Toptan sağlığı yıldırma fail hınç!

York Üniversitesi, konuya ilgili, 100’den fazla ülkede binden aşkın sınav alanından akarsu örneği alarak toptan ölçekte şimdiye kadarki sunma şümullü araştırmalardan birini gerçekleştirdi.

Denk alınan 258 nehrin 4’te 1’inden fazlasının, suda kıpırdak organizmalar üzere emniyetli olmayan düzeyde “hareketli farmasötik bileşenler” kendisine tanıdık konu içerdiği belirleme edildi.

Nehirlerde genellikle parasetamol, nikotin, kafein maddeleri ile epilepsi ve diyabet ilaçları saptandı.

Sunma iz nehirler Pakistan, Bolivya ve Etiyopya’da bulunurken İzlanda, Norveç ve Amazon ormanlarındaki nehirler yer dolgunca sonuçları verdi.

Araştırmanın ser yazarı Dr. John Wilkinson, ilaçların doğru şekilde kullanılması gerektiğine ilgi çekti.

Wilkinson “Şu anda bildiğimiz madde, en gündeş verimli atılan su tasfiye tesislerinin de bu bileşikleri nehirlere yahut göllere gitmeden önce tamamen parçalayamayacağıdır.” ifadesini kullandı.

Antibiyotik kabilinden ilaçların temininin zorlaştırılmasının ve dozlarda henüz mıhsıçtı kısıtlamaların söz konusu sorunun çözümüne katkı sağlayabileceği belirtiliyor.(BBC)

Mali kuruluşlar kömür sanayisine 1,5 trilyon dolar sağladı

 

Kapik dışkısı doğaya endüstriyel kirlilik büyüklüğünde zarar veriyor

 

Marmara’da kirliliği önleme kalıcı hal: Yasalı aranjman hazırlanıyor

 

Share: