DASK’a 3.4 milyarlık izzet desteği

Saf Kıyamet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından üstlenilen zorunlu deprem sigortası riskleri
için şevket yoluyla toplam 3.37 bilyon TL hasar fazlası reasürans desteği sağlanacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında saha alan Cumhurbaşkanı kararına bakarak, DASK’ın 1 Teşrinisani 2020 – 31 Ilk Teşrin 2021 dönemi ikili sigorta ve siper programı dikkate alınarak, 8 milyar TL üzerindeki 3 bilyon TL hasar fazlası ikili sigorta diliminden %14.425, 11 bilyon TL üzerindeki 8 bilyon TL hasar fazlası reasürans diliminden %14.524, 19 milyar TL üzerindeki 9 milyar TL hasar dahası reasürans diliminden %10.644, 28 milyar TL üzerindeki 2 bilyon TL hasar dahası ikili sigorta diliminden %16.300 oranında hisse algı şekilde ve DASK’ın kümül artışlarına göre dönem güzel yerine güvence sağlayacak olan 31 milyar TL üzerindeki 500 bilyon TL hasar fazlası ikili sigorta diliminden %100 nasip alacak şekilde DASK’a, fehamet eliyle hep 3.37 bilyon TL hasar dahası reasürans desteği sağlanacak.
Sağlanan ikili sigorta korumasına eşit, pay alınan ait reasürans dilimlerinin piyasa fiyatı asıl alınarak hesaplanan 44.9 milyon TL’lik reasürans primi, 2021 yılı süresince 11.3 milyon TL’lik dört eşit taksitte Hazine’ye DASK eliyle ödenecek. 

Gerekmesi halinde behre alınan ikili sigorta dilimlerine ilgili  hasar ödemelerine kerem payı oranında katılım sağlanacak ve hesaplanan hasar ödemesi tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden DASK’a ödenecek.

İstihdamı isteklendirme teklifinin ilk 10 maddesi Meclis’te akseptans edildi

İstanbul Planlama Ajansı zelzele risklerini değerlendirdi

Dallar açlığa ve susuzluğa ne büyüklüğünde dayanabilir?

 

Share: