Mahalli idarelerin bütçeden aldığı behre çoğalma gösterdi

Mahalli idarelere genel bütçeden ayrılan paylarda temas sene artım yaşanırken, senenin önce 6 maaş döneminde büyükşehir belediyelerine genel bütçe alacak gelirleri tahsilatı üzerinden ayrılan hisse geçen yılın benzeri dönemine göre yüzdelik 100’ün üzerinde artarak 54,9 bilyon liraya daha çok.

5779 basit İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Umumi Bütçe Rüşvet Gelirlerinden Nasip Verilmesi Hakkında Kanun mucibince, büyükşehir şehremaneti sınırları içerisinde toplanan umumi bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının yüzdelik 6’sı ile umumi bütçe algı gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki kaymakamlık belediyelerine ayrılan payların yüzdelik 30’u büyükşehir uray payı namına ayrılıyor.

Kanunda belirtilen isim ve yüzölçümü kriterleri çerçevesinde dağıtım yapılarak gelişigüzel ayın böylecene büyükşehir belediyeleri hesaplarına aktarılıyor. Bu kapsamda 2022 yılının önce 6 maaş döneminde büyükşehir belediyelerine genel bütçe kazanç gelirleri tahsilatı üzerinden 54,9 milyar teklik behre ayrıldı. 2021 yılı tıpkı dönemdeki hisse tutarı 27,1 bilyon liralık olurken, yüzdelik 100’ün üstünde çoğalma gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyelerinin zat el sınırları içerisinde toplanan umumi bütçe idrak gelirleri tahsilatı dikkate alınarak kanun düzenlemelerine akla yatkın ayrımsız şekilde Kaynak ve Maliye Bakanlığınca, hesaplama ve alıntı yapılıyor. Genel bütçe vergi gelirlerindeki artışa koşut adına, bu gelir üzerinden mahalli idarelere ayrılan nasip bile artıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilk sırada

Bu kapsamda en efdal pay verilen geçmiş 5 mahalli idarenin merkezi idareden aldığı payların, güzeşte yılın 6 mahiye dönemine bakarak değişimi da belirlendi.

Buna göre, evvel tam İstanbul Büyükşehir Belediyesi saha alırken, bu belediyenin yılın ilk 6 aylık döneminde aldığı hisse, geçen yılın ayrımsız dönemine göre yüzde 112,53 çoğalma gösterdi.

İkinci sırada vadi kayran Ankara Büyükşehir Belediyesinin tıpkı dönemde aldığı behre de geçen yılın benzeri dönemine bakarak yüzde 92,13 artış gösterirken, üçüncü tam saha alan İzmir Büyükşehir Belediyesinin aldığı behre yüzde 86,92 arttı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin aldığı hisse yüzde 105,44 yükselirken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının aldığı nasip bile yüzdelik 95,87 artım gösterdi.

6 ayda 64,5 bilyon teklik hisse ayrıldı

Tekrar devlet genelinde toplanan umumi bütçe rüşvet gelirleri tahsilatı toplamının yüzde 1,50’si büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzdelik 4,5’i büyükşehir ilçe belediyelerine ve yüzdelik 0,5’i iklim hususi idarelerine ayrılıyor. Ayrılan tutarlar kanunda belirtilen nefer, yüzölçümü ve tıpkısı kriterler çerçevesinde ilgilendiren idarelerin hesaplarına İller Bankası tarafından aktarılıyor. Bu kapsamda 2022 yılının önce 6 maaş döneminde bu idarelere umumi bütçe rüşvet gelirleri üzerinden 64,5 bilyon teklik pay ayrıldı.

Cumhur Reisi ödeneğinde çoğalma ek bütçeden çıkarıldı

 

Öğretmenlerin eğitimine 292 milyon TL bütçe ayrıldı

 

Ek bütçede KKM’ye 40 bilyon TL cevap ayrıldı

 

Share: