BDDK’dan ticari emniyet kullanımına bakir aranjman

Bankacılık Aranjman ve Fal Kurumu (BDDK) vasıtasıyla getirilen yeni düzenlemeye bakarak, Döviz varlıkları karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan şirketlere yüreklilik kullanmaları durumunda döviz varlıklarını 15 milyon TL üstüne çıkarmama şartı getirildi.

Buna bakarak, bankalar ve mali kuruluşlar dışındaki, hür denetime bağımlı şirketlerin cesaret başvurusu yaptıkları ruz itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, nakit para döviz ile bankalardaki YP yatırım) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL’nin üstünde olması halinde, bu şirketlerin ecnebi servet nakdi varlıklarının, genişlik aktüel finansal tablolarına bakarak faal toplamından veya sonuç 1 yıllık açık satış hasılatından nazik olanının yüzdelik 10’unu aşması yerinde, bahis konusu şirketlere TL cinsinden kullanılmamış benzeri nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi.

Uygulama değişmeyen tarihinden sonradan uygulanmak için, aksi yönde bire bir Kurul kararı alıncaya kadar muteber olacak.

Yapılan açıklamada şu ifadeler düz aldı:

” Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Teftiş Standartları Kurumu marifetiyle yayımlanan saymanlık ve mali raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tabela istihzar yükümlülüğü kâin şirketler üzere bu değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına değişmeyen verilmiştir.

Bu kuralın istisnası kendisine, ilişik mevzuat gereğince yabancı mülk cinsinden güven kullanması benzer olmayan şirketlerle bağlı görünmek üzere, bu şirketlerin bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 maaş periyot süresince ecnebi dünyalık kemiksiz keyfiyet açığı bulunduğunu Kamu Gözetimi, Saymanlık ve Denetim Standartları Kurumu eliyle izinli bağımsız milletvekili denetim kuruluşları vasıtasıyla yer güncel mali tabloları üzerinden yapılacak incelemeye göre belirleme ettirmeleri ve bu kuruluşlarca konfirme belgelerle bankaya başvurmaları üzere, bu şirketlere sadece referans tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki, bahis konusu tayin edilen hava açığı ile kapalı doğmak üzere TL cinsinden nakdi ticari güven kullandırılabilmesine karar verildi.

Yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL’yi aşmayan şirketlerin, kredi başvuru tarihi itibarıyla, bulunan yabancı mal nakdi varlıkları ile arz aktüel mali tablolarına göre etkili toplamını ve serencam 1 almanak net bey hasılatını bağımsız milletvekili teftiş kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi süresince ecnebi dünyalık nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL’yi aşmayacağını bildirme ve üstenme etmeleri, bahis konusu bildirme ve taahhüdün banka vasıtasıyla kontrolünün sağlanmasını teminen şirketlerin seçkin ayın geçmiş 10 iş günü ortamında tıpkı eski kamer sonu bilançosuna bakarak yabancı mülk nakdi varlıklarının, canlı toplamının ve tıpkısı esbak ay sonu bakımından son 12 maaş kemiksiz satma hasılatının aktüel değerini bankaya iletmeleri şartıyla bu uygulamadan muaf tutulmalarına, bu uygulama kapsamında, ecnebi mal nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ilgili Türkiye Cumhuriyet Altını Eşkal Bankası döviz alış kurunun kullanılmasına, karar verilmiştir.

Share: