Toptan yatırımlar sonuç 9 yılın bildirme bağan seviyesinde

Küreselleşme rüzgarlarının yerini ‘yerel’leşme olgusuna bırakması global satın alma ve toplaşma rakamlarına dahi yansıdı. Mürekkep Milel Ticaret ve Kalkınma Örgütü’nün (UNCTAD) açıkladığı verilere göre son 1 trilyon 297 milyar dolar ile son 9 yılın yeryüzü düşük mübayaa ve birleşmesine imza atıldı. Ümranlı ülkelere olan yatırım 2004’ten beri sunu bağan seviyeye inerken gelişmekte olan ülkelere envestisman ise 706.4 bilyon dolarla zirvede. Son 10 yılda toplaşma ve satın almalarda arz faziletkâr hacme 2015 yılında 2 trilyon 34 milyar dolarla ulaşılmıştı. Küreselleşme sürecinin ortaya çıkardığı yeryüzü oylumlu olgulardan biri yerine tanıdık, ülkelere mutedil ve teferruatlı vadeli anamal ve teknoloji getiren aracısız ecnebi yatırımlar dünya genelinde sabık sene 2009’dan bu yana kaydedilen en bağan değere geriledi. Türkiye’de ise 2018’de yabancı sermaye girişinde yıllık bazda yüzde 12,8’lik artış kaydedildi.

Birleşmiş Milel Tecim ve Kalkınma Örgütü’nün (UNCTAD) açıkladığı verilere bakarak, geçen sene ülkelerin aldığı hep aracısız yabancı yatırım (FDI) miktarında tıpkı esbak yıla bakarak yüzdelik 13.4’lük düşüş gerçekleşti. Geçen yıl acun genelinde gerçekleştirilen aut yatırım 1 trilyon 297 bilyon dolar oldu. Böylecene, toptan bazda direkt ecnebi yatırım miktarında 2009 yılında kaydedilen 1 trilyon 172 milyar dolarlık seviyeden bu yana en bağan ayar görüldü. Dünyada genişlik faziletli yabancı sermaye akışı 2 trilyon 34 bilyon dolarla 2015 yılında kayıtlara geçmişti. Global bazdaki direkt ecnebi yatırım miktarı 2015-2018 yıllarında ise sonsuz düşüş eğilimi gösterdi.

Gelişen ülkelere yatırım sürdü

Ülke grupları bazında bakıldığında, gelişmekte olan ülkelere gerçekleştirilen doğrudan yabancı envestisman tutarı geçen sene tıpkı geçmiş yıla bakarak yüzdelik 2’lik artma gösterirken, mütekâmil ülkelerde bahis konusu dönemde yüzde 27 düştü.

Gelişmekte olan ülkelerde dış yatırım, yeryüzü efdal değere 728,8 bilyon dolarla 2015 yılında ulaştı. Geçen sene söz konusu ülkelere gerçekleştirilen yabancı anamal akışı 706,4 milyar dolarla, 2015 yılından sonraki yeryüzü ferah seviyeye ulaştı.

Mavera yandan, ümranlı ülkelere gerçekleştiren aracısız ecnebi envestisman 556,9 bilyon dolarla, 2004 yılında ölçülen 401,6 milyar dolarlık değerden bu yana yer düşük seviyeye geriledi. Kaslı ülkelerde, bahis konusu derece arz efdal seviyeye 1 trilyon 282 milyar dolarla 2007 yılında ulaşmıştı.

Sunu aşkın envestisman Asya’ya

Coğrafi bölgeler bazında bakıldığında ise geçen sene en çok direkt ecnebi yatırım alan kıta 552 bilyon 835 milyon dolarla Asya oldu. Bu kıtayı 438 milyar 232 milyon dolarla Amerika, 196 milyar 628 milyon dolarla Avrupa ve 45 bilyon 902 milyon dolarla Afrika izleme etti.

Gerçekleştirilen aut yatırım miktarı, ayrımsız önceki yıla göre Afrika’birlikte yüzdelik 11 ve Asya’bile kısaca yüzde 4 artarken, Avrupa’da yüzde 53 ve Amerika’da yüzde 4 düştü.

Afrika’birlikte sabık yılki hep aracısız yabancı yatırımın yüzdelik 69’unu Sahraaltı Afrika ülkeleri sırtlarken, en birkaç envestisman Orta Afrika’ya yapıldı.

Asya’birlikte geçen yıl gerçekleştirilen doğrudan yabancı yatırımın yüzdelik 52’si Doğu Asya’ya yapılırken, kıtada yeryüzü beş altı envestisman gerçekleştirilen toprak Ilımlı Asya oldu.

Avrupa’dahi ise güzeşte sene gerçekleştirilen doğrudan ecnebi yatırımın yüzdelik 48’i Cenup Avrupa ülkelerine gerçekleştirilirken, kıtada en beş altı yatırımı Kuzey Avrupa ülkeleri aldı.

Amerika’daki ecnebi resülmal tutarının tahminî yüzdelik 67’si Yıldız Amerika’bile bulunurken, bu kıtada sunma bir iki dış yatırımı Karayip ülkelerine yapıldı.

10 büyüklük bütün yatırımın %70’ine eş

Sabık yıl yeryüzü fazla aracısız ecnebi yatırım düz evvel 10 büyüklük, global bazdaki bütün miktarın yaklaşık yüzdelik 70’ine ehil oldu. Ülkeler bazında geçen yıl genişlik fazla doğrudan yabancı yatırım düz evvel üç mutluluk ESIR, Çin ve Hong Kong oldu. KUL 251 bilyon 814 milyon dolar, Çin 139 bilyon 43 milyon dolar ve Hong Kong 115 bilyon 662 milyon dolar FDI aldı.

Bu üç ülkeyi, Singapur, Hollada, İngiltere, Brezilya, Avustralya, Cayman Adaları, Britanya Virjin Adaları, İspanya, Hindistan, Kanada, Fransa, Meksika, Almanya, İtalya, Endonezya ve İsrail izleme etti.

Share: