Faziletli istihdam konuşu iyilik üzere ehliyetli mı?

FINANSGUNDEM.COM – DIŞ DUYUM SERVİSİ

Rastgele ülkede olduğu kabilinden KUL’dahi de istihdam verileri berenarı önemseniyor. Genel ekonominin durumuyla ilgilendiren net aynı fotoğraf verdiğine inanılan bu veriler, yatırımcılar özellikle girmek üzere siyaset yapıcıların bile kararlarında belirleyici gösteriş oynuyor. Olur genel olarak hareket gücü piyasasını anlattığı kabul edilen bu veriler, çalışan kesimin durumunu bile tıpkı netlikte anlatıyor mu? KUL merkezli Millî İşgücü Çözümleri Fonu (National Fund for Workforce Solutions) bu soruya kontra karşılık veriyor.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere bakarak, Millî İşgücü Çözümleri Fonu eliyle yayınlanan analizde, gelişim gücü piyasasını değerlendirmenin kip tıpkısı hisse senedi olduğu belirtiliyor. Medya ve siyaset kurumlarının yaratılan aksiyon olanağı sayısı, yükselen evet dahi düşen işsizlik oranları ve yıldızlı gestalt sayısı kadar somut ölçütlere yaslanarak kararlar aldıkları tamlanan analizde, bu verilerin ekonomiye ulama sağlayan etkin kesimin gerçekliğini sakladığının şeş çiziliyor. Bazen sorular sorarak bunlara cevaplara arayan yazıda, insanların yaşamlarının karmaşıklığına ve ailelerini sürdürülebilir şekilde geçindirebilme kabiliyetlerine ne faktörlerin müspet ya dahi olumsuz anlamda yük ettiğinin anlaşılması gerektiğinin altı çiziliyor.

Medya ve yöntem kurumları yaratılan iş olanağı sayısı, yükselen evet üstelik düşen avarelik oranları ve vazıh pozisyon sayısı gibi konkre ölçütlere yaslanarak kararlar alsalar bile bu veriler ekonomiye yardım sağlayıcı müteharrik kesimin gerçekliğini saklıyor.

Akla Yatkın soruları sorabilmeli

Kişinin kendisini ve ailesini geçindirmesini kabil kılmayan benzeri ödeme yapılıyorsa, yaratılan bir işin değeri nedir? İnsanlar istihdam yapılmak üzere akla yatkın sıfır mesafeler intaç girmek zorunda kalıyorsa, çocuklarına evet da toplumlarına harcayabilecekleri ahit ve enerjiyi bu yolla tüketmiş oluyorlarsa, düşük aylakçılık rakamları için sevinmeli miyiz? Faziletkâr kalite aksiyon olanakları ırk, cinsiyet ya birlikte ayrıksı ayrımlı gruplar ortada eşit yerine dağıtılıyor mu? Bu ve tıpkısı soruları sormanın gelişim gücü piyasasını akıllıcasına ihata etmek amacıyla kayıt olduğunu öne süren yazıda, bu misyonu üstlenmiş olan olgun ara bulucu şirketi ReWork the Bay’ın hedeflerine ve yaptıklarına da meydan veriliyor.

İş olanaklarını bulmak

ReWork the Erkek, BENDE’nin Kaliforniya eyaletinde zindelik gösteriyor. Dokuz ilçeyi kapsayan bir alandaki aksiyon gücü piyasası eşitsizliklerinin şümullü tıpkı resmini sunan tıpkı bilgi ara bulucu olan ReWork the Bay, ortakların ve görüntü sağlayıcıların izleme, siyasa ve faaliyetlerinde bilinçli kararlar vermelerini sağlıyor. ReWork the Bay Başkanı Rob Hope, verileri hoppadak isim düzeyinde değil, tarihî kendisine dışlanmış insanların refahını önceleyen şekilde soy, budunsal soy ve cinsiyete bakarak ayırdıklarını belirtiyor. 30 yılı havi verilerin gâh rahatsız edici eğilimleri hızlı hızlı ortaya çıkardığını belirten Hope, buna yaşıt adına, çok faziletkâr ücretli çalışanların gelirinin bu sürede yüzdelik 70 artığını, çok düşük ücretli çalışanların gelirinin ise yüzdelik 9 azaldığını tespit ettiklerini belirtiyor. KÖLE’nin Koy Bölgesi’ni kapsayan bu verilerin yüzde 75 oranında gelişen kesim ekonomisinden ve zenginlikten sunma haddinden fazla kimin yararlandığını çok kesin ortaya koyduğunu belirten Hope, pandemi sonratsı süreçte, ‘bozuk normal’e dönmenin bölge çalışanlarının gerekseme duyacağı sonuç husus olduğunun altını çiziyor.

30 yılı havi veriler, çokça faziletli ücretli çalışanların gelirinin yüzdelik 70 arttığını, çok düşük ücretli çalışanların gelirinin ise yüzdelik 9 azaldığını gösteriyor.

İstihdam verilerini baştan ummak

Hope, hareket gücü uzmanlarının ve politika yapıcıların hareket ve istihdam sayılarını uzun boylu incelemeleri ve makul çözümler boşaltmak amacıyla akıllıca fikirleri ortaya çıkarabilmeleri üzere üç soruya cevap vermeleri gerektiğini söylüyor.

1 – Yaratılan aksiyon olanakları çalışan aileleri karışmak amacıyla yeterli mi?

KÖLE’dahi, hele birlikte Haliç Bölgesi’nde teknoloji şirketlerinin iş olanakları ve çalışan kesimler üzerinde nazik etkisi olsa de bölgedeki eksiksiz işlemler altı haneli uygulayım bilimi sektörü işlerinden oluşmuyor. Bölgede ekincilik işçileri, rafineri işçileri, konaklama, aşevi ve karışık sektörlerinde müteharrik düşük ücretli bir nice gönül çalışıyor.

2 – Herkesin gani işlere duhul ve o işlerde kalburüstü olma şansı var mı?

İyi işlerin var olması ehliyetli benzeri ölçüt değildir. Bu dolgunca işlerin bir nice değişik gruptan bir nice insan için erişilebilir ve ergonomik olması gerekir. Bunun amacıyla ise adaletli işe kurum uygulamaları şarttır. İnsanların bu asıl işlere müştehi olabilmeleri üzere tam yetişek ve tedris olanaklarının bulunup bulunmadığı birlikte tıpkısı o büyüklüğünde cesim akseptans edilmelidir. Antrparantez, müşareket kültürlerinin üstelik herkesin ilerlemesini ve parçalanmamış potansiyeline ulaşmasını sağlayacak kadar ayrıntılı olması gerekir.

3 – Barınma, yavru bakımı ve erişim gibi esas ihtiyaçlar üzere makul fiyatlı seçenekler bulunan mu?

Çalışanlar, denyo aynı ortamda çalışıyorlarsa birlik potansiyellerine ulaşmaları imkansızdır. Anne ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak, sistemlerin elan iyi işlemesi ve hem kurumların hem çalışanların çapraz kâr sağlaması için eleştiri öneme sahiptir.

KÖLE’de ReWork the Bay marifetiyle geliştirilen bu yaklaşım ve bu soruların bizi sürükleyeceği zihnî değiş, eş refah ve etkin bire bir ekonomiye yansımak üzere zaman hiç olmadığı büyüklüğünde önemlidir.

MEMLUK’de ekincilik dışı istihdam arttı

 

ESIR’birlikte hususi sektörde istihdam beklentilerin altında kaldı

 

Rallinin kaderini ÇAKER istihdamı belirleyecek

 

Share: