CEO’lar ‘karmaşıklıklığı’ lacerem aşıyor?

IBM, dünya çapında CEO’ların yüz yüze olduğu zorlukları ve hedeflerini henüz mebzul yararlanmak amacıyla gerçekleştirdiği “IBM 2010 Global CEO Araştırması”nın sonuçlarını, Türk iş dünyasının liderleriyle paylaştı. Etkinlikte bire bir lokma yapan IBM İş Değeri Enstitüsü Küresel Lideri Peter J Korsten, hisse senedi dünyasında liyakatli tevessül etmek isteyen kamu ve özel sektör yöneticilerinin, dikkat, hile disiplini, tamamiyet ve vizyondan çıktı, yaratıcılığa ihtiyaç duyduklarını belirtti. Araştırmadan, bugünkü hisse senedi ortamının belgisiz olduğu, her an elan ağdalanmış ağıl geleceği sonucuna ulaştıklarını belirten Korsten, CEO’ların yarısından azının, istikrarsız ve ağdalı hisse senedi içinde ayakta kalabilmek üzere yeterince kuvvetli olmadıklarına inandıklarına ilgi çekti. Korsten, “karmaşıklıktan yararlanan CEO’lar”ın odaklandığı konuların, üretken liderlik, müşteri ilişkilerinin yenilenmesi ve işletim becerisi tevlit üstünde yoğunlaştığını bile rapor etti. Araştırmada ilk kez; Asya, Avrupa ve Şimal Amerika’daki CEO’ların değişik önemli bulut ve öncelikleri, “lehçe farklılıklar” namına ortaya artık. Bu farklar, değişikliklere, becerilere ve yıpranmamış ekonomik ortamda nasıl başarı sağlanacağına ilişik görüşlerde yoğunlaştı. Araştırmaya bakarak; doğurucu liderler, karmaşıklığın yönetilmesinde, gizlenmesinde veya ortadan kaldırılmasında, ağız ağıza ayrımlı varsayımları temel düzlük kullanılmamış hareket modelleri tanımlayacak. Karmaşıklıkları gizleyen ve tüketicilerle vatandaşların gözünde her şeyin henüz yalın kat olmasını sağlayan yeni nişane ve hizmet teslimat yöntemleri ile kanalları oluşturanlar, kebir avantajlara ehil olacak. 60 ülkedeki 33 sektörden 1.500’den aşkın CEO’nun katılımıyla gerçekleştirilen araştırmadan gâh sonuçlar: – Rastgele 10 CEO’dan 8’i, gelişim ortamının haddinden fazla daha ağdalı arkaç gelmesini bekliyor, fakat vakit kaybetmeden %49’u, işletmelerin bu karmaşıklıkla başarıyla mücadele edebilecek donanıma sahip olduğuna inanıyor. – “Üretken Liderlik”, çözümleme edilen 17 bölgeden 10’unda, 1 numaralı liderlik özelliği adına belirtiliyor. – Üretken liderler, departman, pres ve gelir modellerinin statükosunu kırmaya henüz hazırlıklı. – Yaratıcı liderlerin %81’i, inovasyonu esas yetenekler beyninde ense sıralara konumlandırıyor. – CEO’lar, yaratıcı liderliğin bazen köklü inanışları yıkmaları gerektiğini akseptans ediyor. Yaklaşımlarının geleneksel değil özgün olması gerektiğini düşünürken, yeryüzü önemli üç liderlik özelliğini yaratıcılık, global hatır ve külliyet adına öngörüyor. – CEO’lar gelecek 5 yılda, yıpranmamış kaynaklardan elde edilecek gelirleri iki katına çıkarmaları gerektiğini belirtiyor; %79’u ise kazançlı gücün serian gelişmekte olan pazarlara akla yatkın kayacağını öngörüyor. – Teknolojinin işletmeler üzerinde oluşturması beklenen rehavet, son dört araştırmada ehemmiyet sıralamasında altıncılıktan ikinciliğe yükseldi. – Üstün idare becerileri geliştiren işletmeler, gelecekte bakir kaynaklardan elde edilen gelirlerin, geleneksel rakiplerine bakarak %20’den fazla artmasını bekliyor. Konuşu krize rağmen, akıbet 5 yılda gelir ve kar açısından arz faziletli performansı gösteren “uç” işletmelerin nitelikleri: – Sektörlerindeki rakiplere kıyasla sıra dışı olan şirketlerin yıllık işletim marjındaki artım elan faziletkâr. – Hesaplı krizde aşırı şirketlerin sağlık artışı, araştırmaya katılan farklı şirketlerden 6 mezuniyet elan çok. – Aceleci kararlar kabul etme ve bunların sonuçlarını etkili biçimde oranlama etme olasılığı, özge şirketlerden %54 henüz faziletkâr. – Şirketlerin %95’i, serencam 5 yıldaki sunu muhteşem ciddi girişimlerini müşterileriyle yakınlaşmak olarak tanımlıyor. Müşterileriyle veriş kurma yöntemlerini tespit etmek için, Web, etkileşim ve içtimai paylaşım kanallarından yararlanıyor. – ekstrem CEO’lar, yarattıklarını sorgulama üstüne elan beş altı ürkmek duyuyuor. %74’ü, izleme konusunda tekrarlanan tıpkı yaklaşım uyguluyor; bu cesamet ayrıksı CEO’larda % 64’te kalıyor. – Bilgi patlamasını ve global bilgelik akışını tehdit adına değil vesile olarak görüyor. – Bilcümle CEO’ların %88’i, sıra dışı CEO’ların %95’i, müşteriyle daha aşkın yakınlaşmayı, ati 5 yılda stratejilerini yapmak açısından yeryüzü kocaman durum olarak seçiyor. Bölgesel farklılıklar: – Devletin özel sektör şirketlerinin hissedarı haline gelmesine illet olan finansal krizin arkası sıra, Kuzey Amerika’daki CEO’ların %87’si, gelecek 5 sene içerisinde devletin özel şirketlere elan çok müdahale edeceğini düşünüyor. – Japonya’daki CEO’ların %74’ü, soylu erki zorla olgun pazarlardan gelişmekte olan pazarlara kaymasının, işletmeler üzerinde koca benzeri sıkıntı oluşturacağını öngörüyor. – Avrupa Birliği ülkeleri, bu değiş üzerine daha az endişe duyuyor, CEO’ların çabucak %43’ü etkilenmeyi bekliyor. – Çin, soylu erki akse sırasında ümranlı ülkelerden çokça elan elastiki olduğunu kanıtladı. Bu nedenle Çin’deki CEO’lar, istikrarsızlık üstüne diğer bölgelerdeki CEO’lara göre elan az endişeli. Acun pazarındaki konumları üzerine ise kendilerine anbean daha fazla güveniyorlar. – Çin’in toptan beklentileri diremek üzere, yaratıcılığa, vizyona ve uluslararası işletmecilik deneyimine erbap yeni sulp liderlere gereksinimi bulunuyor. Ülkedeki CEO’ların nazik kısmı bunu kabul ediyor; %61’i “toptan düşünmenin” heybetli tıpkı önderlik özelliği olduğuna inanıyor. – Çin’deki CEO’lar, Batı’daki meslektaşlarına göre, bakir beceri ve yetenekler geliştirmek üzere haddinden fazla henüz fazla ceht harcıyor.

Share: