Rakiplik Kurulu’ndan Numil Gıda’ya 48,5 milyon teklik ukubet

Türkiye’de bala maması pazarının yer nazik üreticisi konumunda olan ve Milupa, Bebelac ve Aptamil kabil kocaman mamaları piyasaya süren Numil Azık’ya, rekor oranda nakdî ceza verildi. Rekabet Yerleşmiş, yaptığı incelemeler sonucunda Numil Azık’ya idari dünyalık cezasına çarptırdı.

Numil Gıda Ürünleri Şan. ve Tic. A.Ş.’nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Üzerine Yasa’un 4. ve 6. maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine müteveccih yerine yürütülen soruşturma tamamlandı. Asamble Şirket’e 48,5 milyon TL idari nakdî ceza verdi.

Rekabet Oturmuş’nun yayınladığı izah şöyle:

Rekabet Kurulunun 01.07.2021 tarihli ve 21-33/433-M basit kararı uyarınca yürütülmekte olan sormaca kapsamında; Kurulun 23.06.2022 güneş ve 22-28/465-MUA az ara kararı Numil Gıda
Ürünleri Titr. ve Tic. A.Ş. aracılığıyla 23.06.2022 tarihinde tebellüğ edilmiş olup uyum küşayiş
kararına güvenerek gönderilen uyum metni 27.06.2022 çağ ve 29260 sayı ile süresi içerisinde
Kurum kayıtlarına kavrama etmiştir.

Bu kapsamda, anılan neva metninde ihlalin varlığı ve kapsamı ile ahenk ara kararında
öngörülen maksimum idari nakdî ceza oranı ve tutarı adım eliyle kemiksiz kabul edilmiş olup; Numil Besin Ürünleri Unvan. ve Tic. A.Ş.’nin baştan satıcılarının koca fiyatının tespit edilmesine müteveccih davranışlarının 4054 basit Yasa’un 4. maddesini ihlal ettiğine,

Bu doğrultuda anılan teşebbüse 4054 az Yasa’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Kavil, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Bilgili Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Servet Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin bir numara fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) bendi gereğince 2021 yılı karışık geliri üzerinden takdiren 57.083.623-TL idari nakdî ceza uygulanmasına,

4054 mahdut Kanun’un 43. maddesinin yedinci fıkrası ve Rekabeti Sınırlayıcı Konvansiyon, Tınlamalı Gösteri ve Kararlar ile Sel Durumun Kötüye Kullanılmasına Müteveccih Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uyum Usulüne İlişkin Yönetmelik’mağara 4. maddesinin dördüncü fıkrası göre ahenk usulü sonucunda teşebbüse verilecek yönetsel dünyalık cezasında %15 oranında indirim uygulanmasına,

Bu kapsamda harmoni usulü sonucunda teşebbüse 2021 yılı katışık gelirleri üzerinden takdiren 48.521.080-TL tutarında yönetsel nakdî ceza uygulanmasına,

Böylece Rakiplik Kurulunun 01.07.2021 tarihli ve 21-33/433-M az kararı gereğince hesaplı
soruşturmanın Numil Azık Ürünleri Şöhret. ve Tic. A.Ş. itibarıyla uzlaşma usulü ile sonlandırılmasına gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 aktarılma içinde Ankara İdare Mahkemelerinde muhakeme usulü berrak girmek üzere, OYBİRLİĞİ ile değişmeyen verilmiştir

Rakiplik Müesses’ndan Obilet için anket

 

Özelleştirme marifetiyle devralmalarda Rekabet Yerleşmiş düzenlemesi

 

Rekabet’ten 4 ortaklık hakkında sormaca kararı

 

Share: