İşyerinin 1 numaralı düşmanı ile tanışın

Şayet bu makaleyi oturarak okuyorsanız, şurası bilmenizde yarar var, hepimiz sayı farkı 9 saat neredeyse tıpkı pozisyonda oturuyoruz, durun ve gelişmemiş benzeri süreliğine de olsa mütekâsif olup vücudunuz dinleyin. Belinizde ayrımsız balkı var mı? Kalçanızın alt tarafında bir iki ayrımsız inikat? Biraz şaşkın hissediyor musunuz? Bu belirtiler haddinden fazla normal ve esasen on paralık üstelik dolgunca değil. Bunlar eksiksiz adına şu anda yapmakta olduğunuz şeyden, oturmaktan ortalık kaynaklanıyor olabilirler. Türlü olgun dalları marifetiyle gerçekleştirilen araştırmalar ortak bire bir kanıda birleşiyor: oturmak halk sağlığı için risklidir ve bahis konusu risk alıştırma ile giderilemez. Missouri Üniversitesi’nde mikrobiolojist yerine fariza fail Marc Hamilton, otruma mekanizmaları yürütümek ya birlikte koşmaktan ağız ağıza ayrımlı olduğunu insanların anlaması gerekitiğini ifade ediyor. Mezkûr, çok oturmanın birkaç egzersiz yapmaktan ağız ağıza ayrımlı olduğunu ve ikisinin vücuda tamamen farklı etkilerinin buluduğunu belen ediyor. Science isimli veri dergisinde 2005 yılında yayımlanan bir makalede, Mayo Klinikte obezite uzmanı yerine fariza özne James A.Levin; aynı diyeti uygulamalarına karşın ara sıra insanların zahir bibi kırıcı kaldığına, buna karşın diğerlerinin zayıfladığına özen çekiyor. Levin, yaptıkları araştırı neticesinde obez insanların otrumaya müteveccih doğal eğilimleri olduğunu ve bunun kilogram verdiklerinde da sürdüğünü keşfettiklerini ifade ediyor. Anılan, insanların yütüme ve akım etme yeteneği çevresinde 1,5 milyon almanak bir evrimden geçtiğini; ve kısaca 150 yıl geçmiş dünyanın yüzde 90’nın ekincilik ile uğraşmasına karşın güdük sayılabilecek tıpkı zamanda sandalyelere mahkum olmamızın kendisini sunu çokça etkileyen husus olduğunu belirtiyor. OTURMAYIN DOLAŞIN Oturma konusunda araştırma yapan birçok bilim kadını gibi Hamilton üstelik işyerinde benzeri iskemle bulundurmuyor. Adı güzeşte, ayakta durarak ve sürekli cereyan halinde olmanın, yorulmanıza engel olan ve düz tıpkı postürü destekleyen özel kaslara kavuşmayı sağladığını belirtiyor. Hamilton, enzimler açısından serencam paye zengin olan bahis konusu kasların asap sistemi marifetiyle düşük eforlu aktiviteler amacıyla kullandığını ifade ediyor. Bu enzimlerden biri olan lipoproteinlipaz (lipoprotein lipase), kandaki yağı toplayarak bunu enerjiye dönüştürürken, aynı zamanda, üzücü kollestrol olan LDL’yi dolgunca köllestrol olan HDL’ye çeviriyor. Oturduğunuzda ise söz konusu enzim aktivitesi yüzdelik 95 oranında azalarak yağın damarlarda birikmesine etmen oluyor. Biraz saatlik oturma sonucunda gani kollestol yüzdelik 20 oranında düşüyor. Eldeki verilerde bu bulguyu destekliyor. Etrafta gezinen yaşlılar, gezinmeyenlere kıyasla imdi yaşıyorlar. Sıklıkla monitör ve bilgisayar başında oturanların, kilogram farkı gözetmeksizin, hipertansiyon, obezite, erdemli trigliserit, bağan HDL kollestrol ve efdal zaman şekeri değerlerine sahabe. Şu anda işyerinizde oturmakta olduğunuz sandalyeniz bu sorunlara ulama sağlamakta. California Üniversitesi Berkely’dahi vazifeli müderris Galen Cranz; insan omurgasının uzun müddet oturur pozisyonda kalmasına akla yatkın olmadığını ve omurganın S şeklinde olması gerektiğini vurguluyor. Buna rağmen oturur vaziyette omurganın C şeklinde olduğunu ve bunun de beden ağırlığının taşınması için akla yatkın olmadığını anlatım ediyor. Lojik düşünlüdüğünde C’nin üzerine dokunaklı tıpkı dara bindirildiğinde S’e göre elan tez çökeceği unutulmamalıdır. Çokça oturmak omurganın natürel S şeklini giderek C’ye çevirerek, kasların zayıflamasına ve asli görevlerinden olan vücudu transfer görevini namına getirememeye başlıyor. Bu de ayakta durduğunuzda, vücudun diğer bölgelerine de maslahat yaratıyor. Mount Sinai Medikal Merkezi Nöroşuruji Bölümü Başkanı Dr.Andrew C. Hecht; ayaktayken gövde ağırlığının kalça, dizler ve bileklerle desteklendiğini, oturur vaziyette ise ağırlığın hepsi pelvis ve omurgaya bindiğini rapor ediyor. Bunu bile kanun maddesi disklerine iri sıklet yarattığını, sunu makul yerleşme pozisyonunda bile baskının çok yoğun oranda olduğunun çekilen MR’larda açıkca görüldüğünü ekliyor. ORTOPEDİK SANDALYE KURTARMIYOR 1970’lerde KÖLE’birlikte çalışanların şikayetleri üzerine omurgayı destekleyen saldalyelerin üretimine başlanmasına karşın, zaman dahi üretilen ortopedik sandalyelerin omurgaya etkileri çok değil. Oturmaya genişlik gani alternatif, tüneme yerine bildik vakfe. Amerikan Bar sandalyesi aynı sandalyelerde yarı oturur yarı ayakta pozisyonda, eğin ağırlığını daha çok bacaklara vererek omurgadaki S şekli mahfuz oluyor. KUL’nin önde mevrut kuruluşlarından olan Best Buy ve Wal-Mart ve Salo Muhasebecilik bürolarını ziyaret fail James A. Levine, çalışanların görevleri başında olanaklı olduğunca yürümeye teşvik ediyor. Bu sayede koşu bantlarını masaların altına kurgu ederek bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Levine; bu masaları deneyenlerin 2 hafta içerisinde bilgisiz çalışmaya alıştıklarını ve bunu herkesin denemesi gerektiğini ifade ediyor. (Gazeteport/Ekonomi)

Share: