Sigorta eksperleri TÜSED Ilkbahar Çalıştayı’nda benzeri araya geldi

Ülkemizin sunma esaslı derneklerinden birisi olan Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği, hile kadrosu Bahar Çalıştayı’nı bu yıl Antalya’da gerçekleştirdi. Çalıştaya TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK)’ mağara tamam üyeleri, TÜSED’in tamam kurulları, havza ve mülk temsilcileri, kesim idare kadroları, Sigorta Eksperleri Dayanışma ve Eğitim Vakfı (SEDEV) Başkanı Tamer Topal, Oto Dışı Sigorta Eksperleri Derneği (ODSED) Başkanı Engin Özaydın, Akdeniz Sigorta Eksperler Derneği (AKSED) Başkanı Hasan Berrak Erciyas, Anadolu Sigorta Eksperleri Derneği (ASED) Başkanı Cafer Yalçıntaş, Ege Sigorta Eksperleri Derneği (ESED) Başkanı Aycan Fatma Erkal ve derneklerin umumi heyet üyeleri katılımda bulundu.

Çalıştay, TÜSED Umumi Sekreteri Çokluk Balkan moderatörlüğünde sırası ile; Hasan Vazıh Erciyas, Aycan Fatma Erkal, Cafer Yalçıntaş, Engin Özaydın, Tamer Topal’ın konuşmaları ve TOBB SEİK ve TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Fazilet’in açılış konuşması ile bitmeme etti.

Erdem konuşmasında SEİK ve TÜSED marifetiyle tamamlanan, bitmeme fail ve önem sırasına göre yapılması hedeflenen çokça sayıda farklı mesai olduğunu anlatım ederek icraat için bodur bilgiler verdi. Çalışmaların “Mevzuat ve Ülfet, Yazılım ve Uygulayım Bilimi, Kurumsal İşleyiş, Patika Kurallarına ve Etik İlkelere Ahenk, Eskimemiş İş Alanları Kazanılması ve Yetişek” temel amaç kodları altında gruplandırılarak kısa, kısa-ılımlı, itidalli, orta-detaylı ve teferruatlı vadeli namına önceliklendirildiğini ifade eden Komutan, SEİK ve TÜSED eliyle yazılmış yerine kayıt altına alınan bu çalışmaların ati yönetimlere aktarılması gerekliliği dikkate alınarak hazırlanmış olduğunu belirtti. 

Çalıştayın geçmiş bölümünde TÜSED Başkan Vekili Muhik Kesici “Meslek Etik Bilimi Kuralları ve Meslek Deontolojisinin Oluşturulması” sunumunu çalışmalara ilişin salondaki mecmu katılımcıların görüşlerini alarak interaktif şekilde gerçekleştirdi. Bu bölümde Sigorta Eksperliği mesleğinin bağımsızlık ve tarafsızlık, atılganlık, mesleki yeterlilik, giz saklama, mesleki dikkat ve dikkatin gösterilmesi, töre bilimi değerlere ve patika standartlarına ahenk ilkelerinin önemi vurgulanarak tıpkısı mesleğin etik bilimi kurallarının belirlenerek yazılı arkaç getirilmesi, bu kurallara uyulmasının sağlanması ve meslek deontolojisinin oluşturulmasının o iz mensuplarına duyulan cüret açısından az çok önemli olduğu genel akseptans gördü.  

Toplantının ikinci bölümü sırası ile TÜSED Komutan Vekili Rast Kesici, TÜSED Yönetim Kurulu Üyesi  Mehmet Katı Erozan ve TÜSED Yönetim Kurulu Üyesi Duran Eren Ahi marifetiyle gerçekleştirilen mesleğin edimsel ekonomik sorunlarına dair sunumlar ile bitmeme etti. Bu bölümde karaca araçları branşı ve oto dışı branşlar gelmek amacıyla talimatname çalışmalarına ağırlık verilmesi görüşülerek katılımcıların görüşleri alındı.   

TOBB SEİK ve TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Fazilet yoluyla yönetilen başıboş büro ile devam fail toplantının serencam bölümünde katılımcılar düşünüm ve düşüncelerini iletirken, soruların topu değerlendirilerek yanıtlandı. TÜSED Yönetim Kurulu, toplantının akabinde “TOBB SEİK komutan ve kurul üyelerimize, kamu topluluk komutan ve kurul üyelerine, tıngır başkanı ve yönetim kurulu üyelerine, katılım sağlayıcı meslektaşlarımıza, mesleksel birlikteliğimize gösterdikleri duygunluk ve katkıları için teşekkür ederiz.” ifadelerine kayran verdi.

SEDDK: Çekirdeksel Sigorta Havuzu kuruluyor

Sigorta ve Ikili Sigorta Brokerleri Derneği yıpranmamış başkanını seçti

Sigortasız güven seçeneği geliyor

2021 yılında sigortalı müteharrik sayısı arttı

Uçak sigorta pazarında balaban kayıp yaşanacak

Y kuşağı sigorta ürünlerinden neler bekliyor?

Share: