Sahte sigorta dolandırıcılarına ilgi!

Çalışmadan zahmetli aylığı bağlatmak, aylı eşinin veladet parası almasını isteyenler ‘yapmacıklı sigortalılık’ tuzağına düşüyor. Dolandırıcılar birlikte bu yöndeki talebi görerek ‘sahte sigorta’ işlemleriyle insanları dolandırıyor. Hele taşrada kadınlardan tabir parası vaadiyle dünyalık toplayan çeteler türemiş durumda. Bu çeteler kadınları sigortalı göstererek ifade parası almalarını sağlıyor. Kadınların yeryüzü birkaç 90 dönme sigortalı gösterilmesi sonrası tevellüt parası alması söz konusu oluyor. Fakat ayrımsız müddet sonra kadınların sigortalı gösterildiği işyerinin yapmacıklı olduğu SGK denetimlerinde ortaya çıkınca anlatım paraları faiziyle kadınlardan mankafa isteniyor.

Bu yıl lüzumlu şartlara erbap ve ilave istihdam sağlayan ayrımsız işverene 1.610 TL isteklendirme veriliyor. Bu cirim işverenin ödediği prim tutarının üstünde. Zımnında bazen kişileri cali sigortalı gösteren dolandırıcılar hem vatandaştan dünyalık koparıyor hem da devlete prim ödemeden destekten yararlanıyor.
(Okan Güray Bülbül/Akşam)

Kaltaban baharat sona eriyor zemheri geliyor

Vecibe varlığı aştı Zincidi hüsran etti

Kremlin’mağara bankacısı kaçsa üstelik kurtulamadı

Normalleşme amacıyla gündüz verildi

Share: