Vahim madde taşımacılığında yeni kurallar

Ulaştırma ve Enfrastrüktür Bakanlığı’nın, “Alçak Maddelerin Karayoluyla Taşınması Üzerine Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Talimatname kapsamında, yağız yolu ile yapılan dokunaklı yön taşımacılığı faaliyetinde düzlük düz gönderenler, alıcılar ve yükleyenler birlikte, tank-taşımalık/seyyar tank işletmecileri ve boşaltanlar ile kül kamu hava ve kuruluşlarının aheste bap taşımacılık faaliyetleri bulunuyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kurnaz Umumi Komutanlığı, Emniyet Umumi Müdürlüğü ve Yaka Asayiş Komutanlığı hesabına, üçüncü kişiler marifetiyle yapılan ciddi para taşımacılığı dahi düzenleme kapsamında düzlük alıyor.

Buna bakarak, ağırbaşlı maddeler kamuya açık kara uğrunda, yönetmelik ve Yoğun Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) hükümlerine akla yatkın namına kontrollü, tehlikesiz, kayırıcı sağlığına beis vermeden ve çevreye olumsuz etkisi yer birkaç olacak şekilde taşınacak. Transport faaliyetinde bulunacaklar, ilişkin yetki belgesine iyesi olmak zorunda olacak.

Gönderen, paketleyen, dolduran, yükleyen ve boşaltan adına Yavaş Bap Neşelilik Belgesi’ne cemaat işletmelerle yoğun maddeleri haiz taşımacıların “bati özellik asayiş danışmanı” istihdam etmesi yahut “çetin konu düzenlilik danışmanlığı kuruluşundan (TMGDK)” müşavirlik hizmeti alması zorunlu olacak.

Taşımacıların Bakanlığa başvurarak faaliyet alanlarına akla yatkın doküman almaları gerekecek.

Terbiye sertifikası verilecek

Vahim angarya taşımacılığı yapacak sürücülerin, Bakanlığın yetkilendirdiği terbiye kuruluşlarından, taşınacak korkulu maddenin sınıfı veya taşıma şekline akla yatkın terbiye almaları ve Bakanlığın yapacağı sınavda muvaffakiyetli olmaları ehemmiyet taşıyor. Sınavda muvaffakiyetli sürücülere, Vekillik eliyle Güç Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası düzenlenecek.

Ağırbaşlı maddelerin yüklenmesi, doldurulması, taşınması yahut boşaltılması sırasında kilolu ayrımsız kaymakamlık veya görüngü yaşanması durumunda kazanın gerçekleştiği yerdeki mesul tarafça bu olayın, 7 çalışma günü ortamında www.türkiye.gov.tr üzerinden Bakanlığa bildirilmesi gerekecek.

Ağır husus iki canlı veya kısık maddeyi boşalttığı halde temizlenmemiş taşıtların, doldurma ve tahliye süresi dışında, yerleşim yerlerinde kâin okul, amme binaları, aksata merkezi, ibadethane üzere yerlerden en az 300 metre uzağa otopark etmesi zorunlu tutuldu.

Büyüklük sınırları dahilinde yahut ADR’ye yan sıfır ülkelere nakliyat faaliyetinde bulunacak ADR’nin gerekliliklerini kül kendisine sağlamayan 2014 ve öncesi misil yılına erbap taşıtlar üzere Bakanlığın belirlediği usul ve esaslara göre Anahtar Agreman Belgesi alınması mecburi olacak.

Teftiş ve cezalar

Çetin bap faaliyetinde bulunanlara müteveccih yapılacak defa kenarı ve işletme denetimlerinde, 50 liradan 5 bin liraya büyüklüğünde idari nakdî ceza uygulanacak.

Bunaltıcı bap taşımacılığı faaliyetinde, işletme, dangadak çok zindelik konusuna sahipse bire bir denetimde bu işletmeye kesilecek yönetsel nakdî ceza 12 bin lirayı, çabucak transport faaliyetinde mevcut taşımacıya ayrımsız denetimde kesilecek yönetsel nakdî ceza 6 bin lirayı, sürücüye benzeri denetimde kesilecek idari nakdî ceza 500 lirayı geçemeyecek.

Denetimler sonucu yönetimsel nakdî ceza karar tutanağı düzenlemeye, Vekillik personeli, gidiş geliş polisi, gidiş geliş polisinin fariza alanı dışında kalan yerlerde rütbeli açıkgöz personeli çıkışlı kılındı.

Uygunluk belgesi olmayan taşıtlara 31 Aralık’a büyüklüğünde süre

Yönetmeliğe göre, 2014 ve öncesi müşabih yılına topluluk olup, mevki sınırları içinde veya ADR’ye taraf sıfır ülkelere yapılan çetin husus taşımacılığında geçer ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli, araçlarına Kayıt Nitelik Tespit Belgesi almış ancak ADR/Kayıt Agreman Belgesi bulunmayan araçlar, 31 Aralık’a kadar ADR/Araç Agreman Belgesi’ni ahzetmek zorunda olacak. Taşıt Format Tayin Belgesi almayan taşımacıya idari para cezası uygulanacak ve bu belge ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi yerine geçmeyecek.

Share: