BES’ üstelik birikim 18 yılda 200 milyar liraya dayandı

Dünyada olduğu kadar Türkiye’da de toplumsal asayiş sistemini tamamlayan kendisine kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) katılımcıların kaynak tutarı ile devlet katkısı görüntü tutarının hep büyüklüğü olan 181 bilyon 359,7 milyon teklik ile bizatihi katılımla sisteme karışma olanların biriktirdiği 14 bilyon 832,8 milyon lira dikkate alındığında, sistemin bütün büyüklüğü 18 yılda 196 bilyon 192,5 milyon liraya ulaştı.

Bireylerin tekaütlük dönemlerinde zenginlik seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, bire bir zamanda az zarfında etraflı vadeli artırım seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla büyüklük ekonomisine yardım sağlayıcı BES, Türkiye’bile 27 Teşrinievvel 2003’te başlayarak 18. yılını doldurdu.

Tekaütlük Gözaltı Merkezi (EGM), BES’e ilişkin istatistiksel verileri kendi kendine katılımın getirilmesinin ardından “BES istatistikleri” ve “OKS istatistikleri” şeklinde iki ayrı başlık altında yayımlıyor.

BES’ten tekaüt sayısı 162 bin 10’a ulaştı

EGM verilerinden derlenen bilgilere göre, 15 Teşrinievvel itibarıyla sistemdeki elçi sayısı 6 milyon 995 bin 897 oldu.

söz konusu dönemde katılımcıların görüntü tutarı 159 milyar 96,5 milyon lirayı bulurken, kerem katkısı fon tutarı dahi 22 bilyon 263,2 milyon teklik kendisine gerçekleşti. Sonunda katılımcıların görüntü tutarı ile heybet katkısı görüntü tutarının toplanmış büyüklüğü 181 milyar 359,7 milyon lira oldu.

15 Ilk Teşrin itibarıyla BES’ten zahmetli olan kişi sayısı da 162 bin 10’a ulaştı.

BES ve OKS katılımcılarının 137 bilyon 466,6 milyon lirası faizli fonlarda
BES elçi görüntü tutarının 132 milyar 24,8 milyon lirası faizli fonlarda, 27 bilyon 71,7 milyon lirası ise faizsiz fonlarda değerlendirilirken, çap katkısı görüntü tutarının 20 bilyon 6,8 milyon lirası faizli, 2 bilyon 256,4 milyon lirası de faizsiz fonlarda bulunuyor.

OKS’deki 6 milyon 123 bin 781 çalışanın biriktirdiği 14 milyar 147,9 milyon teklik görüntü tutarının ise 5 bilyon 441,8 milyon lirası faizli fonlarda, 8 bilyon 706 milyon lirası faizsiz fonlarda düzlük alıyor. Böylece BES ve OKS elçi fonlarının 137 bilyon 466,6 milyon lirası faizli, 35 bilyon 777,7 milyon lirası faizsiz fonlarda değerlendiriliyor.

Hep görüntü büyüklüğü 25 bilyon 855,9 milyon teklik arttı

2020 sonunda BES’teki delege sayısı 6 milyon 900 bin 565, katılımcıların kaynak tutarı dahi 137 milyar 93,9 milyon teklik olarak kaydedilmişti. Oran katkısı görüntü tutarı 21 milyar 253,5 milyon liralık, emekli olanların sayısı birlikte 137 bin 676 olarak gerçekleşmişti. bahis konusu dönemde OKS’ye bakıldığında, çalışanların biriktirdiği kaynak tutarı 11 bilyon 304,1 milyon teklik, cesamet katkısı ise 483,3 milyon teklik olmuştu.

Böylece 2020 sonundan 15 Ekim’e kadar güzeşte sürede, katılımcı fon tutarı 22 bilyon 2,6 milyon liralık artma gösterirken, söz konusu dönemde mehabet katkısı görüntü tutarı 1 milyar 9,5 milyon liralık arttı.

OKS’da ise güzeşte yılın sonundan 15 Ilk Teşrin’e kadarki dönemde çalışanların biriktirdiği kaynak tutarı 2 milyar 843,8 milyon liralık artım kaydetti.

Sonunda katılımcıların görüntü tutarı, izzet katkısı kaynak tutarı ve OKS’deki birikimler dikkate alındığında 2020 yıl sonundan bu yana hep kaynak büyüklüğünde 25 bilyon 855,9 milyon teklik yükseliş görüldü. Benzeri dönemde 24 bin 334 can de emekliler arasına katıldı.

bu arada, katılımcıların kaynak tutarı ile şevket katkısı fon tutarının mecmu büyüklüğü olan 181 bilyon 359,7 milyon lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 14 bilyon 832,8 milyon liralık dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 18 yılda 196 milyar 192,5 milyon liraya ulaştı.

Öte yandan, BES ve OKS katılımcılarının bütün sayısı 13 milyon 119 bin 678’yi buldu.

MB piyasayı 43 bilyon TL fonladı

 

BES’e murahhas sayısı 2022’da 13,5 milyonu bulabilir

 

4 iştirak ortaklık essah sigorta için başvurdu

 

Share: