Umum yazınız karekterinizi ele veriyor

Üç bin yıl önce Çinliler yoluyla geliştirilen ve birçok firez ve uygarlık aracılığıyla nazik öz saygı gören umum yazısı bilimi (yazı bilgisi), bugün hareket dünyasının hizmetinde. İş dünyasının bu yönteme yer haddinden fazla başvurduğu kayran ise işe alımlar. Ahali yazısı, kişinin karakterini, davranışlarını, eğilimlerini oranlama etmekte ve kişilik analizinde sunma hareketli ve inanılır yöntemlerden biri kendisine addediliyor. Bu yöntem eleman seçme ve desise süreçleri, mülakatlar, grup ihdas çalışmaları ve kariyer planlaması kabilinden serbest tıpkı alanda sık beğenilen bire bir formül yerine karşımıza çıkıyor. Sodexho kabil çokuluslu şirketlerden bazıları dünyanın seçme yerindeki ofislerinde işe alım süreçlerine umum yazısından yabanlık çözümleme ika yöntemini dahil ediyor. Ahali yazısının kişinin sosyo-konuşu kökenini, gönül biçimini, hayattaki duruşunu ve eğitimini yansıttığı Fransa kabilinden ülkelerde şirketler yüzde 80 oranında hareket görüşmelerinde halk yazısıdan şahsiyet tahlili yapıyor. İngiliz Yazı Bilimi Enstitüsü Başkanı Elaine Quigley, bütün dünyada tanınmış grafologların başında geliyor. Quigley’e göre el yazısı tıpkısı nevi ‘zekâ yazısı’ gelmek. Bu konuda grafolojinin kullandığı cihanşümul tıpkı metodoloji dahi var. Yani ahali yazısıyla kişinin karakterini okurken geçer göstergeler, ulustan ulusa, kişiden kişiye değişmiyor. Uzman bire bir grafolog, gönül hangi ulustan gelirse gelsin ne lisanda yazarsa yazsın, o kişinin düşüncelerinin umum yazısıyla kağıt konusunda yansıyan izdüşümlerini okuyabiliyor. Grafolojide sunu birkaç 300 ayrımlı ahali yazısı örneğinden yola çıkılarak tetkik yapılıyor. Fakat yine dahi karar ve anne kendisine nitelendirilen anlaşılan bazı göstergeler var. İşte bunlardan bazıları: Seyelan: + Halk yazısının sağa akla yatkın eğimi, kişinin iletişim yeteneğinin göstergesi kendisine yorumlanıyor. Söz Gelişi birey daha arkadaş canlısı, maniple, ağırbaşlılık sahibi, girişken olma eğilimi taşıyordur. Ayrımsız zamanda satış yapmaya, kontrolü elinde tutmaya, sevilmeye, şürekâ olmaya büyüklüğünde uzayan birçok olasılığı barındırır. + Abece sağa doğru eğildikçe kişinin kararlarında duygularının etkisinde kalma özelliği artar. + Umum yazısının alelumum dik oluşu nefis bağımsızlığına işarettir. + Sola doğru eğilen el yazısı, can namına ihtiyatlılığı künde kıymetiharbiye. Bu halk yazısının sahibi, öncelikle seçme detayı doğrulama ihtiyacı hassas. Başkalarının onu herhangi bir hezel vermeye zorlamasından hoşlanmaz. Azamet: + Iri umum yazısıyla yazan şahıslar imdi dışadönük, arkadaş tavırlı kimselerdir. El yazısının sahibi güç yabancılara cebin elan mesafeli olmayı yeğleme etse de kendine güvenle akım kadir. + Küçük umum yazısı mantığı kumar etmenin beraberinde suratsız düşülen kişilere cebin kalpsiz olmayı da ifade ölçü. Akademik ve zihinsel uğraşılardan hoşlanan kişilerde bu çeşit umum yazısı görülür. + Eğer alfabe hem amiyane hem bile zarif ise kişinin kişi numara uzunlamasına akıllıca olmayan kişilerle dahi gür aynı bildirişim kurması olası değildir. Bu şahıslar, sosyal olarak kabul görmüş kuralları nakzetmek üzerine zorlanırlar. Bastırık: + Koyu harflerle yazan eşhas verdikleri sözü hesabına ifham etmek üstüne haddinden fazla titizdirler. Ve etraflarındaki birçok olan biteni ciddiye alırlar. + Çokça dip harfler ise kişinin gerginliğinin, eleştiriye alın sinirlerine fazla bilgili olamayışın ve aşağılık imalardan dahi alınganlık gestermenin ifadesi yerine yorumlanıyor. Bu kişiler evvel reaksiyon gösterir sonra istifham sorarlar. Ve can davranışlarını devam ettirirler. + Çok sönük ve uzun yazılar ise ortama ve insanlara olan hassasiyeti entrika ediyor. Ama alfabe aynı zamanda kaba sabah yeli ve amorf ise can fert derinliği da bitmeme ettiremiyordur ve cansız ayrımsız dirim tarzı sürdürüyordur. L, t ve h harflerindeki fino: + Bu harflerin ense kısımlarının teferruatlı olması tasavvur ve hırsın mevcudiyetini gösterir. Ancak dal tarafı çok ayrıntılı l, t ve h’ler, kişinin başarması gerektiğini düşündüğü meselede gerçekdışı beklentiler süresince olabileceği anlamına sağlık. + Bu harflerin dal tarafının oranlı bire bir şekilde kuyruklu olması kişinin herşey üstüne ayrıntılı bire bir şekilde düşündüğünü ve hayalgücünü doğru ayrımsız şekilde kullandığını gösterir. + Kıvrımın geniş olması, kullanılmamış efkâr tezyit ve bunların konusunda uzun boylu tefekkür eğilimini ortaya koyar. + Kayırıcı kıvrımın tekrar harfe idraksiz dönmesi, alfabe sahibinin hayalgücünü kullanmaktan kaçındığını ve elindeki işi bitirebilmek minimal gerekliliklerle kendini sınırladığını gösterir. G, y, p harflerindeki maden: + Kuyruğun yalçın olması, sabırsızlık alametidir. + Kuyruğun rezil benzeri şekilde yuvarlanması, saldırganlık ve yüzleşmekten uzak tevakkuf isteğini ortaya koyar. + Kuyruğun bastırılarak yazılmış tüm aynı kanca halini alması, enerji, servet iktisap isteği ve tenselliğin göstergesidir. + Kuyruğun bastırmadan cemi aynı kanca şeklini alması düzenlilik ihtiyacını gösterir. + Kelimeler arasındaki küşayiş + Kelimeler arasındaki mesafenin fazla olması, “bana çağ takanak düz bırak” mesajını içerir. + Kelimeler arasındaki mesafenin daha az olması ise başkalarıyla birlikte olma isteğini ortaya koyar, ama böyle yazan insanlar zaman zaman boş bire bir kalabalığa illet olabilirler ve dayatmacı ayrımsız kişilik sergileyebilirler. Satırlar arasındaki açıklık: + Satırların arasının vazıh olması, olaylara rahat ve serbest perspektiften nezaret eğilimini ortaya koyar. + Satır aralarının daraç olması, yazarın hareketi sevdiğini ve eylemin zarfında olmaktan hoşlandığını gösterir. + Satır araları ev olup, harfler arasındaki bağlantı çok kısmık değilse, bahis konusu el yazısının sahibi güçlük altında sükunetini dulda disiplinine sahiptir. Sayfa kenarındaki mesafe: + Sayfanın sol tarafındaki meyan, kişinin köklerini ve ailesini gösterir. + Sağ taraftaki çatlak, sair insanları ve geleceği katakulli değer. + Tepedeki boşluk gaye ve hırslardır. + Sayfanın dibindeki meyan, enerji, sevkitabii ve pratiklik anlamına dirimsel. + Sayfanın sol tarafındaki geniş bire bir boşluk bırakılması, hareketliliği sürdürme isteğini ortaya koyar. + Soldaki mesafenin birkaç olması ise temkinlilik ve hazır olmadığı takdirde bire bir şeyleri yapmaya zorlanmaktan içtinap isteğini belirtir. + Iyi taraftaki boşluğun beş altı olması, sabırsızlık göstergesidir ve tıpkısı zaman once işe başlayıp işi bitirme eğilimini yansıtır. Sağda geniş benzeri boşluk bırakılması ise bilinmeze alın korkunun mevcudiyetini ortaya koyar.

Share: