Y ve Z kuşağının öncelikleri neler?

Konrad-Adenauer-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği yoluyla yaptırılan anket, “Z Kuşağı” (1997-2005) kendisine adlandırılan ve “Y Kuşağı”nın (1981-1996) da taze kısmını da içeren cesim sonuçlara ulaştı.

20 Mayıs-10 Eylül 2021 tarihleri ortada, 28 ilde ve 3243 kişiyle yüz yüze musahabe-sormaca tekniğiyle gerçekleştirilen ve 100 sorudan oluşan Türkiye Deneyimsizlik Araştırması 2021’den elde edilen ve DÜNYA’dan Zeynep Gürcanlı’nın derlediği veriler, “Y ve Z kuşağının öncelikleri neler? Elbet yaşıyorlar? Nelere dikkat ediyorlar? Devlet sorunlarına nasıl bakıyorlar?” kabil sorulara cevap niteliği taşıyor.

Yüzdelik 63’lük sözleşme ülkenin geleceğinden nevmit; etken ekonomi

Anket sonuçlarına bakarak Türkiye’deki gençlerin çoğu talih geleceğine meyus bakıyor. Ankete katılanların %62,8’i Türkiye’nin geleceğini bol görmediklerini belirtirken, “Türkiye’nin geleceğinden ağız ağıza çaresiz olduklarını” söyleyenlerin oranı ise %35,2 bundan sonra.

Karamsarlığın önde gelen nedeni ise Türkiye’nin süresince bulunduğu kazançlı genişlik. Gençler sunu çokça yaşanan sorunları sırasıyla; ekonomik durumun üzücü olması (%17,8), avarelik (%16,1), kalitesiz yetişek sistemi (%15,8), koca çalışma, yolsuzluk ve rüşvetin hoşgörülü olması (%15,4) namına dile getirdiler.

Katılımcıların yüzde 80’i ayrıksı ülkede aylamak istiyor

Katılımcıların %72,9’luk kısmı vesile verildiği takdirde başka benzeri ülkede daim olmak istiyor. Sormaca sonuçlarında gençlerin siyasetçilere yönelik güvensizlikleri dahi öne bundan sonra. Ankete katılan çoluk çocuk genişlik güvendikleri şahıslar konusunda marifet insanlarını işaret ederken (%70,3), cıvıl cıvıl dahi gençlerin çoğunluğu aracılığıyla güvenli bulunuyor (%61,8).

Gençlerin Cumhurbaşkanlığı’na güveni yüzdelik 19,4

Politikacılara, politik partilere ve gazetecilere beyan edilen cüret oranları sırasıyla %3,7, %4,4 ve %6,9. Gençlerin Cumhurbaşkanlığı’na güveni ise %19,4’birlikte kalırken, yargıya çekinmezlik ise %11,9 daha çok.

Araştırma, Türkiye’deki 18-25 yaş arasındaki gençlerin “milliyetçi” tıpkı profile erbap olduklarını üstelik ortaya koydu. Sonuçlar Türk Bayrağı (%89,7), alım adına Türkiye Cumhuriyeti (%87,4) ve Türk gelmek (%71,6) kadar millî sembolleri son rütbe yetişkin namına gören ulusçu genç bire bir topluma belen ediyor.

“Dindar soy sop” hedefi ne ölçüde gerçekleşti?

Araştırı sonuçları, Türkiye’deki zihayat nüfusun Dindar olmaya nazik önem verdiğini ortaya koydu. Bu çerçevede gençlerin %70,5’i “Müslüman olmaya ehemmiyet veriyorum” şeklinde düşünce beyan etti. Fakat aksiyon mutekit olmaya geldiğinde nitelik değişti; Tanrı’a inandığını söyleyip, kendini “mutekit” yerine nitelendirenlerin oranı yüzdelik %29,8’dahi kalırken, Tanrı’a inandığını söyleyip kendini “metin mutekit olmayan” adına tanımlayanların oranı %56,9 oldu. Kendisini deist olarak tanımlayanlar %7,3, tanrıtanımaz ve bilinemezci olanlar ise %4,6 namına görüldü.

Yüzde 80, avrat ve erkeğin değer olduğuna inanıyor

Ankete katılanların tamamına yakını (%92,3), dünyaevi öncesi kız-eş arkadaşlığını alışılagelen görüyor. Çoğunluk (%80), eş ve erkeğin kıymet olduğuna inanıyor, %10,6’sı ise kadınların elan yüksek olduğunu düşünüyor. Erkeklerin kadınlardan faik olduğunu düşünenlerin oranı ise elden %9,4.

Ankette Mansur Ağır sürprizi

Ankette politik açıdan yeryüzü nazik şaşırtı ise ölçüm edilen siyasetçilere ilişkin sorulara sunulan yanıtlarda ortaya imdi. Ankete katılanlara yekpare politik partilerin liderlerinin adları verilerek, yer çok hangisine hayran oldukları soruldu. Ayrıca isterlerse, siyasal parti liderleri dışında öz istedikleri aynı siyasetçinin ismini de verebilecekleri söylendi.

Yanıtlarda, “hiçbir siyasetçi” şıkkı %20,1 ile birinci sırada gelirken, ikinci sırada ise %16,8’lik ayrımsız nazaran Recep Tayyip Erdoğan’ın adı düz aldı. Soru listesinde adı saha almayan eşhas için konulan “Ayrıksı” seçeneğine katılımcıların %16,3’ü Ankara Büyükşehir Şehremini Mansur Sakil’ın adını yazdı.

Türkiye’deki sorunların sorumlusu kim?

Anket sonuçlarına göre gençler, Türkiye’birlikte yaşanan sorunların sorumlusu olarak, kuvvet ve tehalüf ile gelişigüzel “bilcümle politikacılar” (%38,9) kendisine gördüklerini ortaya koymuşlar. “Yaşanan sorunların sorumlusu” namına ikinci tam Cumhur Reisi (%34,6) gösterilmiş, hasis bire bir takım ise (%5,7) Türkiye’birlikte yaşanan sorunların sorumlusu adına muhalefeti gördüklerini anlatım etmiş. Gençlerin, neden muhalefeti sorumlu tuttukları sorusuna verdikleri yanıt de ilginç: “Olması müstelzim muhalefeti yapmayarak Recep Tayyip Erdoğan’ın sürekli iktidarda kalmasını sağlıyorlar, bu nedenle anne sorumlu onlardır.”

Z ve Y kuşağı kime fikir verecek?

Ankete katılan gençlerden 18-19 yaş grubu dışında kalanlar (katılımcıların %87,9’u) daha önceki seçimlerde oy kullanmışlar. Buna göre, akıbet seçimlerde (31 Mart 2019) %28,2’si CHP’ye ve %20,1’i DÜRÜST Öğür’ye rey verdiği rapor etmiş.

Mayıs-Eylül 2021 ortada yapılan ankette katılımcılara “erte ayrımsız intihap olsa ne partiye görüş verirsiniz” sorusu yöneltildiğinde ise oranlar, %23,9 ile CHP ve %10,0 ile SELIM Parti yerine ortaya çıkacak. Ekseriyet ise evet “rey vermeyeceğim” evet üstelik “kararsızım” diye cevap vermiş (%44,8).

Gençlerin ideolojik duruşu

Ankete katılan gençlere ideolojik duruşları sorulduğunda ise kendilerini “Atatürkçü ve Atatürkçü” adına nitelendirenlerin sayısı yüzdelik 20,5 ile diğer yanıtların vazıh açıklık önünde yer alıyor. İkinci tam ise kendini apolitik-ideolojim bulunmayan namına tanımlayanlar bulunuyor. (%18,8).

Çoluk Çocuk: Dünyanın bildirme nazik sorunu global ısınma, iklim değişikliği

Gençlere göre mail gelecekte dünyayı muntazır yeryüzü mehabetli dava global ısınma, iklim değişikliği ve yağışsızlık (%28,3). Bunu savaşlar-ülkeler arası huzursuzluk ve çatışmalar (%26,3) ile ekonomik krizler izliyor (%23,1).

Yüzdelik 80, sığınmacı politikasını makul bulmuyor

Ankete katılan Türk gençlerinin büyük çoğunluğu (%80,4) hükümetin mülteci politikasının makul olmadığını ve değiştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Çoluk Çocuk, Suriye’da sulh olduğunda Suriyelilerin zat ülkelerine gönderilmelerini (%56,8) birlikte istiyorlar. Suriyelilerin Türkiye dışında bambaşka ülkelere gönderilmelerini isteyenlerin oranı ise %19,9.

Suriyelilere esenlik ve beslenme üstüne yardım edilmeli diyenlerin oranı %26,6 olurken, Türk vatandaşlarının yardıma bundan sonra ihtiyaç duyduklarını vurgulayanların oranı ise %41,7 adına ortaya çıkıyor. Gençler, Suriyelilerin Türkiye’bile kalmaları durumunda, Türkiye’ye neva sağlayamayacaklarını düşünüyor (%75,8). Buna esbabımucibe namına üstelik ekin ve dirim biçimini gösteriyorlar.

Binyıl ve Z kuşağı, dijitale sadık değil

 

Z kuşağının hayali saklı yazı milyarderi almak

 

Z kuşağı sayısal ödemeleri yeğleme ediyor

 

Share: