finansal mevzuatı açımlama yetkisini, Sayıştay Başkanı ile Sayıştay’ın denetlediği idarelere devreden düzenlemeleri;
(ç) bendindeki, Sayıştay denetimi sonucunda denetçiler yoluyla düzenlenecek raporlarda yasalara çap olan hareket ve amal yanı sıra, akıllıca olanlara da düz verileceği ve böylelikle söz gelişi tahminî 22 kamyon dolusu evraka konu adisyon ve işlemi olan Milli Terbiye Bakanlığı üzere tahminî 400.000 sayfalık denetim raporu düzenleneceğini öngören hüküm; denetçilerin akla yatkın gördüğü aksiyon ve işlemler üzere sonradan yasalara aykırılıktan alay edilemeyeceği ve nedeniyle Sayıştay enstantane daireleri ile kurullarının yetkisini denetçilere devren Sayıştay’ı hukuka makul denetleme yapamaz kuzuluk getiren düzenlemeleri; iptal etmiştir.”
Sayıştay’dan daha önceki bozma edilen hükümleri mesnet göstererek 2013 yılı Merkezi Dalavere Bütçe Kanun Tasarısı ile 2011 yılı Kesin Adisyon Kanun Tasarısı ekinde TBMM’ye göndermediği raporları göndermesini beklediklerine belen eden Hamzaçebi, “Daha Çok Sayıştay’ın raporları göndermemek üzere esbabımucibe gösterebileceği kanuncu tıpkı bariyer bile bulunmamaktadır. Anılan kanun tasarılarının yasalaşmış olması raporların gönderilmemesine esbabımucibe olanaksız” dedi. (

Share: