Bankalardan çek talebi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydınlık, ”Bankaların çek yaprağı başına olan sorumluluklarının kaldırılmasını arzu ediyoruz” dedi.
Itimat Anahtar Bürosu’nun (KKB) Ataşehir’deki bakir binasının açılışı ile çek ve risk raporlarının elektronik ortama taşındığı ”E-Anlatım Sistemi”nin tanıtımında Işıklı, küresel ekonominin koşulları dikkate alındığında riskin bereketli yönetenler amacıyla vesile, yönetemeyenler üzere ise zılgıt oluşturabileceğini söyledi.
Riziko almayanların büyümesi ve rekabet gücünün ise kapalı kalacağını belirten Görgülü, şunları aktardı:
”İşletmelerimizin dimdik olarak büyümesi için belirleyici olan anne faktörlerden ayrımsız tanesinin özkaynaklarımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Özkaynakların güçlendirilmesi kadar oylumlu aynı laf borçlanmanın ekonomik yapılması, risklerin makul fiyatlanması ve yönetilmesidir. Riske dair idare yüce ve sıkıntılı anlamda modern idare anlayışının esas konularından bir tanesidir. Bu mezhep alelhusus finansal sektördeki düzenlemelere henüz aşkın yansımakta riziko ve anamal arasındaki alışveriş geçmişe için çok elan işlek kurulmaktadır.
Riskleri makul yönetmenin temel kuralı cesaret değerliliğin ve ödeme gücünün ölçülmesini sağlayacak akla yatkın bilgidir. Riziko merkezi bu anlamda çok koca bire bir işleve sahip olacaktır. Kurumsal ve ferdî, fazlalık ve negatif risk bilgilerinin tafsilatlı adına bir zamanlar ve hesaplı adına izlenmesine imkan vererek risk ve fiyatlama yelpazesinin henüz geniş aralıklarda uygulanmasını olabilir kılacaktır.”
Böylece soylu erki faaliyetin finansmanında çok henüz sağlıklı kararlar alınabileceğine dikkati calip Aydın, ”Bunun anlamı kaynakların henüz artağan kullanılması ve tasarrufun artmasıdır” dedi.
Risk merkezinin, Eşkal Bankası, Bankacılık Aranjman ve Denetleme Kurulu (BDDK), cesaret veren ve başöğretmen mali kurumların işbirliği ile oluşturulmakta olduğunu belirten Vazıh, ”Riziko Merkezi finansal kurumlar yanında kurumsal ve ferdî müşterilere ilişik riziko bilgilerine cemaat mali olmayan kuruluşların dahi hikmet aktaracağı ve paylaşacağı bire bir yapıda kurulmuştur” ifadelerini kullandı.
Bu yönü ile riziko merkezinin parçalanmamış sektörler ile işbirliği içerisinde olacağını dile getiren Aydınlık, şunları söyledi:
”Bugün bu yolda cesim adımlardan tıpkısı tanesi atılacaktır. Bu şalter ile risk merkezi çalışmalarının ilerlemekte olduğunu, bu kamer içre Dalan Bankası’ndaki bilgilerin riziko merkezi marifetiyle doğrulama alınacağını, test amaçlı üç maaş bire bir dönemden sonra ikinci çeyrekten itibaren paralel uygulamaya geçileceğini ve yılın ikinci yarısından itibaren riziko merkezinin, yasanın ve düzenlemelerin öngördüğü işlevine başlayacağını uyarlamak isterim. Bilgilerin toplanması, işlenmesi ve paylaşılması risk merkezi sorumluluğunda fakat KKB yoluyla yapılacaktır.”
-Bankaların çek yaprağı başına olan sorumlulukları…-
Bu aşamada tıpkı konuyu dile değirmek istediğini ve zaman tanıtımı yaptıkları sistemle çek kabul edenlerin çek keşidecisinin bilgilerini lüzumlu bankalardan isterse elektronik yöntemle kısa sürede görebileceklerini rapor fail Kültürlü, sözlerini şu şekilde tamamladı:
”Bu nedenle bankaların çek yaprağı başına olan sorumluluklarının kaldırılmasını murat ediyoruz. Bu sayede bankalar çek defterleri amacıyla anamal boşaltmak zorunda kalmayacakları üzere maliyetler düşecektir. Çek defteri için garanti istenmeyeceğinden alelhusus kıtipiyoz işletmelerimiz ve esnaflarımız açısından çek kullanımı henüz konuşu hale gelebilecektir. Sadık sektör temsilcileri marifetiyle de destekleneceğini beklediğimiz talebimizin hükümetimiz yoluyla akıllıca görülerek düzenlemelerde bodur sürede zaruri değişikliğin yapılmasını genişlik ediyoruz.

Share: