Sıkıntılı dışındaki taşınmazlara ‘Varlık Barışı’ süresi

Yıpranmamış “Hayat Barışı” düzenlemesiyle az dışında mevcut ancak kapsama girmeyen emlak üzere varlıkların de 31 Mart 2023’e kadar kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek uygulama çerçevesinde Türkiye’ye getirilmesi mümkün olacak.

TBMM’de kabul edilen düzenlemeyle, ensiz dışı ve ancak içi varlıkların tebligat ve beyanla kayda alınması imkanı getirildi. Bu kapsamda başvurular alınmaya başlandı.

Sağlık İdaresi Başkanlığı üstelik bakir Huzur Barışı uygulamasına ait asıllar ve esasları yakalamak amacıyla bire bir beyanat taslağı hazırladı. Daraç dışında bulunan para, değerli, döviz, söylenegelmiş değer ve özge sermaye piyasası araçlarının, 31 Mart 2023’e (bu tarih dahil) kadar Türkiye’deki vezneci yahut uzlaştırıcı kurumlara bildirilmesi gerekiyor.

Bu bildirimler, mezun kılınmış vekiller yahut kanuni temsilciler yoluyla bile yapılabilecek. Temel ve hukuksal kişilerce, söz konusu varlıklara ilişik namına rüşvet dairelerine değme beyanda bulunulmayacak.

Kök ve hukuksal kişilerce, ensiz dışında bulunan yaratıklar için biricik bire bir bildirim verilmesi temel akseptans edilecek ancak 31 Mart 2023’e büyüklüğünde dangadak çok bildirimde bulunulması benzer olacak. Bildirimde bulunulduktan sonra hataların düzeltilmesi imkanı üstelik bulunuyor.

Buna karşın bildirimde bulunulduktan sonraki aylarda, bildirime laf edilen varlıkları artırıcı bir bildirim geçmek istenirse eski bildirimin düzeltilmesi söz konusu kaçınan. İlave adına bildirilmek matlup yaratıklar amacıyla yıpranmamış ayrımsız tebligat yapılacak.

Bildirimden sonradan 3 aylık süre var

Varlıkların bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 kamer zarfında Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki vezneci yahut ara bulucu kurumlarda kâin evet dahi bakir açılan benzeri hesaba nakil edilmesi gerekecek. Türkiye’deki Vezneci ya dahi ara bulucu kurumlarda kâin ya birlikte yeni açılan tıpkı hesaba ilgilendiren varlığın transferi işlemlerinde, bildirimde bulunan hesap sahibi ile ensiz dışından varlığı transfer edenin farklı şahıslar olmasının söz konusu hükümden faydalanılması açısından herhangi bir önemi bulunmayacak.

Az dışında kâin varlıklar, mahdut dışındaki vezneci veya mali kurumlardan mergup ve 5 Orak Ayı 2022 itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı kredilerin yeryüzü geç 31 Mart 2023’e büyüklüğünde kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla borcun ödenmesinde geçer yaratıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacak. 5 Temmuz 2022 itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı resülmal avanslarının, ev dışında kâin servet, değerli, döviz, taşınır kıymet ve değişik resülmal piyasası araçlarının bu tarihten önceki Türkiye’ye getirilmek aracılığıyla karşılanmış olması halinde, söz konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla anılan konu hükümlerinden yararlanılabilecek.

Yurt dışında mevcut ancak şümul girmeyen varlıkların (söz gelişi taşınmazların) 31 Mart 2023’e büyüklüğünde kapsamdaki varlıklara dönüştürülerek bahis konusu özellik hükümleri çerçevesinde Türkiye’ye getirilmesi türlü olacak.

Türkiye’ye getirebilmek amacıyla kocaman şerait neler?

Taslağa göre, “Türkiye’ye getirme” işlemi, mal, döviz, zer, taşınır değer ve başka resülmal piyasası araçlarının fiziksel yerine Türkiye’ye getirilmesi yahut bu varlıkların Türkiye’deki banka yahut ara bulucu kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesini kapsıyor. Fiziksel adına Türkiye’ye getirilmesi veya ara bulucu kurumlarda açılacak ayrımsız hesaba nakil edilmesi tür olmayan söylenegelmiş değer ve ayrıksı sermaye piyasası araçları de ara bulucu kurumlara bildirilecek. Ensiz dışında mevcut para, kızıl, döviz, söylenegelmiş kıymet ve sair anamal piyasası araçlarının Türkiye’deki banka veya uzlaştırıcı kurumlarda bulunan evet bile bakir açılan bir hesaba para aktarımı edilmesi yerinde, vezneci dekontu yahut uzlaştırıcı kurum işlem son formları, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecek. 31 Mart 2023’e kadar söz konusu varlıkların Türkiye’ye fiziksel kendisine getirilmesi sırasında yapılan bildiri/bildirime istinaden gümrük idaresinden alınan belgeler, varlıkların Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde kullanılabilecek.

Aşamalı rüşvet uygulanacak

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişik namına bildirim sahibinden, söz konusu varlıkların değeri üzerinden 30 Ilkgüz 2022’ye büyüklüğünde yapılan bildirimler amacıyla yüzdelik 1, 1 Teşrinievvel 2022 ila 31 Ara 2022 arasında yapılan bildirimler için yüzdelik 2, 31 Mart 2023’e kadar yapılan bildirimler için üstelik yüzdelik 3 kazanç tahsil edecek.

Varlıkların, Türkiye’deki banka evet birlikte ara bulucu kurumlara nakil edildiği yahut elverişsiz dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren arz bir iki 1 sene bu hesaplarda tutulması halinde, vergi oranı yüzde akim olacak. Bu durumda, banka ve ara bulucu kurumlar yoluyla tahsil edilerek rüşvet dairesine ödenen vergiler, bildirim sahibinin idrak dairesine başvurusu konusunda ilgilisine iade edilecek.

Bildirimde veya beyanda bulunulan varlıklara intişar fail tutarlara ilgili tek suretle kazanç incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak. Vergi dairelerine beyan edilen sınırlı içi varlıkların değeri üzerinden yüzdelik 3 algı emisyon edilecek ve bu idrak, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna büyüklüğünde ödenecek.

TMSF TAŞINMAZ SATTI

Yurtdışında çalışmak için sunma fiyatlı 10 site

Yurtdışındaki döviz de ‘dönüşüm’den yararlanacak

 

Share: